Asset Publisher Asset Publisher

Decizii finale emitere autorizații de mediu 2021

SC Resi Cropping SRL - Activitate de chimizare si mecanizare a agriculturii; Activitati auxiliare pentru productia vegetala; Activitati dupa recoltare; Depozitari. SC AMM Construct 2015 SRL...

homepage

Lista operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz, actualizata-septembrie 2021 ANUNȚ IMPORTANT! ...

Documentatii procedura autorizare

SC BERZOVIA FARM SRL București - Raport de amplasament pentru "Ferma pentru cresterea porcilor Berzovia" SC LAMINORUL DANUBE METALURGICAL ENTERPRISE SRL - Raport de...

Documentații tehnice 2021

Memoriu de prezentare-SC Banat Greenenergy SRL - Construire baza de agrement Goznuta,Comuna Valiug, Judetul Caras-Severin Memoriu de prezentare-Uniunea Croatilor din Romania...

Anunturi etapa de incadrare 2021

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - SC AQUACARAȘ SA Anunț public privind revizuirea Deciziei etapei de încadrare - Municipiul Resita Anunț public privind...

Proiecte decizii incadrare revizuite 2021

Decizia Etapei de Încadrare Proiect Revizuită-Municipiul Resita prin Primar Popa Ioan - Platforme/stații-terminal intermodal local în zona Muncitoresc, ca nod de mobilitate urbană...

Proiecte decizii incadrare 2021

Decizia etapei de incadrare proiect-SC AQUACARAS SA - Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin/Regiunea Vest, în perioada...

Anunturi depunere 2021

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - Primaria Municipiului Resita Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu -  ...

Starea mediului in judetul Caras-Severin - rapoarte lunare

Starea mediului in judetul Caras-Severin - luna septembrie 2021 Starea mediului in judetul Caras-Severin - luna august 2021 Starea mediului in judetul Caras-Severin - luna iulie 2021 ...

Rapoarte privind impactul asupra mediului 2020

Raport la studiul de evaluarea impactului asupra mediului privind proiectul ”Deschiderea exploatării de balastieră și excavare agregate minerale - în perimetrul temporar de exploatare...

Anunturi emitere acorduri 2021

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu - SC  Nice Day Bles SRL Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu - SC Romat Speed SRL Anunţ...

Studii evaluare adecvată 2021

Studiul de Evaluare Adecvata a Amenajamentului Ocolului Silvic Valiug Studiu de Evaluare Adecvata, PUZ-Plan de Urbanism Zonal, „Parc Eolian Ciuchici”Comuna Ciuchici Judetul...

Transparenta veniturilor salariale

Transparenta veniturilor salariale - 30 septembrie 2021 Transparenta veniturilor salariale - 31 martie 2021 Transparenta veniturilor salariale - 30 septembrie 2020 ...

Drafturi AIM 2021

Autorizatie Integrata de Mediu Proiect-SC TRANSAVIA SA - Ferma creștere pui de carne-Ferma 22 Bocsa

Decizii emitere autorizatie integrata de mediu

SC Transavia SA SC Almajan Suine SRL-AIM revizuita SC SWISS TRADE SRL S.C. C+C S.A. SC Almajan Suine SRL SC  FERKEL ZUCHT SC  MARESAU BREEDING SC...

Proiecte decizii incadrare 2021

Decizia etapei de incadrare-proiect-BEJAN FLORICA ȘI MUNTEANU ION - Obținere aviz de oportunitate și Elaborare PUZ -  parcelare și construire locuințe individuale Decizia etapei de...

Anunturi publice 2021

Anunt public, decizia etapei de incadrare-Bejan Florica si Munteanu Ion - Obținere aviz de oportunitate și Elaborare PUZ-parcelare și construire locuințe individuale   Anunţ...

Rapoarte privind impactul asupra mediului 2021

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Exploatare carieră granodiorit industrial și de construcție din perimetrul temporar de exploatare MAIDAN, Comuna Bradisorul de Jos,...

Anunturi dezbateri publice 2021

Anunţ public privind dezbaterea publică - SC  SPEED PROD SRL   Anunţ public privind dezbaterea publică      Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin...
Back

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole