Asset Publisher Asset Publisher

Back

Anunturi etapa de incadrare 2020

Anunț public privind decizia etapei de încadrare


     Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare teren de sport în comuna Dalboșeț, loc. Dalboșeț,  jud. Caraș - Severin” propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Dalboșeț, în intravilanul localității Dalboșeț, CF 30677, judeţul Caraş-Severin. Titular: comuna Dalboșeț

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 , şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 30.01.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).
 

Data afișării anunțului pe site: 20.01.2020

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare


     Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Amplasare hală depozitare utilaje, container procesare,sanitar și frigorific în scopul – înființarea unei plantații de măr și păr de către  SC POPUȚI INVESTMENT & LOGISTIC SRL”  propus a se amplasa în comuna Bozovici, sat Bozovici, nr. 16A , intravilan, CF 31320, județul Caraș – Severin, titular: SC POPUȚI INVESTMENT & LOGISTIC SRL

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 , şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 27.01.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).


Data afișării anunțului pe site  17.01.2020

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Amenajare teren de sport în localitatea Șopotu Vechi, com. Dalboșeț, jud. Caraș-Severin, propus a fi amplasat în intravilanul satului Șopotu Vechi, nr. cad. 30681, comuna Dalboșeț, titular COMUNA DALBOȘEȚ.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 26.01.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 17.01.2020

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare


Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 585, VALEA PAI-DULEU-LIMITĂ JUD. TIMIȘ KM 28+200-36+200 L=8,0 KM”, propus a fi amplasat în extravilanul și intravilanul localităților Duleu și Valea Pai, teritoriul administrativ al comunelor Fârliug și Ramna, proprietar Județul Caraș – Severin, domeniu public, intabulat cu drept de administrare în favoarea Consiliului Județean Caraș – Severin.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 , şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 24.01.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 14.01.2020


Achizitii servicii arhivare

Invitatie participare Servicii arhivare Formulare servicii arhivare Caiet sarcini Servicii arhivare

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

  INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole    

Program CASA VERDE CLASIC

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare,...

Invitatie participare licitatie achizionare bunuri

APM CS-Invitatie de participare APM CS-Caiet de sarcini Formulare

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE 10NAT-RO-740

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE  10NAT-RO-740

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Calendarul Evenimentelor Ecologice

  Data Evenimentul aniversat 02 Februarie ...

Actiunea: Let’s Do It Romania!

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a participat la desfăşurarea la nivel naţional a campaniei Let’s do it, Romania! Curăţenie în toată ţara într-o...

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

2013 Anul International al Aerului

  2013 Anul International al Aerului