Asset Publisher Asset Publisher

Anunturi etapa de incadrare 2024

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare      Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:...

Proiecte decizii incadrare 2024

Decizie etapa de incadrare-proiect-Comuna Berzovia - Modernizare și extindere rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare, stație de epurare, comuna Berzovia, județul Caraș-Severin ...

Calitate aer iulie 2024

01.07.2024      11.07.2024 02.07.2024      12.07.2024 03.07.2024      13.07.2024 04.07.2024     ...

Anunturi depunere 2024

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu      Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii...

Documentatii tehnice 2024

Memoriu de prezentare-Memento Events G&I SRL - Realizare complex turistic prin schimbare de destinație si modificari la constructie existenta C1, construire unitati de cazare noi si servicii...

Operatori economici autorizati pentru colectarea-dezmembrarea VSU

Lista operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz - valabilă de la 11.07.2024 Lista operatorilor economici autorizati...

Rapoarte privind impactul asupra mediului 2024

Raportul privind Impactul asupra Mediului -„Apărare împotriva inundațiilor a municipiului Caransebeș, zona Aeroport, zona Caransebeșul Nou, județul Caraș-Severin” Apărarea împotriva...

Starea mediului in judetul Caras-Severin - rapoarte lunare

Starea mediului in judetul Caras-Severin - luna iunie 2024 Starea mediului in judetul Caras-Severin - luna mai 2024 Starea mediului in judetul Caras-Severin - luna aprilie 2024 ...

Documentatii depuse 2024

Planul de management al Parcului Național Semenic-Cheile Carașului, al ROSCI0226 Semenic-Cheile Caraşului, ROSPA0086 Munţii Semenic Planul de management al Parcului Național Semenic-Cheile...

homepage

                      Declaratia Presedintelui ANPM privind politica in domeniul...

Proiecte decizii incadrare 2024

Decizie etapa de incadrare-proiect-Cassa Ceramică si Piatră Naturală SRL - PUZ-Dezvoltare zonă mixtă: comerț, depozitare, atelier/garaj auto, producție nepoluantă și prelucrare marmură ...

Anunturi decizii etapa de incadrare 2024

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu și evaluare adecvată pentru planuri şi programe      Agenţia pentru Protecţia Mediului...

Indrumare 2024

Apărarea împotriva inundațiilor a Municipiului Caransebeș, Zona Aeroport, Zona Caransebeșul Nou, județul Caraș-Severin-Administrația Bazinală de Apă Banat Amenajare iaz  piscicol...

Decizii finale emitere autorizatii de mediu 2024

Memory Serv SRL - Intretinerea si repararea autovehiculelor. Lift Banat SRL - Operatiuni de mecanica generala; Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi; Fabricarea fibrelor din...

Studii de evaluare adecvata 2024

PHOENIX IMP SRL - Studiu de Evaluare Adecvata-Amenajare iaz piscicol perimetrul FLORII, județul Caraș-Severin PHOENIX IMP SRL - Amenajare iaz piscicol perimetrul FLORII, județul Caraș-Severin

Declaratii de avere si interese pentru anul 2023

declaratii Nr. crt. Numele și prenumele Declarații de avere și interese pentru anul 2023 1 ...
Back

Calendarul evenimentelor ecologice


 

Data

Evenimentul aniversat

02 Februarie

Ziua Mondială a Zonelor Umede, Convenţia Ramsar

15 Martie – 15 Aprilie

Luna Pădurii

22 Martie

Ziua Mondială a Apei

23 Martie

Ziua Mondială a Meteorologiei

01 Aprilie

Ziua Păsărilor

17 Aprilie

Ziua Mondială a Sănătăţii

22 Aprilie

Ziua Pământului

24 Aprilie

Ziua Mondială a Protecţiei Animalelor de Laborator

10 Mai

Ziua Păsărilor şi a Arborilor

15 Mai

Ziua Internaţională de Acţiune pentru Climă

24 Mai

Ziua Europeană a Parcurilor

05 Iunie

Ziua Mediului

08 Iunie

Ziua Mondială a Oceanelor

17 Iunie

Ziua Mondială pentru Combaterea Deşertificării

21 Iunie

Ziua Soarelui

11 Iulie

Ziua Mondială a Populaţiei

09 August

Ziua Internaţională a Grădinilor Zoologice şi Parcurilor

16 Septembrie

Ziua Internaţională a Stratului de Ozon

18 Septembrie

Ziua Mondială a Geologilor

23 Septembrie

Ziua Mondială a Curăţeniei

01 Octombrie

Ziua Mondială a Habitatului

04 Octombrie

Ziua Mondială a Animalelor

08 Octombrie

Ziua Mondială pentru Reducerea Dezastrelor Naturale

16 Octombrie

Ziua Internaţională a Alimentaţiei

17 Octombrie

Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei

31 Octombrie

Ziua Internaţională a Mării Negre

08 Noiembrie

Ziua Internaţională a Zonelor Urbane

10 Decembrie

Ziua Mondială a Drepturilor Omului

14 Decembrie

Ziua Internaţională de Protest Împotriva Reactoarelor Nucleare

29 Decembrie

Ziua Internaţională a Biodiversităţii