Asset Publisher Asset Publisher

Calitate aer ianuarie 2023

Ianuarie 2023 1 ianuarie 2023       6 ianuarie 2023       11 ianuarie 2023       16 ianuarie 2023       21...

Documentații tehnice 2022

Memoriu de prezentare-Comuna Armenis - Reconstrucţie pod peste raul Timiş Armenis, judeţul Caraş-Severin Memoriu de prezentare-Comuna Berzovia - Modernizare și extindere rețea de...

Comunicat de presa Ziua Mondiala a Zonelor Umede

Comunicat de presa - Ziua Mondiala a Zonelor Umede - 2 februarie 2023 Comunicat de presa - Ziua Mondiala a Zonelor Umede - 2 februarie 2021 Comunicat de presa - Ziua Mondiala a Zonelor...

Decizii finale emitere autorizații de mediu 2022

Media Land Recycling SRL - Colectarea deseurilor nepericuloase; Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase; Recuperarea materialelor reciclabile sortate; Comert cu ridicata al...

Proiecte decizii incadrare 2022

Decizie etapa incadrare-proiect-NV Construct SRL - Pod pe DN6 km 393+364, localitatea Plugova, județul Caraș-Severin Decizie etapa incadrare-proiect-Comuna Ciclova Română...

Anunturi etapa de incadrare 2022

Anunț public privind decizia etapei de încadrare      Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: ...

Decizii de emitere 2022

Comuna Lupac-Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Lupac, UP I, comuna Lupac, Judetul Caras-Severin Regia Nationala a Padurilor Romsilva-Directia...

Anunturi depunere 2022

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu        Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra...

Avize mediu 2022

Comuna Lupac - Amenajamentu Fondului Forestier proprietate publica apartinand comunei Lupac, UP I comuna Lupac, judetul Caras-Severin Comuna Lupac - Amenajamentu Fondului Forestier...

Documentatii depuse 2022

Memoriu de prezentare- Stepanescu Catalin -  Elaborare PUZ-Bungalouri-spatii de cazare individuale Memoriu de prezentare- Stepanescu Catalin -  Elaborare PUZ-Pensiune turistica si...

Proiecte acorduri de mediu 2022

Acord de Mediu Proiect-BERZOVIA FARM SRL - Lucrări de construire-Extindere fermă de creștere a suinelor 2023 Proiect Acord de Mediu-CLR-DENIS MONTAJ - Cariera pentru...

Anunturi dezbateri publice 2022

Anunţ public privind dezbaterea publică      Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra...

Anunturi emitere acorduri 2022

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu      Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin (autoritatea competentă pentru protecţia mediului) anunţă...

Raport periodic Legea 52/2003 (anul 2021;2022)

Raport periodic Legea 52/2003 (anul 2022) Raport periodic Legea 52/2003 (anul 2021)

APM CS Raport Implementare L544-2021, 2022

APM CS Raport Implementare L544-2021 APM CS Raport Implementare L544-2021 APM CS Macheta Raport Legea 544-2021

Proiecte decizii de incadrare 2022

Decizia etapei de incadrare-proiect-Primaria Municipiului Resita - Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând U.A.T. Reșița constituit din U.B. I Reșița ...

Anunturi decizii etapa de incadrare 2022

Anunt public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu      Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra...

Studii evaluare adecvată 2022

Studiu de Evaluare Adecvata a efectelor potentiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar din cadrul Ocolului Silvic Resita-revizuit, Directia Silvica Caras-Severin Studiu de...
Back

Program CASA VERDE CLASIC

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare, până în 15.05.2017 inclusiv şi pot fi transmise prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestora în interiorul perioadei de contestaţii, iar în cazul în care sunt transmise pe e-mail, adresa este ionela.ivan@afm.ro. Precizăm că nu se vor lua în considerare completările sau înlocuirea documentelor componente ale dosarului depus iniţial, cu documente depuse ulterior. 

 

Lista solicitanților - persoane fizice acceptate în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, publicată la data de 12 mai 2017
Precizăm că în Comitetul de Avizare al AFM din 12.05.2017 au fost aprobate primele 50 de dosare aferente fiecărui județ (Alba – Vrancea)

Cereri aprobate CS

 

Lista solicitanților - persoane fizice respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, în şedinţa Comitetului Director al AFM din 26.04.2017, publicată la data de 28 aprilie 2017

Cereri respinse CS

 

Lista contestațiilor repuse in termen, depuse de către solicitanții - persoane fizice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice – sesiunea 10.10.2016 -24.10.2016, publicata în data de 17 iulie 2017

 

Lista contestațiilor respinse, depuse de către solicitanții - persoane fizice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice – sesiunea 10.10.2016 -24.10.2016, publicată în data de 13 iulie 2017

 

Lista contestațiilor respinse, depuse de către solicitanții - persoane fizice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice – sesiunea 10.10.2016 -24.10.2016, publicata la data de 16 iunie 2017

 

Model cerere de decontare