Asset Publisher Asset Publisher

Documentații tehnice 2023

Parti desenate-Comuna Rusca Montană - Extinderea retelelor de canalizare si racordurilor si statie de epurare noua in comuna Rusca Montana, Jud.Caras-Severin Parti desenate-Comuna Rusca...

Decizii finale emitere autorizații de mediu 2023

Adecipmarm SRL - Prelucrare a marmurei Beton Banat SRL - Fabricarea betonului Help Trans SRL - Fabricarea betonului A.M. DREYU & MARY SRL - Intretinerea si repararea...

Calitate aer decembrie 2023

01 decembrie 2023 02 decembrie 2023 03 decembrie 2023 04 decembrie 2023 05 decembrie 2023 06 decembrie 2023 07 decembrie 2023 08 decembrie 2023 09 decembrie...

Anunturi depunere 2023

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu      Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii...

Agenda Conducerii APM CS

Agenda de activitate 14.06.2021-18.06.2021 Agenda de activitate 07.06.2021-11.06.2021 Agenda de activitate 31.05.2021-04.06.2021 Agenda de activitate 24.05.2021-28.05.2021 ...

Despre Noi

                                                   ...

Proiecte decizii incadrare 2023

Decizie etapa de incadrare-proiect-Primaria Moldova Nouă - PUZ pentru teren identificat CF 34065-Complex rezidențial cu spații comerciale, funcțiuni complementare și servicii Decizie etapa...

Anunturi decizii etapa de incadrare 2023

Anunt public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu Regia Nationala a Padurilor-Romsilva-Directia Silvica Caras-Severin - Amenajamentul Silvic al Ocolului...

Proiecte decizii incadrare 2023

Decizie etapa de incadrare-proiect-Comuna Vrani - Extindere alimentare cu apă, canalizare menajeră și stație de epurare, localitățile Vrani și Ciortea, comuna Vrani, județul Caraș - Severin ...

Calitate aer noiembrie 2023

01 noiembrie 2023      11 noiembrie 2023      21 noiembrie 2023 02 noiembrie 2023      12 noiembrie 2023...

Anunturi etapa de incadrare 2023

Anunț public privind decizia etapei de încadrare        Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei...

Anunturi dezbateri publice 2023

Anunț public privind dezbaterea publică Bisalta SRL - Parc eolian Ciuchici Anunț public privind dezbaterea publică      Autoritatea competentă pentru protecția...

Rapoarte privind impactul asupra mediului 2023

Raport de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Parc Eolian Ciuchici” - Bisalta SRL Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul-"Amenajare albie pârâu Armeniș...

Documentatii depuse 2023

Plan de Management Integrat al Parcului Național Domogled-Valea Cernei și al Siturilor Natura 2000 ROSAC0069 Domogled-Valea Cernei și ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei-(fără zona de suprapunere cu...

homepage

                      Declaratia Presedintelui ANPM privind politica in domeniul...
Back

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE 10NAT-RO-740