Asset Publisher Asset Publisher

Back

Anunturi etapa de incadrare 2019

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

(autoritatea competentă pentru protecția mediului)

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ – STRĂZI ÎN COMUNA BUCOȘNIȚA”  propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Bucoșnița, în intravilanul localităților  Bucoșnița, Goleț, Petroșnița, Vălișoara, judeţul Caraş-Severin,  titular COMUNA BUCOȘNIȚA.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din localitatea Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 9.00 – 15.00 şi vineri, între orele 9.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro. 

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 27.09.2019  ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț ).

Data afișării anunțului pe site 18.09.2019.

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Achiziție ambarcațiuni destinate închirierii pentru activități recreaționale și construire ponton în satul Gornea, comuna Sichevița, județul Caraș-Severin, propus a fi amplasat în intravilanul satului Gornea, comuna Sichevița, titular Danube SPA & Sailing Resort SRL

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 23.09.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 12.09.2019

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Reabilitare și modernizare străzi în intravianul localității Măru-Etapa II, comuna Zăvoi, județul Caraș-Severin”, propus a fi amplasat în intravilanul localității Măru, judeţul Caraş-Severin, titular comuna Zăvoi.

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 20.09.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 10.09.2019

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Racorduri la rețeaua de alimentare cu apă și sistem de colectare și epurarea a apelor menajere, Comuna Naidăș, jud. Caraș-Severin”, propus a fi amplasat în Localitatea Naidăș ( Naidăș și Lescovița), judeţul Caraş-Severin, titular Primăria Naidăș.

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 15.09.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).
 

Data afișării anunțului pe site: 06.09.2019

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare și reabilitare str. Mihai Eminescu, de la intersecția cu str. Rozelor în orașul Oțelu Roșu, jud. Caraș-Severin”, propus a fi amplasat în intravilanul orașului Oțelu-Roșu, str. Mihai Eminescu, nr. F.N.,  judeţul Caraş-Severin.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 04.09.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).
 

Data afișării anunțului pe site: 04.09.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare


     Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire teren minifotbal cu suprafață sintetică și împrejmuire” propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Bucoșnița, în extravilanul localității Bucoșnița, proprietatea comunei, domeniu public de interes local, judeţul Caraş-Severin.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 , şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 10.09.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).


Data afișării anunțului pe site  29.08.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare


     Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Refacere tronsoane calamitate DC49, km4+990-5+070 și km8+300-8+450, comuna  Gîrnic, jud. Caraș - Severin”  , propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Gîrnic, în extravilanul localității Padina Matei proprietatea comunei, domeniu public de interes local, judeţul Caraş-Severin.

      Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 , şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 09.09.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 29.08.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Demolare și construire piață agroalimentară: desființarea unor construcții existente, construire piață agroalimentară Oravița (P+E), anexe și utilități, amenajare teren și spații adiacente, reparații la zidul de sprijin existent, organizare de șantier în cadrul proiectului cu titlul EXTINDEREA REȚELEI AGRICO ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ ORAVIȚA-BELA CRVKA, propus a fi amplasat în Oravița, Zona Gării, titular Orașul Oravița.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 18.08.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 08.08.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Construire laboratoarele Nera Plant – corpul A, propus a fi amplasat în comuna Sasca Montană, sat Slatina Nera, Mânăstirea Nera, titular BIO NERA PLANT S.R.L.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 18.08.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 08.08.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Construire pensiune, piscină și împrejmuire, propus a fi amplasat în intravilanul satului Berzasca, nr. cadastral 31069, titulari ALDEA SORIN și soția ALDEA VALENTINA-VIOLETA.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 16.08.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 07.08.2019

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare drumuri, străzi urbane, orașul Oravița, județul Caraș-Severin”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul orașului Oravița,  judeţul Caraş-Severin, titular Primăria Oravița.

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 14.08.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 05.08.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Amplasare echipament SKID GPL în stație mixtă de distribuție carburanți ROMPETROL, propus a fi amplasat în Caransebeș, Calea Severinului, nr. 170, titular ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 03.08.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 25.07.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Extindere rețea de distribuție gaze naturale pentru alimentarea imobilelor din municipiul Caransebeș situate pe străzile Valea Cenchii, Calea Timițorii, Godeanu, Corcana, propus a fi amplasat în municipiul CAransebeș, titular Municipiul Caransebeș.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 26.07.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 6.07.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de efectuare a evaluării impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Exploatare pentru gnais industrial și de construcție, în perimetrul temporar de exploatare Dealul Văliugului, propus a fi amplasat în localitatea Văliug, județul Caraș-Severin, titular S.C. AMM Construct 2015 S.R.L.

     Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupa mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APMCS.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 15.07.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 05.07.2019

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „REALIZARE POD PESTE PÂRÂUL BUCOȘNIȚA, ÎN COMUNA BUCOȘNIȚA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN”,  propus a fi amplasat în intravilanul satului Bucoșnița, comuna Bucoșnița, jud.Caraș-Severin, titular COMUNA BUCOȘNIȚA.

       Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din localitatea Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 9.00 – 15.00 şi vineri, între orele 9.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro   

       Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 14.07.2019.

Data afișării anunțului pe site 05.07.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de efectuare a evaluării impactului asupra mediului și de efectuare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Regularizare pârâu Cremeni în orașul Bocșa, județul Caraș-Severin, propus a fi amplasat în intravilanul orașului Bocșa, titular Administrația Bazinală de Apă Banat,.

     Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupa mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APMCS.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 14.07.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 04.07.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Extindere, supraetajare și recompartimentare structură existentă denumită corp C1 cu funcțiune finală – Hotel și servicii comerciale, platforme parcare, împrejmuire teren și racordare utilități, propus a fi amplasat în localitatea Văliug, intravilan - CAD. 30598, județ Caraș-Severin, titular LEICESTER SRL.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 11.07.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 02.07.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extinderea Complexului municipal de sport și sănătate ”Ioan Schuster” cu centru SPA, parcare și amenajare spații verzi”, propus a fi amplasat în Reșița, strada Făgărașului, nr. 16, județ Caraș-Severin, titular Municipiul Reșița.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 10.07.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 01.07.2019

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul MODERNIZARE STRĂZI RURALE ÎN COMUNA ARMENIȘ, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN,  propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul localității Armeniș și Submarginea, titular COMUNA ARMENIȘ.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din localitatea Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 9.00 – 15.00 şi vineri, între orele 9.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.      

     Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 06.07.2019.

Data afișării anunțului pe site 27.06.2019

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC23, STRĂZI ȘI DRUMURI VICINALE ÎN COMUNA ARMENIȘ, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN,  propus a fi amplasat în intravilanul  localității Armeniș și Submarginea, judeţul Caraş-Severin, titular COMUNA ARMENIȘ.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din localitatea Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 9.00 – 15.00 şi vineri, între orele 9.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.      

     Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 06.07.2019.

Data afișării anunțului pe site 27.06.2019.

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Construire pod intravilan în localitatea Radimna, comuna Pojejena, județul Caraș-Severin propus a fi amplasat în intravilanul localitatea Radimna, comuna Pojejena, titular comuna Pojejena.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 28.06.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 25.06.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Construire alee pietonală pentru acces Cetatea Ladislau și parcare adiacentă DN 57 în comuna Coronini, județul Caraș-Severin, propus a fi amplasat în intravilanul satului Coronini, comuna Coronini, titular COMUNA CORONINI.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 04.07.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 24.06.2019

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare alimentare cu apă în localitatea Ocna de Fier”, propus a fi amplasat în comuna Ocna de Fier, localitatea Ocna de Fier, intravilan, judeţul Caraş-Severin, titular Primăria Ocna de Fier.

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 02.07.209 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 21.06.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere UAT Oravita, oraș Oravița, zona veche – partea de est, propus a fi amplasat în intravilanul orașului Oravița, titular UAT Oravița.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 28.06.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 18.06.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Podeț din beton armat peste pârâul Bănia în comuna Bănia, județul Caraș-Severin, propus a fi amplasat în intravilanul satului Bănia, comuna Bănia, titular COMUNA BĂNIA

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 23.06.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 12.06.2019

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire hală metalică (atelier auto) și construcție cu caracter provizoriu: terasă deschisă acoperită”, propus a fi amplasat în municipiul Caransebeș, strada Calea Timișoarei, nr. 50, jud. Caraş-Severin, titular: LUCAS S.R.L.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  16.06.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afişării anunţului pe site 07.06.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Desființare stație de distribuție carburanți Petrom 2 Reșița: C1 – Pavilion Central, C2 – Spălătorie auto, instalații, amenajările aferente și organizare de șantier” propus a fi amplasat în municipiul Reșița, Calea Caransebeșului, numărul 2, titular OMV PETROM MARKETING SRL.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, numărul 73, în zilele de luni-joi, între orele 09:00-15:00 și vineri între orele 09:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 14.06.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 05.06.2019.

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare


     Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de : Modernizare străzi în localitatea Gîrnic, comuna Gîrnic, jud. Caraș - Severin”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Gîrnic, jud. Caraș-Severin

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 , şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 16.06.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).
 

Data afișării anunțului pe site  06.06.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Construire spații de cazare tip Camping, propus a fi amplasat în satul Sfânta Elena, comuna Coronini, județul Caraș-Severin, titular CSE HELEN BOHEMIA SRL.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 02.06.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 24.05.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emiterea autorizatiei de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Construire instalație de peletizare produse granulate din carbonat de calciu” propus a fi amplasat în comuna Zăvoi, sat Voislova, numărul 202, titular OMYA CALCITA SRL.

    Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, numărul 73, în zilele de luni-joi, între orele 09:00-15:00 și vineri între orele 09:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro.

    Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 26.05.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 17.05.2019.

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Lucrări de explorare geologică perimetrul Emiliano Timiș, propus a fi amplasat în extravilanul localităților Caransebeș și Buchin, județul Caraș-Severin, titular EMILIANO-VEST S.R.L.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 25.05.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 15.05.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Construire sală de evenimente și împrejmuire teren, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Caransebeș, Calea Timișoarei, titular MAGIC BLUE PALACE S.R.L.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 23.05.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 13.05.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Construirea unei anexe gospodărești la exploatația agricolă, împrejmuirea terenului și amplasarea unui ponton plutitor, propus a fi amplasat în satul Divici, comuna Pojejena, județul Caraș-Severin, titular HAIDĂU PETRU-DAN.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 23.05.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 13.05.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Construirea a trei anexe gospodărești la exploatația agricolă, împrejmuirea terenului și amplasarea unui ponton plutitor, propus a fi amplasat în satul Divici, comuna Pojejena, județul Caraș-Severin, titular MATEIU FLORIN-ION.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 23.05.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 13.05.2019

 

Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit

      Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul Sistem de alimentare cu apă și stație de tratare a apei în satul Ilova, com. Slatina-Tmiș amplasat în extravilan sat Ilova, titular Comuna Slatina-Timiș.

      Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73 și la sediul administrației publice Slatina-Timiș din Slatina-Timiș, strada Principală, nr. 32, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acasa .

      Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului (06.05.2019).

Data afișării anunțului pe site 25.04.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

      Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Retehnologizare stația 220/110 KV Iaz, propus a fi amplasat în satul Iaz, comuna Obreja, județul Caraș-Severin, titular C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. – Sucursala de Transport Timișoara.

      Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

      Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 06.05.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 25.04.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
 

      Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare DC 44, pe raza comunei Lăpușnicu Mare, județul Caraș-Severin”, propus a fi amplasat în comuna extravilanul și intravilanul comunei Lăpușnicu Mare, jud. Caraș-Severin

      Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 , şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

      Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.
 

Data afișării anunțului pe site  25.04.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare


        Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizarea rețelei stadale în comuna Zorlențu Mare, județul Caraș-Severin”, propus a fi amplasat în comuna Zorlențu Mare, jud. Caraș-Severin, titular Primăria comunei Zorlențu Mare.

            Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 , şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

           Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.
 

Data afișării anunțului pe site  24.04.2019

 

Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul Dezvoltarea zonei turistice Semenic-Scoatere definitivă din fondul forestier proprietate publică a statului, cu teren în compensare” amplasat în în intravilanul și extravilanul UAT Văliug, județul Caraș-Severin titular Primăria Municipiului Reșița.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, şi la sediul Primăriei Municipiului Reșița , în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în termen de 10 zile de la afișare.
 

Data afișării anunțului pe site 19.04.2019

 

Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul “Executare carieră experimentală în perimetrul Pregheda Central” amplasat în în extravilanul comunei Eftimie Murgu, jud. Caraş-Severin, titular SC INCASSO TARGET SRL.
       Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr.73și la sediul SC Incasso Target SRL, Arad, str. Vârful cu Dor, în zilele de luni-joi între orele 0800-1630 și vineri între orele 0800-1400 precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.
      Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr.73, până la data de 28.04.2019 (în termen de 10 zile de la afișare).

Data afișării anunțului pe site 18.04.2019

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

      Autoritatea competentă pentru protecția mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitarea străzilor Calea Timișoarei și Bârzăviței – Municipiul Reșița”, propus a fi amplasat în intravilanul Municipiului Reșița, teren aflat în proprietatea Municipiului Reșița- Domeniu Public, titular Primăria Municipiului Reșița .
     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.


Data afișării anunțului pe site: 18.04.2019

 

Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul „Reparații hale, cabină portar, schimbare de destinații din magazii, corp administrativ, punct termic, depozit carburant în hale de creștere pui, fără modificări structurale; Construire hale producție cu structură metalică, P, cu instalații aferente, propus a fi amplasat în localitatea Bocșa, strada Sadovei, nr. 64, jud. Caraş-Severin, titular: TRANSAVIA S.A.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300 și la sediul .................. (denumirea titularului, adresa), în zilele de ........, între orele .........,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

          Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, până la data de 19.04.2019 (în termen de 10 zile de la afișare).

Data afişării anunţului pe site 10.04.2019

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Amenajare drumuri agricole în Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Moldova Nouă, titular UAT Moldova Nouă : proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, tel./fax 0255223053/0255226729, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 9-15/13, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/anunturi-publice .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului.

                 Data afişării anunţului pe site: 08.04.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire stație distribuție carburanți cu SKID GPL și spălătorie auto, propus a fi amplasat în intravilanul orașului Moldova Nouă, localitatea Moldova Veche, C.F. nr.32560, titular Smart Management Invest SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul deciziei de încadrare la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin. Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 13.04.2019, în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

          Data afişării anunţului pe site: 03.04.2019

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emiterea autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale, propus a fi amplasat în Oțelu Roșu, străzile Revoluției și Mihai Eminescu, județul Caraș-Severin, titular DELGAZ GRID S.A.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 29.03.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 19.03.2019

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Regularizare pârâu Slatina-Timiș la Slatina-Timiș”, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Slatina-Timiș, sat Slatina Timil, extravilan și intravilan, jud. Caraş-Severin, titular: Administrația Bazinală de Apă Banat.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  13.03.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afişării anunţului pe site 04.03.2019

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire fabrică de nutrețuri combinate”, propus a fi amplasat în comuna Vărădia, sat Vărădia, jud. Caraş-Severin, titular: AGRO-NORM 2001 S.R.L.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  07.03.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afişării anunţului pe site 26.02.2019

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire pensiune agroturistică P+2E propus a fi amplasat în intravilanul satuluiMehadia, comuna Mehadia nr/ cad. 32526, județul Caraș-Severin, titular PATRIC WUPPERTAL SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/reglementari

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data afișării anunțului.

Data afișării anunțului pe site: 05.02.2019

 

Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit                    
 

 Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuită pentru proiectul Scoatere definitivă din fondul forestier proprietate publică a statului, cu teren în compensare aferent proiectului Dezvoltarea zonei turistice Semenic” propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul UAT Văliug, județul Caraș-Severin, titular Primăria Municipiului Reșița

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Caraș-Severin str. Petru Maior, nr.73 şi la sediul Primăriei Municipiului Reșița Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, jud. Caraş-Severin, în zilele de luni-joi, între orele 8 - 15, vineri între orele 8–13 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.  

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Caraș-Severin str. Petru Maior, nr.73, până la data de 12.02.2019./(în termen de 13 zile de la afişare)

Data afișării: 31.01.2019


Achizitii servicii arhivare

Invitatie participare Servicii arhivare Formulare servicii arhivare Caiet sarcini Servicii arhivare

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

  INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole    

Program CASA VERDE CLASIC

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare,...

Invitatie participare licitatie achizionare bunuri

APM CS-Invitatie de participare APM CS-Caiet de sarcini Formulare

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE 10NAT-RO-740

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE  10NAT-RO-740

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Calendarul Evenimentelor Ecologice

  Data Evenimentul aniversat 02 Februarie ...

Actiunea: Let’s Do It Romania!

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a participat la desfăşurarea la nivel naţional a campaniei Let’s do it, Romania! Curăţenie în toată ţara într-o...

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

2013 Anul International al Aerului

  2013 Anul International al Aerului