Asset Publisher Asset Publisher

Back

Proiecte emitere acord de mediu 2017

ACORD DE MEDIU

Proiect

 

 Ca urmare a cererii adresate de S.C. TRANSAVIA S.A. cu sediul în comuna Galda de Jos, sat Oiejdea, Şoseaua Alba Iulia – Cluj Napoca, km 11, judeţul Alba, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 2253/07.04.2017,

în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ordinul comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284 din 2010 se emite:

 

 

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul:

 

REPARATII HALE, CABINA PORTAR, SCHIMBARE DE DESTINATII DIN MAGAZII, CORP ADMINISTRATIV, PUNCT TERMIC, DEPOZIT CARBURANT IN HALE DE CRESTERE PUI, FARA MODIFICARI STRUCTURALE ; CONSTRUIRE HALE PRODUCTIE CU STRUCTURA METALICA, P, CU INSTALATII AFERENTE

 

situat în localitatea Bocșa, strada Sadovei, nr. 64, CF 30346 - nr. top. 690/a/11/10/1/6/a/b/1/1, cad. 30346, Bocșa, suprafața ocupată S= 18.300 mp.

în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

 

 1. Descrierea proiectului

Prin realizarea acestui proiect se propun reparații la construcții existente, care au în prezent funcțiuni de magazii, corp administrativ, punct termic, depozit carburant (fără modificări structurale) și schimbarea destinației acestora în hale creștere păsări.

Reabilitarea constructiilor existente, transformarea unora în hale de creștere și construirea a încă două hale, va duce la o capacitate de creștere pe amplasament de 218.000 locuri.

Prin aceasta capacitate ferma se încadrează în prevederile Directivei 2010/75 CE privind emisiile industriale la punctul 6.6.a) – Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege.

 

Prin proiect se propun urmatoarele: 

 1. Executarea de  lucrări de reparații și schimbare de destinație la clădirile existente în  ferma de păsări,  respectiv:
 • Hale păsări, P+1 : reparații și schimbare de destinație/denumire :
 • Corp C6 (extras CF30346): Sc=659mp, Scd=1318mp: reparații și schimbarea denumirii în Hala bloc 6;
 • corp C7: Sc=662mp, Scd=1324mp: reparații  și schimbarea denumirii în Hala bloc 5;
 • corp C8: Sc=659mp, Scd=1318mp: reparații, schimbare de destinație din magazie în hală păsări și schimbarea denumirii în Hala bloc 4;
 • corp C9: Sc=661mp, Scd=1322mp: reparații și schimbarea denumirii în Hala bloc 3;
 • corp C10: Sc=659mp, Scd=1318mp: reparații, schimbare de destinație din magazie în hală păsări și schimbarea denumirii în Hala bloc 2 ;
 • corp C11: Sc=659mp, Scd=1318mp: reparații, schimbare de destinație din magazie în hală păsări și schimbarea denumirii în Hala bloc 1;
 • Corp administrativ(hală incubație), P :
 • corp C2: Sc=Scd=1242mp: reparații, schimbare de destinație din corp administrativ(hală incubație),  în hală păsări și schimbarea denumirii în Hala bloc7;
 • desființarea celor două anexe alipite, stânga-dreapta, ale corpului administrativ și păstrarea vechii hale de incubație care devine Hala bloc7.
 • Depozit carburant, P :

  - corp C3: Sc= Scd= 190mp: reparații și schimbare de destinație din depozit carburant(cărbune) în magazie;

 • Punct termic, P :

 - corp C4: Sc= Scd= 144mp: reparații și schimbare de destinație din punct termic în magazie;

 • Casa portar, P:
 • corp C5: Sc= Scd= 230mp: reparații și schimbare de destinație din casa portar în filtru personal;
  1. Construirea  a doua hale noi  de crestere pui , pe structura metalica, nivel parter:
 • hala bloc 8,  suprafata construită 1680 mp;
 • hala bloc 9,  suprafata construită de 1260 mp.

 

Lucrările care se vor realiza  nu vor afecta structura de rezistență a clădirii și constau în:

 • reparații la acoperișuri și învelitori;
 • reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, păstrând forma, dimensiunile golurilor și tâmplărie;
 • zugrăveli și vopsitorii interioare și exterioare, fără modificarea elementelor de fațadă;
 • reparații la instalațiile interioare, la branșamentele și racordurile exterioare (electrice, apă-canal, climatizare și contorizare);
 • modificări de compartimentare nestructurală realizate din materiale demontabile.

 

Caracteristici constructive şi funcţionale:

Ferma nr.18 Bocsa  va fi  compusă din 9 hale de creștere a păsărilor,  cu dimensiuni si dotari diferite, astfel:

 • Hala bloc  1 (P+1 E) cu Sc=659mp, Scd=1318mp – pardoseala din beton,  pereți de cărămidă, zidărie autoportantă cu stâlpi de beton, șarpantă cu structură metalica, tavanele /acoperiș panouri termoizolante;
 • Hala bloc  2  (P+1 E)  cu  Sc=659mp, Scd=1318mp – pardoseala din beton,  pereți de cărămidă, zidărie autoportantă cu stâlpi de beton, șarpantă cu structură metalica, tavanele /acoperiș panouri termoizolante;
 • Hala  bloc 3  (P+1 E)  cu  Sc=661mp, Scd=1322mp – pardoseala din beton,  pereți de cărămidă, zidărie autoportantă cu stâlpi de beton, șarpantă cu structură metalica, tavanele /acoperiș panouri termoizolante;
 • Hala  bloc 4 (P+1 E)  cu  Sc=659mp, Scd=1318mp – pardoseala din beton,  pereți de cărămidă, zidărie autoportantă cu stâlpi de beton, șarpantă cu structură metalica, tavanele /acoperiș panouri termoizolante;
 • Hala  bloc  5 (P+1 E)  cu  Sc=662 mp, Scd=1324mp – pardoseala din beton,  pereți de cărămidă, zidărie autoportantă cu stâlpi de beton, șarpantă cu structură metalica, tavanul panouri termoizolante și acoperiș tablă;
 • Hala bloc  6 (P+1 E)  cu  Sc=659mp, Scd=1318mp – pardoseala din beton,  pereți de cărămidă, zidărie autoportantă cu stâlpi de beton, șarpantă cu structură metalica, tavanele /acoperiș panouri termoizolante;
 • Hala bloc  7 - P  cu  Sc=900 mp, Scd=900 mp – pardoseala din beton,  pereți de cărămidă, zidărie autoportantă cu stâlpi de beton, șarpantă cu structură metalica, tavanele /acoperiș panouri termoizolante;
 • Hala bloc  8 - P  cu  Sc=1680 mp, Scd=1680 mp – structura prefabricată din metal și închideri din panouri sandwich; pardoseală din beton, șarpantă cu structură metalică, tavanele/acoperiș panouri termoizolante;
 • Hala bloc 9 - P  cu  Sc=1260 mp, Scd=1260 mp – structura prefabricată din metal și închideri din panouri sandwich; pardoseală din beton, șarpantă cu structură metalică, tavanele/acoperiș panouri termoizolante.

 

Instalații și echipamente:

 • Halele 1 – 6:
 • Sistem furajare – parterul și etajul au  fiecare 3 lini furajare, prevăzute fiecare cu câte un buncăr de alimentare de capacitate 75 litri prevazut cu un senzor de gol. Fiecare linie are 58 hranitori.

La fiecare hală există un buncăr metalic de stocare furaj exterior de 13 mc, cu umplere pneumatică.  Sistemul de transport furaj din buncărul exterior în buncarele interioare este cu spiră și senzor de gol.

 • Sistem adăpare – parterul și etajul au  fiecare 4 linii de adăpare prevazuta cu 173 de picuratori suspendate, prevăzute cu cupițe recuperatoare; la fiecare hală există un regulator de presiune, filtru decantor, medicator pentru administrarea medicamentelor;
 • Sistem de încălzire: parter – 2 generatoare de aer cald GP70 pe gaz metan, cu Q=7,2 mc/h; etaj – 1 generator de aer cald   GP70 pe gaz metan, cu Q=7,2 mc/h;
 • Instalație de răcire – se utilizează pentru menținerea umidității optime/hală, în anotimpul rece și la crearea unui efect de răcire în perioada caldă/caniculă; este compusă din:
  • pompă de înaltă  presiune și duze de pulberizare, care crează efectul de ceață;
  • 18 tronsoane cu 5 duze, capacitate cap duza – 5,3litri/ora, la 70 bari;
 • Ventilația spațiilor se va face prin intermediul a:
  • 26 clapete de admisie  aer proaspăt, dispuse pe pereții longitudinali, acționate la comandă de modulul de control tip Viper 1510;
  • 2 ventilatoare EM50 de capacitate 35.000 mc/h (0,65 kw/h), dispuse dispuse la capăt de hală, 1 ventilator  FF091 de evacuare aer de capacitate 15.000 mc/h  (0,5 kw/h) și 2 ventilatoare CL600 de 10.000 mc/h  (1,1 kw/h) pe un fronton al halei;
 • Iluminarea spațiilor se va realizeaza prin 2 linii cu tuburi fluorescente de 36 W (8 buc/linie), pentru a asigura cerința de bunăstare sporită a păsărilor (de 30 lucsi/ mp);
 • Hala nr. 7:
 • Sistem de furajare – 3 linii furajare, fiecare cu un  buncăr de alimentare de capacitate 75 litri prevăzut cu un senzor de gol. Fiecare linie are 74 hranitori. Hala va avea un buncăr metalic de stocare furaj exterior, de 13 mc, cu umplere pneumatică. Sistemul de transport furaj din buncărul exterior în buncărele interioare este cu spiră și senzor de gol.
 • Sistem de adăpare – compus din 4 linii  de adapare prevazuta cu 278 de picuratori  suspendate, prevăzute cu cupițe recuperatoare. La  fiecare hală există un  regulator de presiune, filtru decantor, medicator pentru administrarea medicamentelor.
 • Sistem de încălzire – 4 generatoare de aer cald GP70 pe gaz metan, cu Q=7,2 mc/h;
 • Instalație de răcire – se utilizează pentru menținerea umidității optime/hală, în anotimpul rece și la crearea unui efect de răcire în perioada caldă/caniculă; este compusă din:
  • pompă de înaltă  presiune și duze de pulberizare, care crează efectul de ceață;
  • 18 tronsoane cu 7 duze, capacitate cap duza – 5,3litri/ora, la 70 bari;
 • Ventilația spațiilor se va face prin intermediul a:
  • 38 clapete de admisie  aer proaspăt, dispuse pe pereții longitudinali, acționate la comandă de modulul de control tip Viper 1510;
  • 6 ventilatoare  FF091 de evacuare aer de capacitate 15.000 mc/h  (0,5 kw/h) și 4 ventilatoare CL600 de 35.000 mc/h  (1,1 kw/h) pe un fronton al halei;
 • Iluminarea spațiilor se va realizeaza prin 3 linii cu tuburi fluorescente de 36 W (2 linii cu 9 buc/linie, 1 linie cu 10 buc/linie), pentru a asigura cerința de bunăstare sporită a păsărilor (de 30 lucsi/ mp);
 • Hala nr. 8
 • Sistem de furajare – 5 linii furajare, fiecare cu un  buncăr de alimentare de capacitate 75 litri prevăzut cu un senzor de gol. Fiecare linie are 80 hranitori. Hala va avea un buncăr metalic de stocare furaj exterior, de 13 mc, cu umplere pneumatică. Sistemul de transport furaj din buncărul exterior în buncărele interioare este cu spiră și senzor de gol.
 • Sistem de adăpare – compus din 6 linii  de adapare prevazuta cu 281 de picuratori  suspendate, prevăzute cu cupițe recuperatoare. La  fiecare hală există un  regulator de presiune, filtru decantor, medicator pentru administrarea medicamentelor.
 • Sistem de încălzire – 4 generatoare de aer cald GP70 pe gaz metan, cu Q=7,2 mc/h;
 • Instalație de răcire – se utilizează pentru menținerea umidității optime/hală, în anotimpul rece și la crearea unui efect de răcire în perioada caldă/caniculă; este compusă din:
  • pompă de înaltă  presiune și duze de pulberizare, care crează efectul de ceață;
  • 12 tronsoane cu 5 duze, capacitate cap duza – 5,3litri/ora, la 70 bari;
 • Ventilația spațiilor se va face prin intermediul a:
  • 6 admisii forţate aer FUMUS 2 cu diametrul  820 și capacitate 16.600 mc/h;
  • 5 jaluzele NVT 17 de 27.000 mc/h ;
  • 8 ventilatoare de coamă  CL-600 de 12.000 mc/h și 6 ventilatoare de perete EM-50 de 36.000 mc/h;
 • Iluminarea spațiilor se va realizeaza prin 3 linii cu tuburi fluorescente de 36 W (28 buc/linie), pentru a asigura cerința de bunăstare sporită a păsărilor (de 30 lucsi/ mp);
 • Hala nr. 9
 • Sistem de furajare – 5 linii furajare, fiecare cu un  buncăr de alimentare de capacitate 75 litri prevăzut cu un senzor de gol. Fiecare linie are 58 hranitori. Hala va avea un buncăr metalic de stocare furaj exterior, de 13 mc, cu umplere pneumatică. Sistemul de transport furaj din buncărul exterior în buncărele interioare este cu spiră și senzor de gol.
 • Sistem de adăpare – compus din 6 linii de adapare prevazuta cu 173 de picuratori  suspendate, prevăzute cu cupițe recuperatoare. La  fiecare hală există un  regulator de presiune, filtru decantor, medicator pentru administrarea medicamentelor.
 • Sistem de încălzire – 4 generatoare de aer cald GP70 pe gaz metan, cu Q=7,2 mc/h;
 • Instalație de răcire – se utilizează pentru menținerea umidității optime/hală, în anotimpul rece și la crearea unui efect de răcire în perioada caldă/caniculă; este compusă din:
  • pompă de înaltă  presiune și duze de pulberizare, care crează efectul de ceață;
  • 12 tronsoane cu 5 duze, capacitate cap duza – 5,3litri/ora, la 70 bari;
 • Ventilația spațiilor se va face prin intermediul a:
  • 6 admisii forţate aer FUMUS 2 cu diametrul  820 și capacitate 16.600 mc/h;
  • 5 jaluzele NVT 17 de 27.000 mc/h ;
  • 8 ventilatoare de coamă  CL-600 de 12.000 mc/h și 4 ventilatoare de perete EM-50 de 36.000 mc/h;
 • Iluminarea spațiilor se va realizeaza prin 3 linii cu tuburi fluorescente de 36 W (28 buc/linie), pentru a asigura cerința de bunăstare sporită a păsărilor (de 30 lucsi/ mp);

 

Utilități

Alimentarea cu apă 

Apa pentru nevoi igienico-sanitare, tehnologice si pentru incendiu se va asigura din  rețeaua de alimentare cu apă a localității Bocșa.

Apa este preluata din rețea și înmagazinată în bazin de 250 mc. Lungimea rețelei de aducțiune de la rețeaua localității până la bazin este de aprox. 52 m. De aici este distribuită la punctele de consum prin intermediul a două pompe tip Grundfos. Rețeaua de distribuție a apei va fi din teava PE-HD, DN100, racordul la hale  se va realiza cu conducte PE-HD  cu DN 63 mm. Lungimea retelei de distributie apa la hale  este de aprox. 120 m.

Debitele caracteristice ale cerinței de apă, conform Avizului de gospodărire a apelor nr. ABAB – 190/28.07.2017, emis de Administraţia Bazinală de Apă Banat, sunt:

 • Qzi max = 65,45 mc/zi = 0,76 l/s
 • Qzi med = 54,55 mc/zi = 0,63 l/s
 • Qzi min=  38,18 mc/h  = 0,44 l/s.

Apele uzate menajere și tehnologice

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare, filtru sanitar și apele uzate rezultate de la spălarea halelor vor fi colectate prin rețeaua de canalizare menajeră din conducte PVC cu diametrul de 200 mm, lungime de cca 170 m și evacuate în bazinele vidanjabile existente, V=100 mc și 2 x 10 mc.

Debitele caracteristice de ape uzate menajere evacuate sunt:

 • Quz zi max = 1,70 mc/zi (0,019 1/s)
 • Quz zi med = 1,42 mc/zi (0,016 1/s)
 • Quz.zi min = 1,00 mc/h (0,011 1/s).

Debitul pentru ape uzate tehnologice este Qtehnologic anual = 1084 mc/an.

Apele uzate menajere și tehnologice vor fi preluate în stația de epurare de la Abator păsări – SC TRANSAVIA SA, situată în Bocșa, strada Binișului nr. 10, reglementată prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 335/04.10.2016 emisă de ABAB.

Apele pluviale vor fi evacuate liber pe terenul proprietatea beneficiarului.

 

Dejecțiile

La depopularea halelor pentru creșterea puilor, dejecțiile din hale vor fi încărcate direct în mașinile de transport ale beneficiarilor cu care TRANSAVIA S.A. deține contracte de preluare sau se vor stoca pe platforma de dejecții din localitatea Bocșa, pentru care a fost obținut avizul de gospodărire a apelor nr. ABAB – 39 din 23.03.2017, emis de ABAB.

Dejecțiile vor fi folosite la fertilizarea terenurilor agricole ale SC MAXAGRO SRL și SC ROD BUN SRL, conform prevederilor ”Codului de bune practici agricole” și a Studiilor Pedologice și Agrochimice.

Cantitatea anuală de dejecții este de aprox 2180 to/an.

 

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a fermei zootehnice se realizează prin intermediul unui  post trafo 20/0,4  situat lângă poarta de acces. Acesta este în proprietatea SC ELECTRICA SA.

Operatorul deţine un grup electrogen cu următoarele caracteristici tehnice:

- puterea instalată – 220 kVA

- capacitate tanc motorina 570 l

- consum 25 l/h

Energia electrică este folosită în principal pentru:

- acţionarea instalaţiilor care deservesc halele de creştere a păsărilor (instalaţii de ventilare, instalaţii de hrănire şi adăpare, pompe, etc.)

- iluminatul din interiorul halelor de creştere a păsărilor, a corpului administrativ

- iluminatul exterior;

In cadrul unităţi se contorizează energia electrică doar la intrarea în fermă..

În cazul unei avarii pe linia de alimentare a postului de transformare, alimentarea se face de la grupul electrogen, caz în care vor funcţiona doar consumatorii vitali.

 

Alimentarea cu energie termică

Pentru asigurarea condițiilor optime de microclimat în halele calde, se vor utiliza încălzitoare alimentate cu gaz metan. Gazul natural este preluat din reteaua de gaz aprținând E-ON GAZ.

 

 1. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu

Amplasamentul este situat pe teritoriul administrativ al localității Bocșa, strada sadovei, nr. 64, pe drumul județean DJ 585 Bocșa – Ocna de Fier, din care se face și accesul la amplasament.

 

Suprafața totala a amplasamentului  este de 18.300 mp:

 • Suprafața totală construcții (9 hale creștere păsări) – 7.799 mp

 

Încadrarea în BREF – BAT: după realizarea proiectului activitatea intră sub incidența Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea și contolul integrat al poluării), transpusă în legislatia naționala prin Legea nr. 278/2013, anexa 1,  pct. 6.6., lit. a) creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege..

Tehnologia de creștere se regăsește ca și tehnică in documentele  de referinta BREF– BAT (ILF).

Realizarea proiectului este în concordanță cu cele mai bune tehnici disponibile prevazute în documentele de referință BAT/BREF:

 • sistemul constructiv al halelor  respecta cerințele BAT/BREF;
 • procesul tehnologic si sistemul de crestere propus, tipurile de echipamente si modul de colectare, evacuare si tratare a dejectiilor sunt in concordanta cu cele mai bune tehnici disponibile prevazute în documentele de referinta BAT/BREF;
 • utilizarea de instalații automatizate pentru controlul microclimatului;
 • încadrarea consumului de apa în cerințele BAT/BREF prin utilizarea utilajelor de curatare sub presiune, calibrarea permanenta a instalatiilor de baut apa, verificarea periodica a retelei de alimentare cu apa, contorizarea consumului de apa, folosirea ultimei ape de la spalare ca si perna de apa pentru colectarea dejectiilor;
 • incadrarea consumului de energie electrica in cerintele BAT/BREF, prin utilizarea atat a ventilatiei naturale, cat si artificiale, curatarea paletelor ventilatoarelor,conductelor de admisie si refulare aer,  utilizarea lampilor de  iluminat  cu consum redus de electricitate, evitarea functionarii in gol a unor echipamente consumatoare de energie (pompe, ventilatoare);
 • tehnicile de nutritie propuse respecta cerintele BAT/BREF, in acest fel asigurandu-se dejectii cu un continut scazut de azot si fosfor si un continut mai redus de ammoniac si implicit emisii mai reduse in aer;
 • proiectarea unei capacitati de stocare a dejectiilor suficiente și realizarea a 2 foraje de observalie pentru apa freatică din jurul bazinelor de stocare;
 • asigurarea unei suprafete de teren  corespunzatoare  pentru imprastierea dejectiilor;
 • studierea permanenta a progreselor in domeniul cresterii păsărilor si aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu in scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului.

 

Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a siturilor Natura 2000:

Proiectul nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011.

Amplasamentul proiectului nu se nu se suprapune cu nici o arie naturală protejată, de nivel local, național, internațional sau de interes comunitar. Cele mai apropiate arii naturale protejate de interes național, de amplasamentul fermei agrozootehnice sunt:

 • Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului, ROSCI0226 Semenic – Cheile Carașului și ROSPA0086 Munții Semenic – Cheile Carașului, aflate la o distanță de cca 22 km, în linie dreaptă.

 

 Respectarea cerințelor comunitare transpuse in legislația națională:

Acordul de mediu a fost emis cu respectarea:

 • Directivei 2011/92/UE privind evaluarea anumitor proiecte publice și private asupra mediului, care abroga Directiva EIA 85/337/CEE, transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, cu modificările și completările ulterioare.
 • Directivei 2010/75/UE, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 278/2013, unitatea va implementa aceste cerințe prin tehnica de creștere BAT.
 • Directivei 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, transpusă în în legislația națională prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.
 • Directivei 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitarăîn domeniul apei, transpusă prin Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
 • Directivei 91/676/CEE privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, transpusă prin HG nr. 964/2000.
 • Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, transpusă în în legislația națională prin Legea nr. 104/2011.
 • Directivei 2004/35/CE privind responsabilitatea pentru prevenire si remediere a daunelor aduse mediului, transpusă în legislația națională prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008 cu modificările şi completările ulterioare (un operator care cauzează o daună gravă mediului sau este sursa unei ameninţări iminente de producere a unei asemenea daune trebuie să suporte, în principiu, costurile legate de măsurile de prevenire sau de remediere necesare. De asemenea, operatorii trebuie să suporte, în ultimă instanţă, costul evaluării daunelor aduse mediului şi, după caz, al evaluării ameninţării iminente de producere a unor asemenea daune).

 

Luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activități existente în zonă etc: având în vedere respectarea cerinţelor BAT/BREF, implementarea proiectului nu va avea efecte negative asupra factorilor de mediu.

Efectul cumulativ al emisiilor de amoniac în aerul înconjurător nu conduce la depășirea CMA.

 

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

a) Măsuri în timpul realizării proiectului și efectul implementării acestora:

Protecția calității apei:

 • apele uzate menajere și apele uzate tehnologice de la spălarea/igienizarea halelor vor fi evacuate prin sistemul de canalizare in bazin etans vidanjabil;

Protecția calității aerului: calitatea aerului atmosferic poate suferi local, datorită următoarelor surse de poluanţi ca emisii fugitive:

 • emisii de gaze de ardere de la motoarele termice cu aprindere prin compresie care vor acţiona utilajele tehnologice şi mijloacele de transport folosite în activitatea de şantier ca: hidrocarburi, aldehide, oxizi de azot, oxizi de carbon, bioxid de sulf şi fum;
 • emisii de particule materiale (PM10 și PM2,5) în suspensie la lucrările de construcţie;
 • materialele de construcţii pulverulente se vor manipula în aşa fel încât să se reducă la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici;
 • umectarea drumurilor de acces pentru limitarea antrenării prafului;
 • luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi în suspensie/sedimentabile;

Protecția calității solului și a apei subterane: riscul contaminării solului prin scurgeri de carburanți de la utilaje și autovehicule de transport și depozitări necontrolate de deșeuri – se vor lua următoarele  măsuri:

 • se vor utiliza doar utilaje și autovehicule autorizate, care corespund din punct de vedere tehnic normelor impuse de autoritatea rutieră;
 • în timpul amenajării obiectivului și montării utilajelor se vor lua măsuri de colectare, eliminare sau reutilizare a deșeurilor specifice din construcții;
 • se interzice realizarea de depozite în afara amplasamentului, la finalizarea lucrărilor terenul aferent șantierului va fi curățat;
 • depozitarea materialelor de construcții în condiții care să asigure protecția factorilor de mediu și evitarea  blocării căilor de acces;
 • lucrările de construcții se vor realiza de către firme care au acest domeniu principal de activitate și folosesc personal calificat și/sau necalificat în funcție de cerințele de lucru;
 • circulația se va realiza pe drumurile existente, minimizând astfel impactul asupra solului;

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: se pot genera din activitatea echipamentelor și mijloacelor auto

-   se vor utiliza utilaje și mijloace auto corespunzatoare; 

-   se vor folosi  echipamente cu niveluri moderate de zgomot;

-   lucrarile vor fi efectuate cu precadere in timpul zilei.

Modul de gestionare a deșeurilor

- deșeurile rezultate din lucrările de construcție, vor fi eliminate integral de pe amplasament, în locuri special indicate de administrația publică locală.

 

 b) Măsuri în timpul exploatării și efectul implementării acestora:

Protecția calității  apei

Alimentarea cu apă a obiectivului  se va realiza  de la rețeaua centralizată a orașului Bocșa. Apa prelevată va fi contorizată şi va fi consumată în următoarele scopuri:

 • pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului angajat şi întreţinerea curăţeniei sediului administrativ;
 • în scop tehnologic: - pentru adăpatul păsărilor;

                     - pentru întreţinerea curăţeniei halelor de producţie.

Prin rețelele de apă existente pe amplasament se minimizează impactul asupra solului și apei freatice.

Evacuarea  apelor uzate:

Conținutul apelor uzate evacuate în stațiile de epurare se va încadra în condițiile de calitate impuse de Normativul NTPA-002 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare.

 

Protecția calității aerului:

Principalele surse de emisii poluante în atmosferă sunt:

 • surse fixe:
  • dirijate : emisii din hale și evacuarea forțată a aerului prin sistemele de ventilație, emisii de la centrala termică
  • nedirijate (fugitive): emisii de la depozitarea dejecțiilor; emisii de pulberi de la silozuri.
 • surse mobile: emisii de gaze de eșapament în incintă și drumuri conexe – limitarea preventivă a emisiilor de la autovehicule se face prin condițiile tehnice impuse la omologarea în vederea înscrierii în circulație și prin inspecții tehnice periodice efectuate pe toată durata de utilizare a acestora.

 

Protecția calității solului și a apei subterane :

 • se aplică tehnici nutriționale care să reducă cantitatea de azot și fosfor din dejecții;
 • la terminarea fiecărui ciclu de producție dejecțiile vor fi transportate pentru fertilizarea solului;
 • planificarea operațiilor de reparații și întreținere a echipamentelor;
 • pentru controlul poluanților în sol și apa subterană se prevede monitorizarea emisiilor în sol și subsol prin foraje de observație;

 

Protecția împotriva zgomotului si vibrațiilor:

Măsuri pentru atenuarea intensității zgomotului:

 • adaptarea graficului zilnic de desfăşurare a lucrărilor la necesităţile de protejare a  receptorilor sensibili din vecinătăti;
 • folosirea de echipamente care să lucreze la niveluri moderate de zgomot – nivelul de zgomot nu va depăşi 85 dB(A) pentru un singur echipament;
 • oprirea motoarelor vehiculelor în timpul efectuării operaţiilor de descărcare a materialelor;
 • titularul va folosi măsuri de bună practică pentru controlul zgomotului; acesta include o mentenanță adecvată a echipamentelor a căror deteriorare poate conduce la creșterea zgomotului;
 • în cazul amplasării unor agregate care vor fi surse fixe de producere a zgomotelor se va face în incăperi închise și se vor lua toate măsurile antivibratorii la montaj, acolo unde este cazul se prevăd sisteme de amortizare;
 • se vor evita toate operațiile de transport care pot produce zgomote peste nivelul admis în timpul nopții.

 

Modul de gestionare  a deșeurilor:

Titularul activității are obligația evitării producerii deșeurilor, însă în cazul în care acestea nu pot fi evitate, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se impactul asupra mediului.

Pe tot parcursul colectării, recuperării sau eliminării, toate deșeurile trebuie depozitate temporar în zone și locuri special amenajate protejate corespunzător împotriva dispersiei.

Deșeurile expediate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare (cu excepția dejecțiilor utilizate ca fertilizant pe terenurile agricole), pot fi transportate numai de agenți economici autorizați, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României cu modificările şi completările ulterioare. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității, unde se produc, la amplasamentul de recuperare/eliminare, fără a afecta semnificativ mediul și în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Animalele decedate în fermă vor fi depozitate temporar și eliminate în condițiile specifice impuse de normele sanitar veterinare.

Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel încât să nu creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deșeuri.

Dejecții animaliere.

Se vor respecta prevederile recomandate de “Codul bunelor practici agricole”:

Ambalajele rezultate din activitatea fermei sunt colectate și eliminate / valorificare la firme autorizate.

Deșeurile tehnologice – în etapa de funcționare:

 

Nr.

crt

     Tipul deșeurilor

 Cod

 U/M

  Cantități

1.

Dejecții animaliere

02 01  06

mc

2180–3706 mc/an

2.

Deșeuri  țesuturi animaliere

02 01  22

tone

14 t/an

3.

Deșeuri menajere şi asimilabile

20 03  01

tone

2 t/an

4.

Ambalaje de uz veterinar

15 01  07

tone

0,06 t/an

5.

Ambalaje de la

substanţe dezinfectante

15 0110*

tone

0,40 to/an

6.

Ambalaj de hârtie, carton

15 01 01

tone

0,30 to/an

7.

Ambalaj de plastic

15 01 02

tone

0,20 to/an

8.

Surse de iluminat

 

20 01 21*

 

0,05 to/an

 

c) Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare și reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum și efectul implementarii acestora.

 La încetarea activității cu impact asupra mediului este obligatorie notificarea autorității competente pentru protecția mediului în vederea stabilirii obligaților de mediu, conform legislației în vigoare.

Se vor lua următoarele măsuri:

 • monitorizarea permanentă  cantitativă și calitativă a deșeurilor rezultate;
 • gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate;
 • valorificarea deșeurilor prin firme specializate în colectare;
 • spălarea și dezinfectarea instalațiilor de canalizare și a instalațiilor ce au deservit activitatea;
 • evacuarea prin vidanjare a apelor uzate rezultate din spălarea instalațiilor de canalizare;
 • evacuarea din incintă a tuturor instalațiilor care au deservit activitatea de producție.

 

IV. Condiţii care trebuie respectate

1. Pe durata implementării proiectului:

a) condiții de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice:

 • titularul are obligaţia de a lua măsuri de prevenire a evacuărilor necontrolate de ape uzate în perioada de execuţie a investiţiei;
 • asigurarea unui management riguros, cu responsabilităţi clar stabilite pentru toate activităţile care folosesc produse ce ar putea afecta calitatea apelor evacuate;
 • imisiile de pulberi în suspensie, PM10, dioxid de sulf, dioxid de azot şi oxizi de azot, generate pe amplasament se vor situa sub pragurile de alertă stabilite prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protcţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului şi prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
 • concentraţiile poluanţilor în sol pe amplasamentele organizărilor de şantier şi ale platformelor de lucru se vor situa sub pragurile de alertă stabilite prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.      

b) condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului:

 • controlul periodic al instalaţiilor de alimentare cu apă; verificarea etanşeităţii acestora, remedierea operativă a defecţiunilor;
 • asigurarea funcţionării corecte a tuturor instalaţiilor din grupurile sanitare, astfel încât să se asigure evacuarea corespunzătoare a apelor uzate provenite din această zonă;
 • implementarea unui sistem de monitorizare a factorului de mediu apa din momentul inceperii activitatii;
 • respectarea parametrilor în vigoare, de evacuare pentru apele  uzate menajere, conform  NTPA-002;

-         nu se vor evacua apele tehnologice şi menajere neepurate în receptori naturali în perioada de operare;

-         se vor lua măsuri de reducere a impurificării apelor pluviale printr-un management corespunzător al dejecţiilor.

c) condiţiile necesare a fi indeplinite in timpul organizarii de santier, pentru diminuarea impactului generat în timpul construcţiei se va urmări:

 • scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru a diminua astfel durata de manifestare a efectelor negative;
 • evitarea pierderilor de materiale de construcţie din utilajele de transport;
 • folosirea unor utilaje şi mijloace de transport silenţioase;
 • se urmareşte şi controlează îndeaproape organizarea de şantier pentru a preveni orice formă de poluare a mediului;
 • amplasarea organizarii de șantier șa depozitelor, precum şi alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea strictă a prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului cu completările şi modificările ulterioare;

d) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizare:

 • în timpul realizării proiectului
  • urmărirea modului de depozitare a deşeurilor din construcţii în perioada realizării obiectivului şi felul în care vor fi refăcute suprafeţele afectate de lucrările de construcţii-montaj;
  • gestionarea deşeurilor – cantitatea de deşeuri generate şi predate: anual.

 

Nr. crt.

Denumire raport

Frecvenţa de raportare

Perioada depunerii raportului

Acces aplicaţii SIM

1.

Statistica deșeurilor: Chestionar 4 – PRODDES, completat de producătorii de deșeuri

anual

Perioada 1 februarie – 15 iunie

PRODDES – completat de producătorii de deșeuri

 

2. In timpul exploatării:

a) condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice:

 • lucrările se vor realiza conform proiectului, astfel ca impactul generat sa aibă o

           amploare cât mai mică;

 • titularul proiectului are obligația solicitării autorizației integrate de mediu, conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

b) condiţii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice:

 • aplicarea tehnicilor nutriţionale in vederea scăderii cantitatii de azot şi fosfor din dejecţii;
 • curăţarea halelor de creştere şi a echipamentelor cu curatitoare de inalta presiune in
 • vederea reducerii consumului de apa ;
 • reducerea continutului proteic în vederea reducerii emisiilor de amoniac ;
 • optimizarea sistemului de aerisire;
 • utilizarea lampilor cu consum redus de energie;
 • curatarea adaposturilor de animale, după fiecare ciclu de productie;
 • calibrarea regulata a instalatiilor de baut apa, pentru a evita risipa;
 • înregistrarea consumului de apa prin apometre, detectarea şi repararea scurgerilor;
 • utilizarea in completare si a ventilatiei naturale;
 • evitarea rezistentei în cadrul sistemelor de ventilatie mecanica prin inspectii  regulate si prin curatirea conductelor si ventilatoarelor.

c) pentru instalatiile care intra sub incidenta legislatiei privind prevenirea si controlul integrat al poluarii:

 • nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, pentru poluantii care pot fi emisi in cantitati semnificative, sau, după caz, parametrii ori masuri tehnice echivalente:
 • se utilizeaza hranirea bazata pe un consum redus de proteina pentru reducerea emisiilor de NH3  si H2S.

d) respectarea normelor impuse prin legislatia specifica din domeniul calitatii aerului, managementul apei, managementul deseurilor, zgomot, protecția naturii:

 • Ordinul nr. 242/2005 – Ordin pentru aprobarea organizarii Sistemului National de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti. Nu se vor utilize cantitati mai mari de 170 kg/ha in zonele vulnerabile la nitrati.
 • OUG nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ISO 10009/1988 privind legislația de “Acustica in constructii. Acustica urbana“ – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;
 • Legea 104/2011 privind protecția atmosferei;
 • H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzand deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
 • se vor incheia contracte de predare a deșeurilor colectate numai cu operatori economici autorizați în vederea valorificării deşeurilor, conform Legii 211/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 • transportul deşeurilor se va efectua în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;
 • se vor utiliza mijloace de transport adecvate naturii deseurilor transportate, care sa nu permita imprastierea deseurilor si emanatii de noxe in timpul transportului astfel incat sa fie respectate normele privind sanatatea populatiei si a mediului inconjurator, conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
 • este interzisa abandonarea, inlaturarea sau eliminarea necontrolata a deseurilor, precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea;
 • se interzice amestecarea  deseurilor nepericuloase cu deseuri periculoase;
 • evidenta deșeurilor, precum si valorificarea sau eliminarea  se face conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor;

e) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor:

AER:

Sursele de generare a emisiilor in atmosfera sunt:

 • procesele metabolice
 • managementul dejectiilor
 • procese de ardere a combustibililor
 • activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei

 

Nr.crt

Parametri de analizat

Frecventa

Metoda de analiza

1.

Amoniac

semestrial

Conform standardelor in vigoare

2.

CH4

semestrial

3.

Nox

semestrial

4.

Pulberi sedimentabile

semestrial

 

APĂ:

Indicatorii de calitate pentru apa pluvială  vor fi monitorizați  semestrial, în perioada de ploi abundente.

Pentru monitorizarea apei sunterane din jurul depozitului de dejecţii se vor executa foraje de control conform studiului hidrogeologic.

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere:

a) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare:

 • respectarea prevederilor art.10 şi 15 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • respectarea prevederilor HG nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului.

b) conditii pentru refacerea starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului:

 • respectarea prevederilor HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate.

c) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor:

 • conform obligaţiilor de mediu care se vor stabili la încetarea activităţii.

 

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin a asigurat  accesul liber la informaţie al publicului şi participarea la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, conform prevederilor HG 445/2009 și Ordinului MMP nr. 135/2010.

Când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

Informarea publicului a fost realizată prin publicarea anunțurilor aferente fiecărei etape procedurale în presă, postare pe site-ul APM Caraș-Severin, afișare la sediul administrației publice locale a orașului Bocșa

a) etapa de depunere a solicitarii:

- anunt în ziarul “Jurnal de Caraș-Severin” din data de 03.07.2017

- anunt pe pagina de internet a APM Caraș-Severin din data de 30.06.2017

- anunț la sediul Primăriei Bocșa

b) etapa de încadrare și definire a domeniului evaluării:

 • site-ul A.P.M.Caraș-Severin - Îndrumar pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 10.07.2017

c) ședința de dezbatere publică :

 • anunț privind ședința pe site-ul A.P.M.Caraș-Severin: 29.08.2017
 • anunț în ziarul “Jurnal de Caraș-Severin” din data de: 01.09.2017
 • anunț la sediul Primăriei Bocșa: 02.08.2016
 • desfăşurarea ședinței la sediul Primăriei Bocșa: 21.09.2017
 • Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost disponibil spre consultare pană la ședința de dezbatere publică
 • nu s-au înregistrat observații sau propuneri din partea publicului

d) decizia de emitere a acordului de mediu :

 • afișare pe site-ul APM Caraș-Severin a proiectului de  acord de mediu;
 • anunț decizia de emitere acord în ziarul “Jurnal de Caraș-Severin” din data de 12.10.2017;

 

Pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, la APM Caraş-Severin nu s-a prezentat public interesat de proiect. Nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului pe parcursul derulării procedurii.

Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului a fost discutat în şedinţa CAT din data de 27.09.2017 fiind considerat relevant şi complet; a fost pus la dispoziţia publicului pentru consultare la sediul APM Caraş-Severin şi pe pagima web.

 

În termenul legal de 5 zile de la publicare nu au fost transmise Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin comentarii/opinii/observaţii privind decizia de emitere a acordului de mediu.

 

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

 

În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 la finalizarea investiţiei titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor acordului de mediu.

La finalizarea lucrărilor şi înainte de punerea în funcţiune se va solicita şi obţine  autorizatia  integrata de mediu.  

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

 

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

 

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

 

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Prezentul acord de mediu conține 16 (șasesprezece) pagini și a fost redactat în 3 exemplare originale.

Intocmit: consilier Narcisa PINZARIU

 

 

ACORD DE MEDIU

PROIECT

Ca urmare  a cererii adresate de

S.C. SETRA S.R.L.

cu sediul în

municipiul Caransebeș, str. Șesu Roșu, bl. F3, sc.A, ap.6, jud. Caraș-Severin

înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

cu nr. 2278 din 07.04.2017

     în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului şi a parcurgerii etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, se emite:

 

ACORD DE MEDIU

 

pentru proiectul: „Amenajare iaz piscicol prin excavare agregate minerale, perimetrul Păltiniș” desfăşurat în extravilanul comunei Păltiniș, sat Păltiniș, judeţul Caraş-Severin, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

 

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute în proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele:

 1. Amplasamentul este precizat prin coordonatele stereo 70 de delimitare ale perimetrului Păltiniș:

Punct

X

Y

1.

442876,833

280489,348

2.

442991,413

280472,708

3.

443000,507

280544,473

4.

442995,486

280560,853

5.

442982,182

280603,728

6.

442960,751

280623,979

7.

442915,763

280672,333

 
 1. Scopul proiectului: Amenajarea unui iaz piscicol cu valorificarea nisipurilor și pietrișurilor excavate din terasa majoră a  râului Timiș. În scopul amenajării iazului vor fi realizate excavații pe o suprafață de 10 ha din suprafața totală de 14,85 ha, până la o adâncime de 5,50 m.

  Proiectul se va desfăşura în următoarele etape:

         Lucrările de deschidere și pregătire – Sunt lucrări minore și se referă la accesul la zăcământ și crearea frontului de lucru. Accesul în zonă se face pe drumul E70 Caransebeș-Lugoj din care se ramifică pe partea dreaptă drumul agricol cre are o lungime de cca. 800-900 m până la limita perimetrului.

          Lucrări de excavare – Pe perioada de valabilitate a permiselor de exploatare, din perimetrul temporar de exploatare se vor exploata cca. 70.000 mc de nisip și pietriș, cu o pierdere la exploatare de cca. 3%.

           Exploatarea se prevede a se realiza cu excavator cu draglină cu capacitatea cupei de 1,50 mc, cu încărcarea materialului direct în mijloacele de transport auto.

         Lucrările de decopertă teren vegetal pe o adâncime medie de 1m se execută cu buldozer pe șenile cu împingerea materialului pe limita de contur a perimetrului.

         Săpătura mecanică în spații deschise se va realiza cu excavatorul prin metoda ,,treptelor orizontale descendente,, în două trepte orizontale (agregate aflate deasupra nivelului hidrostatic și agregate aflate sub nivelul hidrostatic).

   Lucrări de prelucrare– Agregatele minerale excavate vor fi sortate în stația de sortare-spălare din vecinătatea amplasamentului.

   Protecția zăcământului– Pentru a asigura stabilitatea taluzului pe perioada exploatării agregatelor minerale se va menține un unghi de taluz de 1:1, taluz pe care vor fi realizate lucrări de terasare și umpluturi, precum și stabilizare.

   Lucrări de amenajare a iazului piscicol– Zona de protecție față de râul Timiș este de minim 350m, iar de restul vecinilor este 4m. După excavarea materialului util va rezulta un iaz piscicol cu un volum de apă de cca.21.000 mc.

 La partea superioară a săpăturii și la baza fiecărui taluz se va realiza un sistem de colectare și descărcare a apelor pluviale.

 Evacuarea apei din iaz se face tot ca urmare a circulației naturale a acviferului freatic, cu o viteză de circulație (coeficient de permeabilitate) ce are valori cuprinse între 10-2 și 10-4 cm/s.

Proiectul se concretizează la final cu excavarea unui volum total de aproximativ 70.000 mc de nisip și pietriș, într-o perioadă de maximă de  3-5 ani. Durata amenajării iazului (consolidare taluze, umplere cu apă și populare cu pește) va fi de cca.1 an.

Iazul piscicol va avea următoarele dimensiuni:

 • Suprafața bazinului piscicol – 1,2 ha;
 • Adâncimea maximă a excavației este de 5,50m de la cota superioară 183,5mdMN la 178mdMN;
 • Nivelul freaticului este de 280,5 mdMN;
 • Adîncimea medie a iazului Ha=2,5m (cota medie a fundului iazului este de 178m);
 • Înclinarea taluzului 1:1; 1:1,5, taluzul se înierbează;
 • Lățimea bermei este de 1,50m și se realizează la cota 281mdMN;
 • Înălțimea digului de siguranță – 1,0m;
 • Lățimea la coronament a digului – 2,0m;
 • Suprafața totală ocupată de lucrări – 1,48ha.

       Lucrări necesare organizării de șantier– pentru deschiderea balastierei se va amenaja drumul de câmp existent în zonă, prin lărgirea și consolidarea drumului pentru a asigura transportul utilajului la frontul de lucru. Cu ajutorul buldozerului se va amenaja platforma de atac.

   Lucrările de decopertare se vor executa în avans față de lucrările de exploatare și vor include înlăturarea și depozitarea selectivă a solului fertil necesar reconstrucției ecologice la finalul exploatării pentru evitarea impurificării substanței minerale utile cu roci sterile, aceste straturi au o grosime de până la 0,25m, permițându-se în acst fel organizarea frontului de lucru.

       Lucrări de refacere a amplasamentului – lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, conform proiectului tehnic sunt specifice zonelor de agrement și pescuit:

 1. Fermă piscicolă în suprafață de 1,48 ha;
 2. Zona va fi apărată contra inundațiilor de un dig de protecție realizat pe toată lungimea perimetrului aferent amenajării.

Înălțimea digului este de 1,0m, pante taluzate 1:5m și lățime coronament de 2m. Digul va fi construit din pământul rezultat prin excavare

  II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu:

 1. Proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 2.a) „Cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa 1” și la punctul 1, litera f – crescătorii pentru piscicultură intensivă.
 2.  Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Proiectul a fost analizat prin parcurgerea listei de control privind etapa de încadrare conform Ordinului nr. 863/2002 şi pe baza criteriilor de selecţie pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa nr.3 la HG 1213/2009
 4. Concluziile Raportului la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului elaborat de ing. Simion Gurgu, arată că, impactul asupra mediului este redus prin realizarea acestui proiect dacă sunt respectate măsurile pentru protecţia mediului propuse de proiectant şi recomandate de elaboratorul Raportului la Studiul de evaluare a impactului
 5. Studiul de evaluare a impactului asupra mediului a identificat măsurile de reducere a impactului generat de proiect asupra factorilor de mediu
 6. Lucrările prevăzute în planul şi proiectul tehnic de refacere a mediului

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

 1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu aer:
 • Aplicarea unei bune practici pentru reducerea la minim a emisiilor de pulberi şi gaze de ardere datorate activităţii vehiculelor şi echipamentelor mobile nerutiere;
 • Respectarea strictă a proiectului în ce priveşte tehnologia şi materialele utilizate;
 • Monitorizarea emisiilor de pulberi în zona frontului de lucru;
 • Utilizarea numai a utilajelor şi mijloacelor de transport ale căror emisii se încadrează în valorile limitelor de emisie admise;
 1. Pentru limitarea nivelului de zgomot se vor utiliza utilaje performante şi metoda de puşcare adecvată pentru a diminua poluarea fonică pe amplasament.
 2. Măsuri pentru protecţia apelor de suprafaţă:
  • Se interzice depozitarea de materiale şi deşeuri în albia majoră sau în alte locuri supuse viiturilor.
  • Se interzice deversarea de ape uzate menajere şi de alte deşeuri lichide în apele de suprafaţă;
  • Se interzice spălarea în albiile râurilor a vehiculelor şi utilajelor.
 3. Măsuri pentru reducerea impactului şi prevenirea poluării mediului geologic:
 • Aplicarea bunelor practici de construcţie şi management pentru limitarea eroziunii potenţiale a solului;
 • Se va evita depozitarea pe sol a materialelor care în urma expunerii la precipitaţii pot genera infiltraţii;
 • Alimentarea cu carburanţi şi schimburile de ulei ale vehiculelor şi utilajelor se vor efectua numai în locurile destinate acestui scop. Produsele petroliere, motorină, uleiuri minerale, se vor aduce şi depozita în cantităţi limitate şi în recipiente corespunzătoare. Alimentarea utilajelor se va face printr-un sistem care să nu permită pierderile de carburant, pe o suprafaţă de protecţie impermeabilă. În cazul producerii de scurgeri accidentale de produse petroliere (motorină sau ulei de motor, ulei hidraulic, ulei de transmisie) se va interveni cu materiale absorbante, solul contaminat se va decapa şi depozita temporar în locuri special amenajate în vederea decontaminării sau eliminării; 
 • Terenurile afectate temporar datorită accesului utilajelor şi organizării de şantier vor fi redate circuitului economic în condiţii optime.
 1. Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora.
 • Obiectivele Planului de închidere a activităţii miniere şi de refacere a mediului  include următoarele:

     - Continua protecţie a sănătăţii şi siguranţei publice după închiderea carierei;

     - Reducerea sau eliminarea impactului pe termen lung;

     - Determinarea gradului de afectare a solului;

     - Stabilirea unei garanţii financiare pentru a asigura finanţarea planului şi activităţilor de închidere;

IV. Condiţii care trebuie respectate

1.Pe durata implementării proiectului:

a) Imisiile de pulberi în suspensie, PM10, dioxid de sulf, dioxid de azot şi oxizi de azot, generate pe amplasament se vor situa sub pragurile de alertă stabilite prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protcţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului şi prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

b) Concentraţiile poluanţilor în sol pe amplasament şi pe drumul de acces se vor situa sub pragurile de alertă stabilite prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

c) Administrarea deşeurilor generate pe amplasament se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

2. Pe perioada de exploatare a iazului piscicol:

 1. Respectarea normelor tehnice de exploatare şi a graficelor de revizii şi reparaţii a utilajelor şi mijloacelor de auto din dotare;
 2. Respectarea rutelor de transport şi a orarului de transport aprobat de Consiliul Local Păltiniș.
 3. Circulaţia mijloacelor de transport se va realiza cu viteză redusă pe ruta de transport, în baza unui program bine optimizat.
 4. Manipularea agregatelor minerale, a pământului şi a altor substanţe folosite se va face astfel încât să se evite antrenarea lor de către apele de precipitaţii.
 5. Alimentarea cu combustibil a utilajelor în incină se va face numai pentru utilajele care lucrează strict pe platformele de extracţie.
 6. Umectarea periodică a căilor de acces şi a anumitor zone din carieră în vederea limitării antrenării pulberilor.

g)  Pentru readucerea ecosistemului şi a peisajului la un stadiu cât mai apropiat celui iniţial, în proiectul tehnic de refacere a mediului sunt prevăzute lucrările necesare a fi executate, astfel ca la sfârşitul perioadei de exploatare, arealul să poată fi reconstruit şi redat circuitului natural;

3. Pe perioada de  închidere a carierei şi refacerea mediului:

 a) retragerea tuturor utilajelor şi instalaţiilor din zona de exploatare;

b) depozitarea deşeurilor industriale în locuri special amenajate;

c) dezafectarea utilităţilor şi construcţiilor din cadrul organizării de şantier (acestea au caracter provizoriu şi sunt reprezentate prin construcţii nedurabile);

d) refacerea unghiurilor de taluz ale exploatării, pentru evitarea alunecărilor de teren, pentru favorizarea acumulării păturii fertile de sol şi evitarea antrenării acestuia de catre apele de şiroire;

e) nivelarea şi finisarea bermelor şi treptelor finale;

f) executarea lucrărilor de umplutură şi nivelare a terenului prin folosirea sterilului din haldă;

g) acoperirea suprafeţelor astfel obtinute cu un strat de sol vegetal;

h) realizarea de lucrări de fertilizare a solului şi de reîmpădurire;

i) lucrările de refacere a mediului vor începe pe măsura închiderii fronturilor de lucru, retragerea efectuându-se în trepte. Astfel, lucrările de ecologizare se vor realiza încă din faza de exploatare, în zonele în care rezerva a fost epuizată şi taluzurile fronturilor şi bermele de acces au formele geometrice finale;

j) programul de monitorizare îl reprezintă identificarea aspectelor de mediu nconforme prin:

        - evaluarea potenţialelor surse de poluare a atmosferei ( surse mobile şi surse fixe);

       - evaluarea potenţialelor surse de poluare a solului, subsolului şi a vegetaţiei din zona de impact.

  Monitorizarea factorilor de mediu:

     - aer ( emisii atmosferice) – la solicitarea autorităților, titularul va prezenta actele doveditoare, inclusiv datele privind emisiile rezultate din arderea carburanților obținute de la unitățile care realizează ITP-ul utilajelor;

    -  apă de suprafață – nu există emisii în apă;

    - apa freatică (intersectarea acviferului din zonă) – se raportează anual la APM Caraș-Severin, recoltare de probe de apă din cele două foraje de monitorizare executate unul în amonte și unul în aval în raport cu direcția de curgere a apei subterane și vor fi analizate d.p.d.v. al caracteristicilor fizico chimice și bactereologice conform studiului hidrologic și a Avizului de gospodărire a apelor;

   - sol (emisii accidentale),  nu este cazul, modificarea proprietăților solului prin impregnare cu hidrocarburi și/sau uleiuri minerale.

4. Condiţii generale:

 1. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare.

6)Valoarea admisibilă a nivelului de zgomot la limita zonei funcţionale va fi conform SR 10009:2017;

 1. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2077 privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 3. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.

10) H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.

11) H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate).

12) H.G. nr. 856/2002 privind privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

13) La finalizarea lucrărilor se va face verificarea îndeplinirii condiţiilor impuse în prezentul acord şi se va solicita obținerea autorizaţiei de mediu.

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului – Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin - a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, din punct de vedere al protecţiei mediului, astfel:

    - cererea de solicitare a acordului de mediu a fost adusă la cunoştinţa publicului prin publicare în „Monitor de Caransebeș” din 09.05-15.05.2017, afişare la sediul A.P.M. Caraş-Severin şi pe pagina web, precum şi prin afişare la sediul propriu și la sediul administraţiei publice locale, comuna Buchin;

    - documentaţia de susţinere a solicitării a fost pusă la dispoziţia publicului interesat la sediul S.C. Setra SRL şi la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa;

     - raportul privind evaluarea impactului asupra mediului a fost considerat relevant şi complet, fiind pus la dipoziţia publicului pentru consultare la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

    - şedinţa de dezbatere publică din data de 19.09.2017, a avut loc la Primăria Păltiniș şi a fost anunţată în „Monitor de Caransebeș” din 29.08-04.09.2017, anunţ Primăria Păltiniș şi pe site-ul www.apmcs.anpm.ro. Nu au fost observații din partea publicului.

     - decizia de emitere a acordului de mediu a fost adusă la cunoştinţa publicului prin postarea anunţului A.P.M. Caraş-Severin pe pagina de internet, precum şi prin anunţul titularului .

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu:

 • Solicitarea de emitere a acordului de mediu;
 • Memoriul de prezentare –  ing. Simion Gurgu;
 • Dovada achitării tarifelor aferente etapelor de procedură conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1108/2007 cu modificările ulterioare;
 • Procesul verbal de verificare a amplasamentului;
 • Dovada mediatizării solicitării şi a deciziilor etapelor procedurale conform Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;
 • Listele de control întocmite conform Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 • Raportul privind impactul asupra mediului întocmit de ing. Simion Gurgu – persoană fizică înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului.;
 • Proces verbal al şedinţei de dezbatere publică din data de 19.09.2017 încheiat la Primăria Păltiniș;
 • Certificatul de urbanism nr. 4 din 31.03.2017 – Primăria Păltiniș;
 • Aviz de gospodărire a apelor nr. ABAB-173/19.07.2017, Administrația Bazinală de Apă Banat.

Prezentul acord este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

     În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului acord de mediu, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lui, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, pe baza notificării depuse de către titular, menţinerea acordului sau necesitatea revizuirii acestuia, după caz, informând titularul proiectului cu privire la această decizie.

     Acordul de mediu se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acestora, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea proiectului sau a activităţii este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea acordului de mediu. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării proiectului sau activităţii sunt executorii de drept.

    Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Intocmit: consilier Alin POTOCEANU

 

ACORD DE MEDIU

PROIECT

 

Ca urmare  a cererii adresate de

 

S.C. EMILIANO VEST S.R.L.

 

cu sediul în

comuna Buchin, sat Buchin, nr.149, jud. Caraș-Severin

înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

cu nr. 6417 din 04.11.2015

 

     în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului şi a parcurgerii etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, se emite:

 

ACORD DE MEDIU

 

pentru proiectul: „Amenajare iaz piscicol prin excavare agregate minerale în zona Buchin” desfăşurat în extravilanul comunei Buchin, sat Buchin, judeţul Caraş-Severin, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

 

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute în proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele:

 1. Amplasamentul este precizat prin coordonatele stereo 70 de delimitare ale perimetrului temporar de exploatare Buchin:

Punct

X

Y

1.

435.143

282.697

2.

435.156

282.832

3.

435.074

282.925

4.

434.924

282.906

5.

434.874

282.967

6.

434.679

282.920

7.

434.736

282.778

8.

434.818

282.692

9.

434.830

282.527

10.

435.048

282.579

 
 1. Scopul proiectului: Amenajarea unui iaz piscicol cu valorificarea nisipurilor și pietrișurilor excavate din terasa mal drept al râului Timiș. În scopul amenajării iazului vor fi realizate excavații pe o suprafață de 10 ha din suprafața totală de 13,3 ha, până la o adâncime de 5 m.

  Proiectul se va desfăşura în următoarele etape:

         Lucrările de deschidere și pregătire – Sunt lucrări minore și se referă la accesul la zăcământ și crearea frontului de lucru. Accesul în zonă se face pe drumul E70 Caransebeș-Orșova din care se ramifică pe partea dreaptă drumul agricol cre are o lungime de cca. 800-900 m până la limita perimetrului.

          Lucrări de excavare – Pe perioada de valabilitate a permiselor de exploatare, din perimetrul temporar de exploatare se vor exploata cca. 500.000 mc de nisip și pietriș, cu o pierdere la exploatare de cca. 3%.

           Exploatarea se prevede a se realiza cu excavator cu draglină cu capacitatea cupei de 1,50 mc, cu încărcarea materialului direct în mijloacele de transport auto.

         Lucrările de decopertă teren vegetal pe o adâncime medie de 0,20-0,25m se execută cu buldozer pe șenile cu împingerea materialului pe limita de contur a perimetrului.

         Săpătura mecanică în spații deschise se va realiza cu excavatorul prin metoda ,,treptelor orizontale descendente,, în două trepte orizontale (agregate aflate deasupra nivelului hidrostatic și agregate aflate sub nivelul hidrostatic).

   Lucrări de prelucrare– Agregatele minerale excavate vor fi sortate în stația de sortare-spălare din vecinătatea amplasamentului.

   Protecția zăcământului– Pentru a asigura stabilitatea taluzului pe perioada exploatării agregatelor minerale se va menține un unghi de taluz de 1:1,5, taluz pe care vor fi realizate lucrări de terasare și umpluturi, precum și stabilizare.

   Lucrări de amenajare a iazului piscicol– Zona de protecție față de râul Timiș este de minim 25m, iar de restul vecinilor este 5-10m. După excavarea materialului util va rezulta un iaz piscicol cu un volum de apă de cca.170.000 mc.

 Iazul va fi apărat contra inundațiilor de un dig de protecție, realizat pe tot conturul său, având o lungime 1500m cu înălțimea de 1,0 m, lățimea la coronament de 2m și o pantă a taluzelor de 1:2, 1:3. Digul se va construi din pământul rezultat de la lucrările de exploatare și din solul vegetal (cca.22.000mc) și va fi ânsămânțat cu iarbă de diferite sortimente. La partea superioară a săpăturii și la baza fiecărui taluz se va realiza un sistem de colectare și descărcare a apelor pluviale.

 Alimentarea cu apă se va realiza prin circulația naturală a apei freatice în subteran, dinspre versant spre emisar.

Evacuarea apei din iaz se face tot ca urmare a circulației naturale a acviferului freatic.

Proiectul se concretizează la final cu excavarea unui volum total de aproximativ 500.000 mc de nisip și pietriș, într-o perioadă de maxim 5 ani.

 

  II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu:

 1. Proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 2.a) „Cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa 1” și la punctul 1, litera f – crescătorii pentru piscicultură intensivă.
 2.  Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Proiectul a fost analizat prin parcurgerea listei de control privind etapa de încadrare conform Ordinului nr. 863/2002 şi pe baza criteriilor de selecţie pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa nr.3 la HG 1213/2009
 4. Concluziile Raportului la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului elaborat de ing. Simion Gurgu, arată că, impactul asupra mediului este redus prin realizarea acestui proiect dacă sunt respectate măsurile pentru protecţia mediului propuse de proiectant şi recomandate de elaboratorul Raportului la Studiul de evaluare a impactului
 5. Studiul de evaluare a impactului asupra mediului a identificat măsurile de reducere a impactului generat de proiect asupra factorilor de mediu
 6. Lucrările prevăzute în planul şi proiectul tehnic de refacere a mediului

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

 1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu aer:
 • Aplicarea unei bune practici pentru reducerea la minim a emisiilor de pulberi şi gaze de ardere datorate activităţii vehiculelor şi echipamentelor mobile nerutiere;
 • Respectarea strictă a proiectului în ce priveşte tehnologia şi materialele utilizate;
 • Monitorizarea emisiilor de pulberi în zona frontului de lucru;
 • Utilizarea numai a utilajelor şi mijloacelor de transport ale căror emisii se încadrează în valorile limitelor de emisie admise;
 1. Pentru limitarea nivelului de zgomot se vor utiliza utilaje performante şi metoda de puşcare adecvată pentru a diminua poluarea fonică pe amplasament.
 2. Măsuri pentru protecţia apelor de suprafaţă:
  • Se interzice depozitarea de materiale şi deşeuri în albia majoră sau în alte locuri supuse viiturilor.
  • Se interzice deversarea de ape uzate menajere şi de alte deşeuri lichide în apele de suprafaţă;
  • Se interzice spălarea în albiile râurilor a vehiculelor şi utilajelor.
 3. Măsuri pentru reducerea impactului şi prevenirea poluării mediului geologic:
 • Aplicarea bunelor practici de construcţie şi management pentru limitarea eroziunii potenţiale a solului;
 • Se va evita depozitarea pe sol a materialelor care în urma expunerii la precipitaţii pot genera infiltraţii;
 • Alimentarea cu carburanţi şi schimburile de ulei ale vehiculelor şi utilajelor se vor efectua numai în locurile destinate acestui scop. Produsele petroliere, motorină, uleiuri minerale, se vor aduce şi depozita în cantităţi limitate şi în recipiente corespunzătoare. Alimentarea utilajelor se va face printr-un sistem care să nu permită pierderile de carburant, pe o suprafaţă de protecţie impermeabilă. În cazul producerii de scurgeri accidentale de produse petroliere (motorină sau ulei de motor, ulei hidraulic, ulei de transmisie) se va interveni cu materiale absorbante, solul contaminat se va decapa şi depozita temporar în locuri special amenajate în vederea decontaminării sau eliminării; 
 • Terenurile afectate temporar datorită accesului utilajelor şi organizării de şantier vor fi redate circuitului economic în condiţii optime.
 1. Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora.
 • Obiectivele Planului de închidere a activităţii miniere şi de refacere a mediului  include următoarele:

     - Continua protecţie a sănătăţii şi siguranţei publice după închiderea carierei;

     - Reducerea sau eliminarea impactului pe termen lung;

     - Determinarea gradului de afectare a solului;

     - Stabilirea unei garanţii financiare pentru a asigura finanţarea planului şi activităţilor de închidere;

IV. Condiţii care trebuie respectate

1.Pe durata implementării proiectului:

a) Imisiile de pulberi în suspensie, PM10, dioxid de sulf, dioxid de azot şi oxizi de azot, generate pe amplasament se vor situa sub pragurile de alertă stabilite prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protcţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului şi prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

b) Concentraţiile poluanţilor în sol pe amplasament şi pe drumul de acces se vor situa sub pragurile de alertă stabilite prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

c) Administrarea deşeurilor generate pe amplasament se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

2. Pe perioada de exploatare a iazului piscicol:

 1. Respectarea normelor tehnice de exploatare şi a graficelor de revizii şi reparaţii a utilajelor şi mijloacelor de auto din dotare;
 2. Respectarea rutelor de transport şi a orarului de transport aprobat de Consiliul Local Buchin.
 3. Circulaţia mijloacelor de transport se va realiza cu viteză redusă pe ruta de transport, în baza unui program bine optimizat.
 4. Manipularea agregatelor minerale, a pământului şi a altor substanţe folosite se va face astfel încât să se evite antrenarea lor de către apele de precipitaţii.
 5. Alimentarea cu combustibil a utilajelor în incină se va face numai pentru utilajele care lucrează strict pe platformele de extracţie.
 6. Umectarea periodică a căilor de acces şi a anumitor zone din carieră în vederea limitării antrenării pulberilor.

g)  Pentru readucerea ecosistemului şi a peisajului la un stadiu cât mai apropiat celui iniţial, în proiectul tehnic de refacere a mediului sunt prevăzute lucrările necesare a fi executate, astfel ca la sfârşitul perioadei de exploatare, arealul să poată fi reconstruit şi redat circuitului natural;

h) La încetarea activităţii de extracţie, după epuizarea rezervei de rocă utilă, diminuarea impactului asupra imaginii peisagistice şi asupra vegetaţiei se va realiza prin reconstrucţia vetrei carierei şi a zonei înconjurătoare şi repunerea păturii superficiale de sol în poziţia iniţială pentru regenerarea solului. Vor fi plantaţi arbuşti şi arbori cu creştere rapidă specifici zonei.

3. Pe perioada de  închidere a carierei şi refacerea mediului:

 a) retragerea tuturor utilajelor şi instalaţiilor din zona de exploatare;

b) depozitarea deşeurilor industriale în locuri special amenajate;

c) dezafectarea utilităţilor şi construcţiilor din cadrul organizării de şantier (acestea au caracter provizoriu şi sunt reprezentate prin construcţii nedurabile);

d) refacerea unghiurilor de taluz ale exploatării, pentru evitarea alunecărilor de teren, pentru favorizarea acumulării păturii fertile de sol şi evitarea antrenării acestuia de catre apele de şiroire;

e) nivelarea şi finisarea bermelor şi treptelor finale;

f) executarea lucrărilor de umplutură şi nivelare a terenului prin folosirea sterilului din haldă;

g) acoperirea suprafeţelor astfel obtinute cu un strat de sol vegetal;

h) realizarea de lucrări de fertilizare a solului şi de reîmpădurire;

i) lucrările de refacere a mediului vor începe pe măsura închiderii fronturilor de lucru, retragerea efectuându-se în trepte. Astfel, lucrările de ecologizare se vor realiza încă din faza de exploatare, în zonele în care rezerva a fost epuizată şi taluzurile fronturilor şi bermele de acces au formele geometrice finale;

j) programul de monitorizare îl reprezintă identificarea aspectelor de mediu nconforme prin:

        - evaluarea potenţialelor surse de poluare a atmosferei ( surse mobile şi surse fixe);

       - evaluarea potenţialelor surse de poluare a solului, subsolului şi a vegetaţiei din zona de impact.

  Monitorizarea factorilor de mediu se face în două etape şi anume:

      -  pe toată perioada executării lucrărilor de exploatare;

      - după finalizarea lucrărilor de exploatare pentru anumiţi factori de mediu (biodiversitate, sol şi subsol)

   Lucrările de monitorizare pentru protecţia atmoseferei  - măsurători trimestriale pentru:  pulberi sedimentabile, CO, CO2, SO2, CH4.

   Lucrările de monitorizare pentru protecţia solului - se vor realiza profile ecopedologice în perimetru şi în afara acestuia

   Anual, beneficiarul proiectului, în conformitate cu Ordinul comun al ANRM şi MMGA nr. 202/2013, are obligaţia să întocmească anexa 1 la prezentul ordin, în vederea calcului valorii garanţiei financiare pentru refacerea mediului.

  La terminarea lucrărilor, beneficiarul are obligaţia, reconstruirii, ameliorării şi/sau reconstrucţiei ecologice a zonei afectate, pe baza unui proiect tehnic avizat.

4. Condiţii generale:

 1. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Respectarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor speciale de protecţia muncii în domeniul lucrărilor de împuşcare în cariere.
 4. Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare.

6)Valoarea admisibilă a nivelului de zgomot la limita zonei funcţionale va fi conform SR 10009:2017;

 1. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2077 privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 3. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.

10) H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.

11) H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate).

12) H.G. nr. 856/2002 privind privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

13)   La finalizarea lucrărilor se va face verificarea îndeplinirii condiţiilor impuse în prezentul acord şi se va solicita autorizaţia de mediu.

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului – Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin - a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, din punct de vedere al protecţiei mediului, astfel:

    - cererea de solicitare a acordului de mediu a fost adusă la cunoştinţa publicului prin publicare în „Monitor de Caransebeș” din 26.04-05.2016, afişare la sediul A.P.M. Caraş-Severin şi pe pagina web, precum şi prin afişare la sediul propriu și la sediul administraţiei publice locale, comuna Buchin;

    - documentaţia de susţinere a solicitării a fost pusă la dispoziţia publicului interesat la sediul S.C. Emiliano Vest SRL şi la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa;

     - raportul privind evaluarea impactului asupra mediului a fost considerat relevant şi complet, fiind pus la dipoziţia publicului pentru consultare la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

    - şedinţa de dezbatere publică din data de 05.07.2016, a avut loc la Primăria Buchin şi a fost anunţată în „Monitor de Caransebeș” din 14.06-20.06.2016, anunţ Primăria Buchin şi pe site-ul www.apmcs.anpm.ro. Nu au fost observații din partea publicului.

     - decizia de emitere a acordului de mediu a fost adusă la cunoştinţa publicului prin postarea anunţului A.P.M. Caraş-Severin pe pagina de internet, precum şi prin anunţul titularului .

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu:

 • Solicitarea de emitere a acordului de mediu;
 • Memoriul de prezentare –  ing. Simion Gurgu;
 • Dovada achitării tarifelor aferente etapelor de procedură conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1108/2007 cu modificările ulterioare;
 • Procesul verbal de verificare a amplasamentului;
 • Dovada mediatizării solicitării şi a deciziilor etapelor procedurale conform Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;
 • Listele de control întocmite conform Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 • Raportul privind impactul asupra mediului întocmit de ing. Simion Gurgu – persoană fizică înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului.;
 • Proces verbal al şedinţei de dezbatere publică din data de 05.07.2016 încheiat la Primăria Copăcele;
 • Certificatul de urbanism nr. 19 din 03.11.2015 – Primăria Buchin;

Prezentul acord este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

 

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului acord de mediu, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lui, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, pe baza notificării depuse de către titular, menţinerea acordului sau necesitatea revizuirii acestuia, după caz, informând titularul proiectului cu privire la această decizie.

 

Acordul de mediu se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acestora, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea proiectului sau a activităţii este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea acordului de mediu. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării proiectului sau activităţii sunt executorii de drept.

 

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Intocmit: consilier Alin POTOCEANU

 

 

ACORD DE MEDIU

PROIECT

 

Ca urmare  a cererii adresate de

 

S.C. DAMICONTRANS S.R.L.

 

cu sediul în

orașul Lugoj, str. Tiberiu Brădiceanu, nr.21, Încăperea 2, jud. Timiș

înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

cu nr. 1375 din 03.03.2017

 

în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului şi a parcurgerii etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, se emite:

 

ACORD DE MEDIU

 

pentru proiectul: „Cariera Ohaba Mâtnic-Măgura” desfăşurat în extravilanul comunei Copăcele, judeţul Caraş-Severin, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

 

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute în proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele:

 1. Amplasamentul este precizat prin coordonatele stereo 70 de delimitare ale perimetrului temporar de exploatare Ohaba Mâtnic-Măgura:

 

Punct

X

Y

1.

443.476

268.981

2.

443.475

268.949

3.

443.470

268.914

4.

443.467

268.889

5.

443.462

268.877

6.

443.445

268.836

7.

443.427

268.784

8.

443.409

268.740

9.

443.383

268.677

10.

443.275

268.572

11.

443.205

268.601

12.

443.261

268.661

13.

443.301

268.743

14.

443.341

268.995

 

 

 1. Scopul proiectului: deschiderea unei cariere pe un teren în suprafață totală de 4,9 ha, situat în extravilanul comunei Copăcele, la cca. 2,5km pe direcția sud-vest față de localitatea Ohaba Mâtnic și la 3,3km pe direcția nord-vest față de localitatea Zorlencior.

  Proiectul se va desfăşura în următoarele etape:

    Lucrările de amenajare drumuri de acces - Accesul în perimetru se face din DN 6 Lugoj-Caransebeș până în comuna Constantin Daicoviciu, iar apoi până în perimetrul propriu zis, pe drumul județean 608 b Constantin Daicoviciu-Ohaba Mâtnic-Zorlencior, după care pe un drum local pe valea Picău, pietruit parțial, cu o lungime de 1600m.

    Lucrările de deschidere – Alegerea variantei de deschidere a cariereri s-a făcut avăndu-se în vedere următoarele:

 • Drumul de acces în perimetru trebuie amenajat cu materialul steril rezultat din lucrările de descopertare
 • Lucrările de descopertare se vor executa în avans față de lucrările de exploatare și vor include excavarea și depozitarea selectivă a solului fertil necesar reconstrucției ecologice la finalul exploatării și pentru evitarea impurificării substanței minerale utile cu roci sterile. Lucrările de deschidere sunt minore și se referă la accesul la zăcământ și crearea frontului de lucru, cu respectarea pe durata exploatării a limitelor topografice impuse și a tehnologiei de derocare mecanică, încărcare și transport.

Lucrările de pregătire – Lucrările de pregătire sunt lucrări care se vor executa în masa zăcămâtului sau în steril, ele şi ordinea lor depind de metoda de exploatare care va fi adoptată.

Pentru executarea lucrărilor de pregătire nu sunt necesare lucrări de perforare – puşcare, deoarece coperta zăcământului este constituită din sol vegetal şi argile. Extragerea rocilor şi încărcarea în mijloace de transport se va efectua cu un excavator cu capacitatea cupei de 2 m3.

   Lucrări de exploatare – Lucrările de exploatare sunt lucrări care se vor executa în masa zăcămâtului pentru derocare şi transportul la staţia de concasare sortare .

Cariera va fi deschisă, pregătită şi exploatată prin trei trepte cu înălţimi de:

-înţlţimea treptei . . . . . . . . . . .Hmediu = 10 m;

-lăţimea bermei de siguranţă şi transport = 25-30 m

-ungiul de taluz ………………………. 700

Forarea şi împuşcarea găurilor de sondă se vor face cu firme specializate şi atestate în acest domeniu de activitate.Găurile de împuşcare se vor fora cu o instalaţie de foraj rotopercutantă, cu diametrul găurii de forate de 92 mm.

În funcţie de caracteristicile geometrice ale carierei, de volumul de rocă excavat şi de amplasarea perimetrului în apropierea unei zone locuibile, cca.2,5 km, pentru diminuarea efectelor împuşcării şi producerii de trepidaţii foarte mici, şi o împrăştiere foarte mică a materialului dizlocat se alege schema de împuşcare cu două rânduri de găuri, amplasarea pătratică a găurilor, sâmbure central. Legarea se face în serie sau paralel pe rânduri şi în paralel între rânduri. Intervalul de întârziere de două trepte între toate găurile din rânduri şi de o treaptă între rânduri.

Pentru formarea treptelor , la începutul lucrărilor de exploatare se va folosi schema de împuşcare alternativă, cu un singur rând de găuri şi întârziere de două trepte între găuri.  Puscarea se va face de către firme specializate prin implozie.

Materialul derocat este concasat în concasorul mobil situat în zona carierei.

Extragerea rocii după operaţia de puşcare se va efectua cu un autoîncărcător  frontal cu capacitatea cupei de 5 m3, iar încărcarea utilului necesar procesului de concasare sortare se va face în autobasculante .

Metoda de exploatare fiind în trepte descendente, extragerea se va realiza în succesiune normală, începând de la nivelul treptei superioare (pentru descopertare) cota + 350 m, respectându-se decalajul de 30 m între fronturile de lucru, elementele geometrice principale ale treptelor, precum şi operaţiile de perforare – puşcare, încărcare şi transport, care se vor realiza în conformitate cu programarea ciclului de producţie.

   Lucrări de haldare – Halde de steril nu vor exista, deoarece materialul din copertă şi intercalaţiile sterile din masa bazaltului vor fi depuse pe zona exploatată, iar la partea superioară a acestora se va depune solul vegetal.

Suprafaţa afectată de exploatare în primă fază  este de cca. 10.000 mp, se estimează un volum total al copertei sterile de cca. 10.000 mc, din care :

 • 2.000 mc sol vegetal
 • 8.000 mc rocă alterată

  II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu:

 1. Proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 2.a) „Cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa 1”.
 2.  Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Proiectul a fost analizat prin parcurgerea listei de control privind etapa de încadrare conform Ordinului nr. 863/2002 şi pe baza criteriilor de selecţie pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa nr.3 la HG 1213/2009
 4. Concluziile Raportului la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului elaborat de ing. Simion Gurgu, arată că, impactul asupra mediului este redus prin realizarea acestui proiect dacă sunt respectate măsurile pentru protecţia mediului propuse de proiectant şi recomandate de elaboratorul Raportului la Studiul de evaluare a impactului
 5. Studiul de evaluare a impactului asupra mediului a identificat măsurile de reducere a impactului generat de proiect asupra factorilor de mediu
 6. Lucrările prevăzute în planul şi proiectul tehnic de refacere a mediului

 

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

 1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu aer:
 • Aplicarea unei bune practici pentru reducerea la minim a emisiilor de pulberi şi gaze de ardere datorate activităţii vehiculelor şi echipamentelor mobile nerutiere;
 • Respectarea strictă a proiectului în ce priveşte tehnologia şi materialele utilizate;
 • Monitorizarea emisiilor de pulberi în zona frontului de lucru;
 • Utilizarea numai a utilajelor şi mijloacelor de transport ale căror emisii se încadrează în valorile limitelor de emisie admise;
 1. Pentru limitarea nivelului de zgomot se vor utiliza utilaje performante şi metoda de puşcare adecvată pentru a diminua poluarea fonică pe amplasament.
 2. Măsuri pentru protecţia apelor de suprafaţă:
  • Se interzice depozitarea de materiale şi deşeuri în albia majoră sau în alte locuri supuse viiturilor.
  • Se interzice deversarea de ape uzate menajere şi de alte deşeuri lichide în apele de suprafaţă;
  • Se interzice spălarea în albiile râurilor a vehiculelor şi utilajelor.
 3. Măsuri pentru reducerea impactului şi prevenirea poluării mediului geologic:
 • Aplicarea bunelor practici de construcţie şi management pentru limitarea eroziunii potenţiale a solului;
 • Se va evita depozitarea pe sol a materialelor care în urma expunerii la precipitaţii pot genera infiltraţii;
 • Alimentarea cu carburanţi şi schimburile de ulei ale vehiculelor şi utilajelor se vor efectua numai în locurile destinate acestui scop. Produsele petroliere, motorină, uleiuri minerale, se vor aduce şi depozita în cantităţi limitate şi în recipiente corespunzătoare. Alimentarea utilajelor se va face printr-un sistem care să nu permită pierderile de carburant, pe o suprafaţă de protecţie impermeabilă. În cazul producerii de scurgeri accidentale de produse petroliere (motorină sau ulei de motor, ulei hidraulic, ulei de transmisie) se va interveni cu materiale absorbante, solul contaminat se va decapa şi depozita temporar în locuri special amenajate în vederea decontaminării sau eliminării; 
 • Terenurile afectate temporar datorită accesului utilajelor şi organizării de şantier vor fi redate circuitului economic în condiţii optime.
 1. Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora.
 • Obiectivele Planului de închidere a activităţii miniere şi de refacere a mediului  include următoarele:

     - Continua protecţie a sănătăţii şi siguranţei publice după închiderea carierei;

     - Reducerea sau eliminarea impactului pe termen lung;

     - Determinarea gradului de afectare a solului;

     - Stabilirea unei garanţii financiare pentru a asigura finanţarea planului şi activităţilor de închidere;

IV. Condiţii care trebuie respectate

1.Pe durata implementării proiectului:

a) Imisiile de pulberi în suspensie, PM10, dioxid de sulf, dioxid de azot şi oxizi de azot, generate pe amplasament se vor situa sub pragurile de alertă stabilite prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protcţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului şi prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

 b) Operaţiunile de perforare – puşcare a masei miniere se vor efectua mecanizat de către societăţi autorizate/atestate în domeniu, respectiv în transportul, manipularea şi folosirea explozibililor conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive şi a normativelor specifice în vigoare, în baza unor contracte ferme de prestări servicii

     Pentru puşcare în perimetru se vor utiliza amestecuri explozive de mică putere  şi se va aplica procedeul de puşcare cu intervale de întârziere, pentru gradul de împrăştiere a rocii, undei de şoc şi zgomotului produs de explozii. .

     c) Concentraţiile poluanţilor în sol pe amplasament şi pe drumul de acces se vor situa sub pragurile de alertă stabilite prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

d) Depozitele de sol fertil şi de steril rezultate din extracţia agregatelor minerale se vor amplasa cu respectarea următoarelor condiţii:

- amplasarea să fie la cât mai mică distanţă faţă de lucrările din care provin;

- terenurile pe care se amplasează să fie, pe cât posibil, improprii producţiei agricole sau cu productivitate scăzută;

- terenurile să fie stabile din punct de vedere geotehnic;

- înălţimea de depozitare să nu depăşească înălţimea limită de stabilitate, pentru care unghiul de aşezare este mai mare decât unghiul de stabilitate al pământului depozitat;

e) Administrarea deşeurilor generate pe amplasament se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

2. Pe perioada de exploatare a carierei:

 1. Respectarea normelor tehnice de exploatare şi a graficelor de revizii şi reparaţii a utilajelor şi mijloacelor de auto din dotare;
 2. Respectarea rutelor de transport şi a orarului de transport aprobat de Consiliul Local Copăcele.
 3. Circulaţia mijloacelor de transport se va realiza cu viteză redusă pe ruta de transport, în baza unui program bine optimizat.
 4. Manipularea minereului, a pământului şi a altor substanţe folosite se va face astfel încât să se evite antrenarea lor de către apele de precipitaţii.
 5. Alimentarea cu combustibil a utilajelor în incinta carierei se va face numai pentru utilajele care lucrează strict pe platformele de extracţie.
 6. Umectarea periodică a căilor de acces şi a anumitor zone din carieră în vederea limitării antrenării pulberilor.

g)  Pentru readucerea ecosistemului şi a peisajului la un stadiu cât mai apropiat celui iniţial, în proiectul tehnic de refacere a mediului sunt prevăzute lucrările necesare a fi executate, astfel ca la sfârşitul perioadei de exploatare, arealul să poată fi reconstruit şi redat circuitului natural;

h) La încetarea activităţii de extracţie, după epuizarea rezervei de rocă utilă, diminuarea impactului asupra imaginii peisagistice şi asupra vegetaţiei se va realiza prin reconstrucţia vetrei carierei şi a zonei înconjurătoare şi repunerea păturii superficiale de sol în poziţia iniţială pentru regenerarea solului. Vor fi plantaţi arbuşti şi arbori cu creştere rapidă specifici zonei.

3. Pe perioada de  închidere a carierei şi refacerea mediului:

 a) retragerea tuturor utilajelor şi instalaţiilor din zona de exploatare;

b) depozitarea deşeurilor industriale în locuri special amenajate;

c) dezafectarea utilităţilor şi construcţiilor din cadrul organizării de şantier (acestea au caracter provizoriu şi sunt reprezentate prin construcţii nedurabile);

d) refacerea unghiurilor de taluz ale exploatării, pentru evitarea alunecărilor de teren, pentru favorizarea acumulării păturii fertile de sol şi evitarea antrenării acestuia de catre apele de şiroire;

e) nivelarea şi finisarea bermelor şi treptelor finale;

f) executarea lucrărilor de umplutură şi nivelare a terenului prin folosirea sterilului din haldă;

g) acoperirea suprafeţelor astfel obtinute cu un strat de sol vegetal;

h) realizarea de lucrări de fertilizare a solului şi de reîmpădurire;

i) lucrările de refacere a mediului vor începe pe măsura închiderii fronturilor de lucru, retragerea efectuându-se în trepte. Astfel, lucrările de ecologizare se vor realiza încă din faza de exploatare, în zonele în care rezerva a fost epuizată şi taluzurile fronturilor şi bermele de acces au formele geometrice finale;

j) programul de monitorizare îl reprezintă identificarea aspectelor de mediu nconforme prin:

        - evaluarea potenţialelor surse de poluare a atmosferei ( surse mobile şi surse fixe);

       - evaluarea potenţialelor surse de poluare a solului, subsolului şi a vegetaţiei din zona de impact.

  Monitorizarea factorilor de mediu se face în două etape şi anume:

      -  pe toată perioada executării lucrărilor de exploatare;

      - după finalizarea lucrărilor de exploatare pentru anumiţi factori de mediu (biodiversitate, sol şi subsol)

   Lucrările de monitorizare pentru protecţia atmoseferei  - măsurători trimestriale pentru:  pulberi sedimentabile, CO, CO2, SO2, CH4.

   Lucrările de monitorizare pentru protecţia solului - se vor realiza profile ecopedologice în perimetru şi în afara acestuia

   Anual, beneficiarul proiectului, în conformitate cu Ordinul comun al ANRM şi MMGA nr. 202/2013, are obligaţia să întocmească anexa 1 la prezentul ordin, în vederea calcului valorii garanţiei financiare pentru refacerea mediului.

  La terminarea lucrărilor, beneficiarul are obligaţia, reconstruirii, ameliorării şi/sau reconstrucţiei ecologice a zonei afectate, pe baza unui proiect tehnic avizat.

4. Condiţii generale:

 1. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Respectarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor speciale de protecţia muncii în domeniul lucrărilor de împuşcare în cariere.
 4. Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Valoarea admisibilă a nivelului de zgomot la limita zonei funcţionale va fi de 65dB(A), conform STAS 10009-88.
 7. Respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2077 privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 9. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.

10) H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.

11) H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate).

12) H.G. nr. 856/2002 privind privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

13)   La finalizarea lucrărilor se va face verificarea îndeplinirii condiţiilor impuse în prezentul acord şi se va solicita autorizaţia de mediu.

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului – Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin - a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, din punct de vedere al protecţiei mediului, astfel:

    - cererea de solicitare a acordului de mediu a fost adusă la cunoştinţa publicului prin publicare în „Monitor de Caransebeș” din 21.03.2017, afişare la sediul A.P.M. Caraş-Severin şi pe pagina web, precum şi prin afişare la sediul administraţiei publice locale  nr. 61/21.03.2017, comuna Copăcele;

    - documentaţia de susţinere a solicitării a fost pusă la dispoziţia publicului interesat la sediul S.C. Damicontrans SRL şi la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa;

     - raportul privind evaluarea impactului asupra mediului a fost considerat relevant şi complet, fiind pus la dipoziţia publicului pentru consultare la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

    - şedinţa de dezbatere publică din data de 08.06.2017, a avut loc la Primăria Copăcele şi a fost anunţată în „Monitor de Caransebeș” din 16.05.2017, anunţ Primăria Copăcele şi pe site-ul www.apmcs.anpm.ro. Nu au fost observații din partea publicului.

     - decizia de emitere a acordului de mediu a fost adusă la cunoştinţa publicului prin postarea anunţului A.P.M. Caraş-Severin pe pagina de internet, precum şi prin anunţul titularului .

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu:

 • Solicitarea de emitere a acordului de mediu;
 • Memoriul de prezentare –  ing. Simion Gurgu;
 • Dovada achitării tarifelor aferente etapelor de procedură conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1108/2007 cu modificările ulterioare;
 • Procesul verbal de verificare a amplasamentului;
 • Dovada mediatizării solicitării şi a deciziilor etapelor procedurale conform Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;
 • Listele de control întocmite conform Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 • Raportul privind impactul asupra mediului întocmit de ing. Simion Gurgu – persoană fizică înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului.;
 • Proces verbal al şedinţei de dezbatere publică din data de 08.06.2017 încheiat la Primăria Copăcele;
 • Certificatul de urbanism nr. 3 din 27.02.2017 – Primăria Copăcele;

Prezentul acord este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

 

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului acord de mediu, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lui, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, pe baza notificării depuse de către titular, menţinerea acordului sau necesitatea revizuirii acestuia, după caz, informând titularul proiectului cu privire la această decizie.

 

Acordul de mediu se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acestora, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea proiectului sau a activităţii este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea acordului de mediu. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării proiectului sau activităţii sunt executorii de drept.

 

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Carmen SORESCU

 

ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

ing. Marius Vodiţă

 

 

 

 

Întocmit: ing. Alin POTOCEANU


Achizitii servicii arhivare

Invitatie participare Servicii arhivare Formulare servicii arhivare Caiet sarcini Servicii arhivare

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

  INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole    

Program CASA VERDE CLASIC

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare,...

Invitatie participare licitatie achizionare bunuri

APM CS-Invitatie de participare APM CS-Caiet de sarcini Formulare

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE 10NAT-RO-740

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE  10NAT-RO-740

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Calendarul Evenimentelor Ecologice

  Data Evenimentul aniversat 02 Februarie ...

Actiunea: Let’s Do It Romania!

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a participat la desfăşurarea la nivel naţional a campaniei Let’s do it, Romania! Curăţenie în toată ţara într-o...

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

2013 Anul International al Aerului

  2013 Anul International al Aerului