Asset Publisher Asset Publisher

Back

Anunturi etapa de incadrare 2022

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: cu evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Lucrări de construire – Extindere fermă de creștere a suinelor”, amplasat în comuna Berzovia, sat Berzovia, județ Caraș-Severin, titular BERZOVIA FARM S.R.L.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

Data afișării anunțului pe site: 05.08.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de reabilitare, refacere și modernizare DJ572 Comorâște – Limita cu județul Timiș”, propus a fi amplasat în comuna Forotic, extravilan și intravilan și comuna Doclin, extravilan și intravilan judeţul Caraş-Severin, titular: CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 09:00 – 15:00 şi vineri între orele 09:00 – 13:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 12.08.2022 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

 Data afișării anunțului pe site: 03.08.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare


     Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „DEMOLARE CORP EXISTENT; CONSTRUIRE ATELIER ÎNTREȚINERE AUTO ȘI LOCUINȚĂ SERVICIU – INTRARE ÎN LEGALITATE”, propus a fi amplasat în municipiul Reșița, strada Timișoarei, numărul FN, CF 35233, judeţul Caraş-Severin; Titular: IENEA ADRIAN ȘI IENEA RAMONA COSMINA..

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 , şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

Data afișării anunțului pe site: 02.08.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Lucrări de cercetare geologică Cariera de Banatite, amplasat în extravilanul orașului Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, titular SC CUPRUMOLD MINING SA.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț, până la data de 07.08.2022.

Data afișării anunțului pe site: 28.07.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

   Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE COMPLEX TURISTIC CU UNITATI SEPARATE DE CAZARE SI AMENAJARE PARCARI AFERENTE”, propus a fi amplasat în comuna Văliug, CF nr. 32679 și CF 32680,  titular CEL MAI FRUMOS LOC SRL.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/reglementari.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț, până la data de 04.08.2022.

Data afișării anunțului pe site: 26.07.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Construire unitate de primire tutistică P+1, împrejmuire teren și amenajare exterioară, amplasat în intravilanul satului Baziaș, comuna Socol, CF nr. 30031, județul Caraș-Severin, titular Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Caraș-Severin.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț, până la data de 04.08.2022.

Data afișării anunțului pe site: 25.07.2022

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de construire – PENSIUNE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M, ANEXĂ, CARPORT ȘI ÎMPREJMUIRE”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Brebu Nou, sat Gărâna, județul Caraș-Severin, extras CF nr. 32064 și nr. 32065 Brebu Nou,  titular NICOLICI MIRCEA.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/reglementari.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 30.07.2022 în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 21.07.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Demolare post trafo C12. Schimbare de destinație hală depozit peleți C8 și hală sortare ouă C9 în hale creștere pui, Ferma 23 Bocșa”, amplasat în localitatea Bocșa, strada Timișorii, nr. 2, județ Caraș-Severin, titular TRANSAVIA S.A.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

Data afișării anunțului pe site: 21.07.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     INCASSO TARGET SRL, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontalier, pentru proiectul Programul de continuare a lucrărilor de exploatare experimentală perimetrul PREGHEDA CENTRAL – lucrări de exploatare a huilei la zi, în două cariere, nr. 4 și nr. 5 din cadrul perimetrului de exploatare Pregheda Central, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Eftimie Murgu, județul Caraș-Severin, identificat prin nr. cad. 30408, 30419 și 30420 Eftimie Murgu.

     Proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă și nu se supune evaluării adecvate.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 9-15/13, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin .

     Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.

     Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupa mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, fax 0255226729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.

Data afișării anunțului pe site: 14.07.2022

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „SISTEM INTEGRAT DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ - AMENAJAREA PISTELOR PT. BICICLETE, MODERNIZAREA ȘI OPTIMIZAREA REȚELEI DE TRANSPORT ÎN COMUN ȘI A INFRASTRUCTURII CONEXE”, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Caransebeș, str. Străzi din municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin,  titular  MUNICIPIUL CARANSEBEȘ

       Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/reglementari.

       Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de  20.07.2022   în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 11.07.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Realizare sistem de canalizare în comuna Păltiniș, amplasat în satele Cornuțel, Rugi, Ohăbița și Delinești, comuna Păltiniș, județul Caraș-Severin, titular Comuna Păltiniș.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț, până la data de 09.06.2022.

Data afișării anunțului pe site: 30.05.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare


     Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire pensiune, piscină, anexa, parcare, curte, împrejmuire teren și deființare construcție existentă, propus a fi amplasat în intravilanul comunei propus a fi amplasat în comuna Berzasca, sat Berzasca, intravilan, CF nr. 31181,  județul Caraș – Severin, Titularul proiectului : MĂRĂȘESCU MARIAN-MĂDĂLIN

      Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 , şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

Data afișării anunțului pe site: 31.04.2022

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de construire sală de sport școlară, sat Pojejena, nr. 277, jud. Caraș-Severin”, propus a fi amplasat în comuna Pojejena, sat Pojejena, numărul 277, jud.Caraș-Severin, judeţul Caraş-Severin, titular: COMUNA POJEJENA.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 06.06.2022 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).
 

Data afișării anunțului pe site: 25.05.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare


     Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire resort turistic cu zonă de agrement, fast-food, căsuțe camping și împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Sasca Montană, satul Sasca Montană,  CF 31339 Sasca Montană, conform Certificat Urbanism nr. 18 din 16.06.2021 emis de Comuna Sasca Montană , județul Caraș-Severin. Titular proiect : SC SASBAD ȘUȘARA SRL, reprezentată de Bădioiu Nicolae.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 , şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

Data afișării anunțului pe site: 24.05.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Construire pavilion de cazare; recompartimentare, mansardare și schimbare destinație corp C6 existent din garaj și spațiu tehnic în sală multifuncțională și spații de cazare, amplasat în extravilanul satului Brebu, comuna Brebu, nr. cad. 31139, județul Caraș-Severin, titular Societatea comercială RESTAURANT CĂRNĂREASA BREBU SRL.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț, până la data de 29.05.2022.

Data afișării anunțului pe site: 19.05.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Reabilitare drum forestier Valea Mehadica - Crușovăț, amplasat în extravilanul comunei Mehadica, județul Caraș-Severin, titular Direcția Silvică Caraș-Severin.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț, până la data de 28.05.2022.

Data afișării anunțului pe site: 18.05.2022

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Proiect tip - Construire creșă medie, sat Măureni, comuna Măureni”, propus a fi amplasat în comuna Măureni, sat Măureni, CF 39749, jud.Caraș-Severin, judeţul Caraş-Severin, titular: COMUNA MĂURENI.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 27.05.2022 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).
 

Data afișării anunțului pe site: 17.05.2022

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire casă parter”, propus a fi amplasat în comuna Sichevița, sat Gornea, CF 31887, jud.Caraș-Severin, judeţul Caraş-Severin, titular: BUNCIANU DOREL.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 27.05.2022 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).
 

Data afișării anunțului pe site: 17.05.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată – etapa II – SRCF Timișoara – Lot 1 Poduri și Podețe Pod km 19+533 Linia 131 Oravița - Anina, amplasat în extravilanul comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, titular Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” SA – Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț, până la data de 27.05.2022.

Data afișării anunțului pe site: 17.05.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare


     Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul“Construire hale producție și depozitare; Clădire Administrativă; Anexe; Împrejmuire și racordare la utilități- Faza I ”, propus a fi amplasat în mun. Reșița, str. Căminelor Zona Industrială Valea Țerovei, nr. FN, intravilan, conform CF 47083 Reșița, județul Caraș – Severin; titular: EMZ HANAUER ROMÂNIA SRL

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 , şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

Data afișării anunțului pe site: 10.05.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Construire hale cu funcțiuni de depozitare, comerț, servicii, anexe tehnice, împrejmuire teren și amenajare locuri de parcare, amplasat în intravilanul municipiului Reșița, bulevardul Republicii, nr. cad. 47034, județul Caraș-Severin, titular ROMPROFIX SRL.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț, până la data de 16.05.2022.

Data afișării anunțului pe site: 05.05.2022

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „SEDIUL ADMINISTRATIV ȘI HALĂ DE PRODUCȚIE”, propus a fi amplasat în municipiul Reșița, zona Valea Țerovei- zona
industrială a aglomerator parcele 56, 57, județul Caraș-Severin, titular S.C. IPD IMEX S.R.L.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 09:00-15:00 şi vineri între orele 09:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/reglementari.
Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 28.04.2022 în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 19.04.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

     Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Extindere hala de producție, amplasat în intravilanul comunei Răcășdia, sat Răcășdia, nr. cad. 34260-C1, județul Caraș-Severin, titular FASCNET BETALEEL SRL.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț, până la data de 26.04.2022.

Data afișării anunțului pe site:12.04.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare


     Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de construire : Platforme betonate, gard de împrejmuire teren, clădire administrativă, prelungire acoperiș între adăpost și adăpost fân”, propus a fi amplasat în extravilanul satului Borlova, comuna Turnu Ruieni conform Certificat Urbanism nr. 50 din 11.02.2022, CF34977 judeţul Caraş-Severin; titular: COSTINA AURELIA I.I. reprezentată de COSTINA AURELIA.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 , şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

Data afișării anunțului pe site: 07.04.2022

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

   Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de curățare, remediere a solului/subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului Depozit de produse petroliere Reșița, jud. Caraș-Severin”, propus a fi amplasat în Comuna Ciuchici, jud.Caraș-Severin,  judeţul Caraş-Severin, titular: Primaria CIUCHICI

  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

  Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 30.03.2022 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).
 

Data afișării anunțului pe site: 21.03.2022

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Realizare spații cazare – Bungalow Ecokit modular tip Kubik și activități recreative în comuna Berzasca, județul Caraș-Severin”, propus a fi amplasat în comuna Berzasca, sat Cozla, CF nr. 31891,  judeţul Caraş-Severin, titular: Pepa Cosmin PFA

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 18.03.2022 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 08.03.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

    Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin (APMCS) anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de efectuare a evaluării impactului asupra mediului și a evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Amenajare iaz piscicol perimetrul DALBO-2, titular Phoenix Imp SRL.

   Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, în zilele de luni-vineri, între orele 8:00-14:00, precum și pe pagina web: http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/decizii-etapa-de-incadrare/ .

   Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupa mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, tel 0255223053, fax 0255226729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina web a APMCS.

Data afișării anunțului pe site: 04.03.2022

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

   Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Instalarea tânărului fermier VRABETE-BECIA ION I.I. – Construire spațiu procesare, titular VRABETE-BECIA ION Întreprindere Individuală.

   Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

   Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț, până la data de 13.03.2022.

Data afișării anunțului pe site: 03.03.2022

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire parc fotovoltaic Iaz”, propus a fi amplasat în comuna Obreja, sat Iaz, CF 30869, 30868, 30877, 30874, 30946, 30947, 30948, 30945, 30865, jud.Caraș-Severin, judeţul Caraş-Severin, titular: Metalluk SRL.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 10.02.2022 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).
 

Data afișării anunțului pe site: 01.02.2022

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de: aparare mal de fluviul Dunarea si amplasare ponton plutitor, localitatea Pojejena, judetul Caras-Severin”, propus a fi amplasat în comuna Pojejena, sat Pojejena, CF 30781 Pojejena, jud.Caraș-Severin, judeţul Caraş-Severin, titular: Privatna Radnja Cod Omera SRL.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 09.02.2022 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).
 

Data afișării anunțului pe site: 31.01.2022

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de curățare, remediere a solului/subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului Depozit de produse petroliere Reșița, jud. Caraș-Severin”, propus a fi amplasat în Municipiul Reșița, Calea Timișoarei, nr.19, C.F. nr. 40434, 40433 Reșița , jud.Caraș-Severin,  judeţul Caraş-Severin, titular: OMV Petrom S.A.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 03.02.2022 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).
 

Data afișării anunțului pe site: 25.01.2022

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire spații comerciale/supermarket Profi, branșamente și extindere utilități, demolare construcție existentă”, propus a fi amplasat în comuna Berzasca, sat Berzasca, numărul 204, CF 31272, jud.Caraș-Severin, judeţul Caraş-Severin, titular: Sudresidence Tim SRL.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 28.02.2022 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).
 

Data afișării anunțului pe site: 18.01.2022

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Construire platforme subterane pentru colectarea deșeurilor municipale în municipiul Reșița”, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Reșița, P-ța 1 Decembrie 1918, judeţul Caraş-Severin.; titular Primăria Municipiului Reșița

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.
 

Data afișării anunțului pe site: 07.01.2022

Anunț public privind decizia etapei de încadrare


      Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul pentru „Construire parc comercial  „ALTEX” , parcare, alei pietonale și carosabile, zone verzi, pilon publicitar, utilități”, propus a fi amplasat în intravilanul Municipiului Caransebeș, CF 30896 Caransebeș, 30898 Caransebeș, 30900 Caransebeș, 30910 Caransebeș conform Certificat Urbanism nr. 8 din 14.01.2021, judeţul Caraş-Severin.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 , şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

Data afișării anunțului pe site: 06.01.2022


Achizitii servicii arhivare

Invitatie participare Servicii arhivare Formulare servicii arhivare Caiet sarcini Servicii arhivare

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

  INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole    

Program CASA VERDE CLASIC

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare,...

Invitatie participare licitatie achizionare bunuri

APM CS-Invitatie de participare APM CS-Caiet de sarcini Formulare

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE 10NAT-RO-740

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE  10NAT-RO-740

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Calendarul Evenimentelor Ecologice

  Data Evenimentul aniversat 02 Februarie ...

Actiunea: Let’s Do It Romania!

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a participat la desfăşurarea la nivel naţional a campaniei Let’s do it, Romania! Curăţenie în toată ţara într-o...

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

2013 Anul International al Aerului

  2013 Anul International al Aerului