Asset Publisher Asset Publisher

Anunturi depunere 2021

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - SC Help Trans SRL Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - PFA Martalogu...

Documentații tehnice 2021

Memoriu de prezentare-PFA Martalogu Traila - Creare facilitati de cazare Memoriu de prezentare-SC Phoenix Imp SRL - Amenajare iaz piscicol prin excavare agregate minerale perimetrul Dalbo-2 ...

homepage

                    Lista operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de...

Decizii finale emitere autorizații de mediu 2021

SC Setra SRL - Extractia pietrisului si a nisipului SC Korn-Comert SRL - Activitati in ferme mixte SC Compact Trust SRL - Intretinerea si repararea autovehiculelor (spalatorie auto) ...

Anunturi etapa de incadrare 2021

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Uniunea Croatilor din Romania Anunț public privind decizia etapei de încadrare - PARTENERIAT COMUNA BREBU, COMUNA PĂLTINIȘ Anunț...

Proiecte decizii incadrare 2021

Decizia etapei de incadrare proiect-Parteneriat Comuna Brebu, Comuna Paltinis, Judetul Caras-Severin - Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Brebu (loc....

Studii evaluare adecvată 2021

Studiul de Evaluare Adecvata a Amenajamentului  Silvic al Fondului Forestier proprietate privata apartinand Comunei Toplet si persoanelor fizice: Istodorescu Gheorghe, Dinulescu Eugenia si...

Anunturi emitere acorduri 2021

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu - SC  SPEED PROD SRL Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu - SC  Nice Day Bles SRL ...

Anunturi dezbateri publice 2021

Anunţ public privind dezbaterea publică - SC Setra SRL Anunţ public privind dezbaterea publică - SC  EMILIANO-VEST SRL Anunţ public privind dezbaterea publică - SC  SPEED...

Rapoarte privind impactul asupra mediului 2021

Raport la studiul de evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul-  Deschiderea exploatării de balastieră și excavare agregate minerale-în perimetrul temporar de exploatare JUPA II...

Documentatii procedura autorizare

SC BERZOVIA FARM SRL București - Formular de solicitare pentru revizuire autorizație IPPC SC BERZOVIA FARM SRL București - Raport de amplasament pentru "Ferma pentru...

Proiecte decizii incadrare revizuite 2021

Decizia Etapei de Încadrare Proiect Revizuită-Municipiul Resita prin Primar Popa Ioan - Platforme/stații-terminal intermodal local în zona Muncitoresc, ca nod de mobilitate urbană...

Achizitii servicii arhivare

Invitatie participare Servicii arhivare Formulare servicii arhivare Caiet sarcini Servicii arhivare

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

  INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole    

Program CASA VERDE CLASIC

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare,...

Invitatie participare licitatie achizionare bunuri

APM CS-Invitatie de participare APM CS-Caiet de sarcini Formulare

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE 10NAT-RO-740

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE  10NAT-RO-740

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Calendarul Evenimentelor Ecologice

  Data Evenimentul aniversat 02 Februarie ...

Actiunea: Let’s Do It Romania!

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a participat la desfăşurarea la nivel naţional a campaniei Let’s do it, Romania! Curăţenie în toată ţara într-o...

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

2013 Anul International al Aerului

  2013 Anul International al Aerului