Back

Zgomot ambiant


Zgomot ambiant

 

Agenţia  pentru Protecţia Mediului Caraș-Severin 

  • asigură, în funcție de competența la nivel local, gestionarea datelor obţinute în procesul de realizare a cartării zgomotului şi a hărţilor strategice de zgomot și planurilor de acțiune;
  •  informează trimestrial Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire  la stadiul realizării cartării zgomotului şi a hărţilor strategice de zgomot, precum şi a planurilor de acţiune

 

·         Legislație

·         Hărți de zgomot

·         Planuri de acțiune

·         Comisii de evaluare

 

Legislatie

1.        Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental;

2.        Hotărâre nr. 321 din 14 aprilie 2005, republicată privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant;

3.        Ordin nr. 678/1344/915/1397 din 2006, pentru aprobarea ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor –LABORATOR;

4.        Ordin nr. 152/558/1119/532 din 13 februarie 2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită şi a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii L_zsn şi L_noapte, în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006 – AGLOMERĂRI: 250000 LOCUITORI;

5.         Ordin MMSC nr. 465/2013 pentru aprobarea structurii comisiilor care se înfiinţează în cadrul autorităţilor publice pentru protecţia mediului în vederea analizării şi evaluării hărţilor strategice de zgomot şi a rapoartelor aferente acestora;

6.         Ordin M.M.S.C. nr. 673/2013 pentru aprobarea componenţei şi regulamentului de funcţionare a comisiilor înfiinţate în cadrul autorităţilor publice pentru protecţia mediului în vederea analizării şi evaluării hărţilor strategice de zgomot şi a rapoartelor aferente acestora;

7.        Ordin nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot- CE CONTINE HARTILE

8.        Ordin nr. 1311/861 din 24 mai 2013 privind înfiinţarea comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora, precum şi pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestora  - COMISII PLAN DE ACTIUNE;

9.        Ordin nr. 720/2007 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu elaborarea hărţilor de zgomot pentru căile ferate, drumurile şi aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum şi limitele de competenţă ale acestora.

 
   

Hărți de zgomot

         Conform  Directivei 49/2002 - harta de zgomot (cartografierea zgomotului) (noise mapping) înseamnă prezentarea de date privind situațiile existente sau previzionate referitoare la zgomot în funcție de un indicator de zgomot, care indică încălcări ale oricarei valori limită relevante în vigoare, numărul de oameni afectați într-o anumită zonă sau numărul caselor expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot într-o anumită zonă.

¿                          Obligativitatea realizării hărților de zgomot este reglementată la nivelul Uniunii Europene de către Directiva 49/2002 transpusă în legislația națională prin HG321/2005 republicată. 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE  S.A

  • a întocmit Hărți strategice de zgomot – Trafic rutier pe 4 sectoare de drum din județul Caraș -Severin (termen finalizare - 12 iunie 2012 - HG 321/2005);
  •  între 18.08.2014 şi 31.08.2014  a organizat consultări publice pentru finalizarea planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localităţile care au înregistrat pe drumurile naţionale un trafic de minim 3.000.0000 treceri autovehicule.

 

Denumire drum

Cod drum

Secţiunea de drum

(după poziţia kilometrică)

Trafic anual mediu în 2010

(nr. vehicule /an)

Lungimea

(km)

Limita sectorului de drum principal

Drum naţional DN6

450 + 0 – 453 + 353

5.970.379

3,353

M. Caransebeş – DN68

Drum naţional DN6

453 + 353 – 457 + 700

4.230.150

4,347

DN68 –    M. Caransebeş

Drum naţional DN58

38 + 600 – 44 + 0

10.420.569

5,4

M.Reşiţa

Drum naţional DN68

0 + 0 – 4 + 500

3.831.582

4,5

M.Caransebeş

 

 

 
   

Planuri de acțiune

Conform  Directivei 49/2002 „planurile de acțiune" sunt planuri proiectate pentru administrarea emisiilor de zgomot și efectele acestora, inclusiv reducerea zgomotului, dacă este necesar.

 

Comisii de evaluare

HOTĂRÂRE nr. 321 din 14 aprilie 2005 (**republicată**) (*actualizată*) privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant**)stabilește:

   În vederea analizării şi evaluării fiecărei hărţi strategice de zgomot şi a rapoartelor predate în conformitate cu art. 4 alin. (5), se înfiinţează următoarele comisii:

  câte o comisie în cadrul fiecărei agenţii judeţene pentru protecţia mediului pe raza căreia se află aglomerările prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8, formată din reprezentanţi ai acestor agenţii;

   comisie în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, formată din reprezentanţi ai autorităţii centrale pentru protecţia mediului şi ai acestei agenţii.