Asset Publisher Asset Publisher

Back

Anunturi etapa de incadrare 2019

Anunț public privind decizia etapei de încadrare


        Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizarea rețelei stadale în comuna Zorlențu Mare, județul Caraș-Severin”, propus a fi amplasat în comuna Zorlențu Mare, jud. Caraș-Severin, titular Primăria comunei Zorlențu Mare.

            Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 , şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

           Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.
 

Data afișării anunțului pe site  24.04.2019

 

Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul Dezvoltarea zonei turistice Semenic-Scoatere definitivă din fondul forestier proprietate publică a statului, cu teren în compensare” amplasat în în intravilanul și extravilanul UAT Văliug, județul Caraș-Severin titular Primăria Municipiului Reșița.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, şi la sediul Primăriei Municipiului Reșița , în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în termen de 10 zile de la afișare.
 

Data afișării anunțului pe site 19.04.2019

 

Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul “Executare carieră experimentală în perimetrul Pregheda Central” amplasat în în extravilanul comunei Eftimie Murgu, jud. Caraş-Severin, titular SC INCASSO TARGET SRL.
       Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr.73și la sediul SC Incasso Target SRL, Arad, str. Vârful cu Dor, în zilele de luni-joi între orele 0800-1630 și vineri între orele 0800-1400 precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.
      Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr.73, până la data de 28.04.2019 (în termen de 10 zile de la afișare).

Data afișării anunțului pe site 18.04.2019

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

      Autoritatea competentă pentru protecția mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitarea străzilor Calea Timișoarei și Bârzăviței – Municipiul Reșița”, propus a fi amplasat în intravilanul Municipiului Reșița, teren aflat în proprietatea Municipiului Reșița- Domeniu Public, titular Primăria Municipiului Reșița .
     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.


Data afișării anunțului pe site: 18.04.2019

 

Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul „Reparații hale, cabină portar, schimbare de destinații din magazii, corp administrativ, punct termic, depozit carburant în hale de creștere pui, fără modificări structurale; Construire hale producție cu structură metalică, P, cu instalații aferente, propus a fi amplasat în localitatea Bocșa, strada Sadovei, nr. 64, jud. Caraş-Severin, titular: TRANSAVIA S.A.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300 și la sediul .................. (denumirea titularului, adresa), în zilele de ........, între orele .........,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

          Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, până la data de 19.04.2019 (în termen de 10 zile de la afișare).

Data afişării anunţului pe site 10.04.2019

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Amenajare drumuri agricole în Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Moldova Nouă, titular UAT Moldova Nouă : proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, tel./fax 0255223053/0255226729, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 9-15/13, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/anunturi-publice .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului.

                 Data afişării anunţului pe site: 08.04.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire stație distribuție carburanți cu SKID GPL și spălătorie auto, propus a fi amplasat în intravilanul orașului Moldova Nouă, localitatea Moldova Veche, C.F. nr.32560, titular Smart Management Invest SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul deciziei de încadrare la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin. Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 13.04.2019, în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

          Data afişării anunţului pe site: 03.04.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emiterea autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale, propus a fi amplasat în Oțelu Roșu, străzile Revoluției și Mihai Eminescu, județul Caraș-Severin, titular DELGAZ GRID S.A.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 29.03.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 19.03.2019

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire pensiune agroturistică P+2E propus a fi amplasat în intravilanul satuluiMehadia, comuna Mehadia nr/ cad. 32526, județul Caraș-Severin, titular PATRIC WUPPERTAL SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/reglementari

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data afișării anunțului.

Data afișării anunțului pe site: 05.02.2019

 

Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit                    
 

 Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuită pentru proiectul Scoatere definitivă din fondul forestier proprietate publică a statului, cu teren în compensare aferent proiectului Dezvoltarea zonei turistice Semenic” propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul UAT Văliug, județul Caraș-Severin, titular Primăria Municipiului Reșița

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Caraș-Severin str. Petru Maior, nr.73 şi la sediul Primăriei Municipiului Reșița Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, jud. Caraş-Severin, în zilele de luni-joi, între orele 8 - 15, vineri între orele 8–13 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.  

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Caraș-Severin str. Petru Maior, nr.73, până la data de 12.02.2019./(în termen de 13 zile de la afişare)

Data afișării: 31.01.2019


Achizitii servicii arhivare

Invitatie participare Servicii arhivare Formulare servicii arhivare Caiet sarcini Servicii arhivare

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

  INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole    

Program CASA VERDE CLASIC

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare,...

Invitatie participare licitatie achizionare bunuri

APM CS-Invitatie de participare APM CS-Caiet de sarcini Formulare

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE 10NAT-RO-740

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE  10NAT-RO-740

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Calendarul Evenimentelor Ecologice

  Data Evenimentul aniversat 02 Februarie ...

Actiunea: Let’s Do It Romania!

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a participat la desfăşurarea la nivel naţional a campaniei Let’s do it, Romania! Curăţenie în toată ţara într-o...

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

2013 Anul International al Aerului

  2013 Anul International al Aerului