Asset Publisher Asset Publisher

Back

Anunturi etapa de incadrare 2020

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a aprobării de dezvoltare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Scoaterea din circuitul silvic a suprrafeței de 9660 mp în scopul realizării obiectivului - Lucrări miniere conexe pentru exploatarea granitului în extravilanul loc. Mehadia, zona Iardaștița, propus a fi amplasat în extravilanul UAT Mehadia, zona Iardaștița, titular Trustul de Construcții Drobeta SA.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

Data afișării anunțului pe site: 01.04.2020

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare și renovare hotel existent S+P+3E+M afectat de incendiu”, propus a fi amplasat în comuna Turnu - Ruieni, localitatea Borlova-MunteleMic, intravilan, judeţul Caraş-Severin.

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 03.04.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).
 

Data afișării anunțului pe site: 25.03.2020

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de efectuare a evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Deschidere carieră de exploatare roci construcții, Topleț, județul Caraș-Severin, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Topleț, titular CARIERE AGREMIN S.R.L.

     Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupa mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, tel 0255223053, fax 0255226729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APMCS.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

Data afișării anunțului pe site 24.03.2020

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a aprobării de dezvoltare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Perimetrul temporar de exploatare ”Valea Ribișului”, județul Caraș-Severin, propus a fi amplasat în extravilanul localității Baziaș, zona Valea Ribișului, titular MOE – HPG TIMIȘOARA S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

 

Data afișării anunțului pe site 11.03.2020

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Demolare hale industriale și clădiri - platforma Mociur”,  propus a fi amplasat în Municipiul Reșița, str. Mociur, nr. 50, Platforma Industrială  Mociur, judeţul Caraş-Severin,  S.C. CEERTUS ROMANIA S.R.L.

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 12.03.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).
 

Data afișării anunțului pe site: 03.03.2020

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare drumuri de interes local, afectate de pe urma calamităților, sat Scăiuș, comuna Fârliug, județul Caraș-Severin”, propus a fi amplasat în sat Scăiuș, comuna Fârliug, judeţul Caraş-Severin, titular: comuna Fârliug.

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în terrmen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.
 

Data afișării anunțului pe site: 28.02.2020

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Normalizare tensiune Bocșa zona PT 4304, PT 4306, PT 4326”, propus a fi amplasat în Bocsa, judeţul Caraş-Severin, titular: E Distributie Banat.

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în terrmen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.
 

Data afișării anunțului pe site: 27.02.2020

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire spațiu comercial și birouri, propus a fi amplasat în intravilanul orașului Moldova Nouă, str. Nicolae Titulescu, C.F. nr.33047 și 31215, titular SC IMPERIAL CM SRL

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

  Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul deciziei de încadrare la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin. Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 06.03.2020, în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

          Data afişării anunţului pe site: 26.02.2020

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

       Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire spălătorie auto self service”, propus a fi amplasat în intravilanul orașului Oțelu Roșu, str. Hațegului, C.F. nr.34618, titular AUTOSERVICE HAPPY CARS SRL

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

  Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul deciziei de încadrare la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin. Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 06.03.2020, în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

          Data afişării anunţului pe site: 26.02.2020

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desființare fost punct termic nr. 22”, propus a fi amplasat în municipiul Reșița, aleea Dacia, F.N., identificat prin extras CF nr. 33448 Reșița, județ Caraș-Severin, titular Direcția pentru Administrarea Domeniului Public.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 05.09.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 25.02.2020

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Modernizare drumuri vicinale în comuna Iablanița, jud. Caraș-Severin, propus a fi amplasat în extravilanul UAT Iablanița, titular Primăria Comunei Iablanița.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

Data afișării anunțului pe site: 10.02.2020

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire cazan țuică, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Teregova, loc. Rusca, C.F. nr.36558, titular GHERGA IOAN

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

  Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul deciziei de încadrare la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin. Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 17.02.2020, în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

          Data afişării anunţului pe site: 07.02.2020

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

      Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Ranforsare sistem rutier DJ 571G- 571B, Bănia”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Bănia, titular DDJCS

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

  Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul deciziei de încadrare la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin. Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 17.02.2020, în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

          Data afişării anunţului pe site: 07.02.2020

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ETAPA II ÎN COMUNA CORNEREVA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN, propus a fi amplasat încomuna Cornereva intravilanul și extravilanul satelor Strugasca, Prislop, Negiudin, Borugi, titular Comuna Cornereva.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 14.02.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 04.02.2020

 

Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de revizuire a deciziei etapei de încadrare nr. 280/26.09.2018, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Modernizare DJ 680A, Maciova - Ciuta – Obreja (DN 6), km 12+000 – 19+451, (Extindere proiect între km 9+500 – 12+000), titular Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin.

     Proiectul deciziei de încadrare revizuite și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 03.02.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 23.01.2020

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Reabilitare DJ 608B, Constantin Daicoviciu – Copăcele, km 0+000 – 8+600, L=8,60 km, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul satelor Constantin Daicoviciu (comuna C. Daicoviciu) și Copăcele (comuna Copăcele), titular Consiliul Județean Caraș-Severin prin Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 03.02.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 23.01.2020

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desființare fost punct termic nr. 44”, propus a fi amplasat în municipiul Reșița, aleea Buziaș, F.N., identificat prin extras CF nr. 34148-C10U3 Reșița, extras CF nr. 34148-C1-U2 Reșița, județ Caraș-Severin, titular Direcția pentru Administrarea Domeniului Public.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 05.09.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 21.01.2020

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desființare fost punct termic nr. 24”, propus a fi amplasat în municipiul Reșița, aleea Nuferilor, F.N., identificat prin extras CF nr. 33347 Reșița, județ Caraș-Severin, titular Direcția pentru Administrarea Domeniului Public.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 05.09.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 21.01.2020

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare


     Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare teren de sport în comuna Dalboșeț, loc. Dalboșeț,  jud. Caraș - Severin” propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Dalboșeț, în intravilanul localității Dalboșeț, CF 30677, judeţul Caraş-Severin. Titular: comuna Dalboșeț

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 , şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 30.01.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).
 

Data afișării anunțului pe site: 20.01.2020

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare


     Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Amplasare hală depozitare utilaje, container procesare,sanitar și frigorific în scopul – înființarea unei plantații de măr și păr de către  SC POPUȚI INVESTMENT & LOGISTIC SRL”  propus a se amplasa în comuna Bozovici, sat Bozovici, nr. 16A , intravilan, CF 31320, județul Caraș – Severin, titular: SC POPUȚI INVESTMENT & LOGISTIC SRL

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 , şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 27.01.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).


Data afișării anunțului pe site  17.01.2020

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emitere a autorizației de construire, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Amenajare teren de sport în localitatea Șopotu Vechi, com. Dalboșeț, jud. Caraș-Severin, propus a fi amplasat în intravilanul satului Șopotu Vechi, nr. cad. 30681, comuna Dalboșeț, titular COMUNA DALBOȘEȚ.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 26.01.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 17.01.2020

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire hală montaj echipamente electrice”, propus a fi amplasat în localitatea Bocșa, strada Medreșului, nr. 23, județ Caraș-Severin, titular ENDRESS GROUP ROMÂNIA SRL.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 05.09.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 16.01.2020

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare


Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 585, VALEA PAI-DULEU-LIMITĂ JUD. TIMIȘ KM 28+200-36+200 L=8,0 KM”, propus a fi amplasat în extravilanul și intravilanul localităților Duleu și Valea Pai, teritoriul administrativ al comunelor Fârliug și Ramna, proprietar Județul Caraș – Severin, domeniu public, intabulat cu drept de administrare în favoarea Consiliului Județean Caraș – Severin.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 , şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 24.01.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 14.01.2020

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: cu evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată și cu evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Fermă reproducție Vărădia”, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Vărădia, sat Vărădia, extravilan, identificat prin CF nr. 31477, CF nr. 31541, CF nr. 31580, CF nr. 31656, CF nr. 34659, județ Caraș-Severin, titular BANATAGRO PORC BAF 2020 S.R.L.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 05.09.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 13.01.2020

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere rețea de joasă tensiune în localitatea Topleț – Valea Cernei”, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Topleț, intravilan, județ Caraș-Severin, titular Comuna Topleț.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 05.09.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 08.01.2020


Achizitii servicii arhivare

Invitatie participare Servicii arhivare Formulare servicii arhivare Caiet sarcini Servicii arhivare

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

  INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole    

Program CASA VERDE CLASIC

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare,...

Invitatie participare licitatie achizionare bunuri

APM CS-Invitatie de participare APM CS-Caiet de sarcini Formulare

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE 10NAT-RO-740

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE  10NAT-RO-740

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Calendarul Evenimentelor Ecologice

  Data Evenimentul aniversat 02 Februarie ...

Actiunea: Let’s Do It Romania!

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a participat la desfăşurarea la nivel naţional a campaniei Let’s do it, Romania! Curăţenie în toată ţara într-o...

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

2013 Anul International al Aerului

  2013 Anul International al Aerului