Asset Publisher Asset Publisher

Despre Noi

                                                   ...

Anunturi depunere 2018

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a...

Proiecte decizii incadrare 2018

Decizie de incadrare SRB WAL CONSULTING SRL - Construire pensiune P+E Decizie de incadrare BAF FABIAN & CRISTIAN SRL - Construire pensiune P+M Decizie de incadrare ORAS MOLDOVA...

Anunturi etapa de incadrare 2018

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra luării...

Autorizatii integrate de mediu

TMK RESITA SA - Autorizatia 17/22.01.2008 revizuire nr. 1/04.06.2010

Documentatii depuse 2018

PMUD oras Bocsa PMUD oras Oravita Plan de Management Parcul National Semenic-Cheile Carasului OS Oravita - Proces verbal Conferinta a II-a

Documentatii 2018

Memoriu de prezentare - ABAB - Regularizare parau Belareca

Anunturi dezbateri publice 2018

Anunţ public privind dezbaterea publică Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul...

Rapoarte privind impactul asupra mediului 2018

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului - COLLINI - Modernizare hale crestere pui carne Ferma 2 Berzovia Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului -...

Anunturi depunere 2018

ANUNŢ PUBLIC Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, cu sediul in Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, anunţă publicul interesat asupra elaborării primei versiuni, respectiv...
Back

Calendarul evenimentelor ecologice


 

Data

Evenimentul aniversat

02 Februarie

Ziua Mondială a Zonelor Umede, Convenţia Ramsar

15 Martie – 15 Aprilie

Luna Pădurii

22 Martie

Ziua Mondială a Apei

23 Martie

Ziua Mondială a Meteorologiei

01 Aprilie

Ziua Păsărilor

17 Aprilie

Ziua Mondială a Sănătăţii

22 Aprilie

Ziua Pământului

24 Aprilie

Ziua Mondială a Protecţiei Animalelor de Laborator

10 Mai

Ziua Păsărilor şi a Arborilor

15 Mai

Ziua Internaţională de Acţiune pentru Climă

24 Mai

Ziua Europeană a Parcurilor

05 Iunie

Ziua Mediului

08 Iunie

Ziua Mondială a Oceanelor

17 Iunie

Ziua Mondială pentru Combaterea Deşertificării

21 Iunie

Ziua Soarelui

11 Iulie

Ziua Mondială a Populaţiei

09 August

Ziua Internaţională a Grădinilor Zoologice şi Parcurilor

16 Septembrie

Ziua Internaţională a Stratului de Ozon

18 Septembrie

Ziua Mondială a Geologilor

23 Septembrie

Ziua Mondială a Curăţeniei

01 Octombrie

Ziua Mondială a Habitatului

04 Octombrie

Ziua Mondială a Animalelor

08 Octombrie

Ziua Mondială pentru Reducerea Dezastrelor Naturale

16 Octombrie

Ziua Internaţională a Alimentaţiei

17 Octombrie

Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei

31 Octombrie

Ziua Internaţională a Mării Negre

08 Noiembrie

Ziua Internaţională a Zonelor Urbane

10 Decembrie

Ziua Mondială a Drepturilor Omului

14 Decembrie

Ziua Internaţională de Protest Împotriva Reactoarelor Nucleare

29 Decembrie

Ziua Internaţională a Biodiversităţii