Asset Publisher Asset Publisher

Calitate aer ianuarie 2023

1 ianuarie 2023       6 ianuarie 2023       11 ianuarie 2023       16 ianuarie 2023       21 ianuarie 2023    ...

Proiecte acorduri de mediu 2022

Acord de Mediu Proiect-BERZOVIA FARM SRL - Lucrări de construire-Extindere fermă de creștere a suinelor 2023 Proiect Acord de Mediu-CLR-DENIS MONTAJ - Cariera pentru...

Anunturi dezbateri publice 2022

Anunţ public privind dezbaterea publică      Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra...

Anunturi emitere acorduri 2022

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu      Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin (autoritatea competentă pentru protecţia mediului) anunţă...

Anunturi etapa de incadrare 2022

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare      Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: ...

Proiecte decizii incadrare 2022

Decizie etapa incadrare-proiect-Comuna Ciclova Română - Racorduri canalizare în localitatea Ciclova Română, județul Caraș-Severin Decizie etapa incadrare-proiect-Municipiul...

Raport periodic Legea 52/2003 (anul 2021;2022)

Raport periodic Legea 52/2003 (anul 2022) Raport periodic Legea 52/2003 (anul 2021)

APM CS Raport Implementare L544-2021, 2022

APM CS Raport Implementare L544-2021 APM CS Raport Implementare L544-2021 APM CS Macheta Raport Legea 544-2021

Decizii finale emitere autorizații de mediu 2022

Sweet Green SRL - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice Romulum Forest SRL - Comert cu ridicata al produselor chimice; Depozitari. Emiliano-Vest SRL -...

Anunturi depunere 2022

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu      Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii...

Decizii de emitere 2022

Regia Nationala a Padurilor Romsilva-Directia Silvica Caras-Severin - Amenajamentul Silvic al O.S. Baile Herculane 2023 Wind Energy Green Park SRL-Parc eolian Potoc...

Documentații tehnice 2022

Memoriu de prezentare-UAT Comuna MAURENI - Cresterea capacitatii gospodariei de apa, Comuna Maureni, Judetul Caras Severin Memoriu de prezentare-LUCAS SRL - Construire hală service...

Avize mediu 2022

Comuna Lupac - Amenajamentu Fondului Forestier proprietate publica apartinand comunei Lupac, UP I comuna Lupac, judetul Caras-Severin 2023 Comuna Ezeris - Plan Urbanistic General,...

Proiecte decizii de incadrare 2022

Decizia etapei de incadrare-proiect-Primaria Municipiului Resita - Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând U.A.T. Reșița constituit din U.B. I Reșița ...

Anunturi decizii etapa de incadrare 2022

Anunt public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu      Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra...

Documentatii depuse 2022

Memoriu de prezentare Amenajamentul fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Tîrnova, județul Caraș-Severin, UPI Comuna Tîrnova Memoriu de prezentare al...

Studii evaluare adecvată 2022

Studiu de Evaluare Adecvata a efectelor potentiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar din cadrul Ocolului Silvic Resita-revizuit, Directia Silvica Caras-Severin Studiu de...

Operatori economici autorizati pentru colectarea-dezmembrarea VSU

Lista operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz - valabilă de la 29.12.2022 Lista operatorilor economici autorizati...
Back

Calendarul evenimentelor ecologice


 

Data

Evenimentul aniversat

02 Februarie

Ziua Mondială a Zonelor Umede, Convenţia Ramsar

15 Martie – 15 Aprilie

Luna Pădurii

22 Martie

Ziua Mondială a Apei

23 Martie

Ziua Mondială a Meteorologiei

01 Aprilie

Ziua Păsărilor

17 Aprilie

Ziua Mondială a Sănătăţii

22 Aprilie

Ziua Pământului

24 Aprilie

Ziua Mondială a Protecţiei Animalelor de Laborator

10 Mai

Ziua Păsărilor şi a Arborilor

15 Mai

Ziua Internaţională de Acţiune pentru Climă

24 Mai

Ziua Europeană a Parcurilor

05 Iunie

Ziua Mediului

08 Iunie

Ziua Mondială a Oceanelor

17 Iunie

Ziua Mondială pentru Combaterea Deşertificării

21 Iunie

Ziua Soarelui

11 Iulie

Ziua Mondială a Populaţiei

09 August

Ziua Internaţională a Grădinilor Zoologice şi Parcurilor

16 Septembrie

Ziua Internaţională a Stratului de Ozon

18 Septembrie

Ziua Mondială a Geologilor

23 Septembrie

Ziua Mondială a Curăţeniei

01 Octombrie

Ziua Mondială a Habitatului

04 Octombrie

Ziua Mondială a Animalelor

08 Octombrie

Ziua Mondială pentru Reducerea Dezastrelor Naturale

16 Octombrie

Ziua Internaţională a Alimentaţiei

17 Octombrie

Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei

31 Octombrie

Ziua Internaţională a Mării Negre

08 Noiembrie

Ziua Internaţională a Zonelor Urbane

10 Decembrie

Ziua Mondială a Drepturilor Omului

14 Decembrie

Ziua Internaţională de Protest Împotriva Reactoarelor Nucleare

29 Decembrie

Ziua Internaţională a Biodiversităţii