Asset Publisher Asset Publisher

Back

Anunturi etapa de incadrare 2019

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire pensiune agroturistică P+2E propus a fi amplasat în intravilanul satuluiMehadia, comuna Mehadia nr/ cad. 32526, județul Caraș-Severin, titular PATRIC WUPPERTAL SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/reglementari

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data afișării anunțului.

Data afișării anunțului pe site: 05.02.2019

 

Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit                    
 

 Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuită pentru proiectul Scoatere definitivă din fondul forestier proprietate publică a statului, cu teren în compensare aferent proiectului Dezvoltarea zonei turistice Semenic” propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul UAT Văliug, județul Caraș-Severin, titular Primăria Municipiului Reșița

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Caraș-Severin str. Petru Maior, nr.73 şi la sediul Primăriei Municipiului Reșița Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, jud. Caraş-Severin, în zilele de luni-joi, între orele 8 - 15, vineri între orele 8–13 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.  

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Caraș-Severin str. Petru Maior, nr.73, până la data de 12.02.2019./(în termen de 13 zile de la afişare)

Data afișării: 31.01.2019


Achizitii servicii arhivare

Invitatie participare Servicii arhivare Formulare servicii arhivare Caiet sarcini Servicii arhivare

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

  INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole    

Program CASA VERDE CLASIC

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare,...

Invitatie participare licitatie achizionare bunuri

APM CS-Invitatie de participare APM CS-Caiet de sarcini Formulare

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE 10NAT-RO-740

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE  10NAT-RO-740

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Calendarul Evenimentelor Ecologice

  Data Evenimentul aniversat 02 Februarie ...

Actiunea: Let’s Do It Romania!

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a participat la desfăşurarea la nivel naţional a campaniei Let’s do it, Romania! Curăţenie în toată ţara într-o...

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

2013 Anul International al Aerului

  2013 Anul International al Aerului