Asset Publisher Asset Publisher

Back

Anunturi etapa de incadrare 2021

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Uniunea Croatilor din Romania

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - PARTENERIAT COMUNA BREBU, COMUNA PĂLTINIȘ

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Jurita Daniel-Ioan Întreprindere Individuala 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - SC AQUACARAȘ SA

Anunț public privind revizuirea Deciziei etapei de încadrare - Municipiul Resita

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - COMDIVITEL SRL

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Toma Mihai Cosmin

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - SNTG TRANSGAZ SA

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - SC MAAV OPTIMAL SRL

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - MARCU SORIN

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Comuna Lăpușnicu Mare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Municipiul Resita

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Municipiul Caransebeș

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Comuna Goruia

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - SC Windkraft Simonsfeld RO SRL

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - SC LIDL România SCS

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - SC LIDL România SCS

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - SC GUALA DISPENSING SRL

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Municipiul Resita

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - SC CAMPO D'ORO SRL

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Municipiul Resita

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - SC MAXAGRO CENTER SRL

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - SC TRANSAVIA SA

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - CRAINA Marius-Lucian

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - SC ADC PROT & SAN SRL

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - SC Emiliano-Vest SRL

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - SC Speed Prod SRL

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - SC Danube Line SRL

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Comuna Varadia

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - S.C. B.R.M. FURNITURE S.R.L

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Asociatia WINGS OF CARE prin Mezin Sorin

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - SC Agro Green Danubio SRL

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Craciun Daniel

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - LIDL Imobiliare Romania Management Societate in Comandita

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - TI Trust Invest SA

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Consiliul Judetean-Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Municipiul Resita prin primar Ioan Popa

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - comuna Băuțar prin primar Raduta Romeo Silviu

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.– Sucursala Hidrocentrale Hațeg

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Comunele Slatina-Timiș și Armeniș

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - SC Alenic Trans SRL

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - TMK Hydroenergy  Power SRL

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - SC Piete Resita SRL

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - SC Alenic Trans SRL

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Oras Otelu Rosu

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Municipiul Caransebes prin SPIR Caransebes

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Reabilitare și modernizare străzi etapa IV, în orașul Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin, titular UAT Oraș Oțelu Roșu.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț, până la data de 01.04.2021.

Data afișării anunțului pe site: 23.03.2021

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Dezvoltarea zonei turistice Semenic – defrișarea vegetației forestiere (H.G. 1019/2020, art. 1, alin. 4)”, propus a fi amplasat pe raza ocolului Silvic Văliug, în UP I Cuca-Gozna, judeţul Caraş-Severin.

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).
 

Data afișării anunțului pe site:19.03.2021

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad / Stația 400/220/110 kV Reșița, titular CNTEE Transelectrica SA – Unitatea Teritorială de Transport Timișoara.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț, până la data de 28.03.2021.

Data afișării anunțului pe site: 19.03.2021

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE EZERIȘ (EZERIȘ ȘI SOCENI), FÂRLIUG (FÂRLIUG, SCAIUȘ, REMETEA POGĂNICI ȘI DEZEȘTI), ZORLENȚU MARE (ZORLENȚU MARE ȘI ZORLENCIOR),  propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul  comunlor Ezeriș, Fârliug, Zorlențu Mare, titular COMUNA EZERIȘ, COMUNA FÂRLIUG, COMUNA ZORLENȚU MARE.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 9.00 – 15.00 şi vineri, între orele 9.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

Data afișării anunțului pe site: 15.03.2021

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă și îmbunătățire tehnologică”,  propus a fi amplasat în localitatea Bocșa, str. Bistriței și str. Sadovei,  judeţul Caraş-Severin, titular DELGAZ GRID S.A.

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 24.03.2021 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).
 

Data afișării anunțului pe site: 15.03.2021

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul pentru „Înlocuire conductă și branșamente gaze naturale presiune redusă – pe străzile  Ramnei, Ion Creangă, Bichiștin și Tineriu Botlik, localitatea Bocșa, județul Caraș-Severin”, propus a fi amplasat în localitatea Bocșa, judeţul Caraş-Severin,  titular: SC DELGAZ GRID SRL.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 , şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

Data afișării anunțului pe site: 03.03.2021

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul pentru„Înlocuire conductă și branșamente gaze naturale presiune redusă – pe străzile: 1 Iunie, Binișului, Timișorii, localitatea Bocșa, județul Caraș-Severin”, propus a fi amplasat în localitatea Bocșa, judeţul Caraş-Severin,  titular: SC DELGAZ GRID SRL.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 , şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

Data afișării anunțului pe site: 03.03.2021

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul pentru “Rețea de alimentare cu apă în comuna Cornereva, județul Caraș-Severin”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Cornereva,  județul Caraș – Severin.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 , şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

Data afișării anunțului pe site: 10.02.2021

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a aprobării de dezvoltare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Alimentare cu apă potabilă în satele Băuțar și Bucova, comuna Băuțar, județul Caraș-Severin, titular Comuna Băuțar.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț, până la data de 17.02.2021.

Data afișării anunțului pe site: 08.02.2021

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Amplasare ponton”, propus a fi amplasat în comuna Sichevița, sat Liborajdea, județ Caraș-Severin, titular CRĂCIUN Daniel.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 08.02.2021 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 29.01.2021

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „SF Parcare supraterană Parck And Ride Central”propus a fi amplasat în str. I.L.Caragiale, teren identificat prin CF nr. 42254; 42253; 40517; 45396; 39687; 39688; 42257; 42256; 40027 Reșița, județul Caraș-Severin.

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

Data afișării anunțului pe site: 25.01.2021

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extinderea rețelei agrico în zona transfrontalieră Oravița-Bela Crkva”, propus a fi amplasat în Oravița, str. Cloșca, CF 37358, 37359 Oravița, judeţul Caraş-Severin, titular: Primăria ORAVIȚA.  

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 30.01.2021 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 20.01.2021

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ DALI și PT-Reabilitare străzi Randul I, Ciocârliei, Semenic, Siret, Avram Iancu și Ceretului”, propus a fi amplasat în Municipiul Reșița,  C.F. nr. 45148, 45143, 45144, 45147 Reșița,  judeţul Caraş-Severin, titular Municipiul Resita.

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 20.01.2021 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 11.01.2021

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Complex sportiv Radimna, reluare construcție și dotare, comuna Pojejena, localitatea Radimna, județul Caraș-Severin” propus a fi amplasat în comuna Pojejena, localitatea Radimna,  judeţul Caraş-Severin, titular Comuna Pojejena.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 22.12.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 02.01.2021


Achizitii servicii arhivare

Invitatie participare Servicii arhivare Formulare servicii arhivare Caiet sarcini Servicii arhivare

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

  INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole    

Program CASA VERDE CLASIC

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare,...

Invitatie participare licitatie achizionare bunuri

APM CS-Invitatie de participare APM CS-Caiet de sarcini Formulare

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE 10NAT-RO-740

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE  10NAT-RO-740

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Calendarul Evenimentelor Ecologice

  Data Evenimentul aniversat 02 Februarie ...

Actiunea: Let’s Do It Romania!

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a participat la desfăşurarea la nivel naţional a campaniei Let’s do it, Romania! Curăţenie în toată ţara într-o...

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

2013 Anul International al Aerului

  2013 Anul International al Aerului