Back

Deschiderea sesiunii de raportare on-line pentru activitățile care intră sub incidența Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale și ale Regulamentului CE nr. 166/2006 E-PRTR

INFORMARE

deschiderea sesiunii de raportare on-line pentru activitățile care intră sub incidența Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale și ale Regulamentului CE nr. 166/2006 E-PRTR

Sesiunea de raportare on-line a operatorilor economici care intră sub Regulamentul E-PRTR și sub Directiva Emisii Industriale se va deschide începând cu data de 14.05.2019 (termenul limită pentru încărcarea datelor aferente anului de raportare 2018 fiind 15.07.2019).

Link-ul de acces va fi disponibil la următoarea adresă: http://raportare.anpm.ro, folosind ultima versiune de de browser Mozilla Firefox sau Google Chrome.

Operatorii noi care nu și-au creat deja un cont de acces în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) vor folosi opțiunea Înregistrare diponibilă în meniul din partea stângă, iar cei care deja și-au creat cont se autentifică folosind opțiunea Autentificare din meniu sau butonul aflat în partea din stânga sus a paginii.

În situația în care operatorii nu au cereri de acces pentru aplicațiile IPPC, EPRTR, COV, după înregistrare sau autentificare, din secțiunea Profil se solicită cerere de acces pentru aplicația respectivă, parte a domeniului Emisii industriale.

Eventualele dificultăți întâmpinate în procesul de raportare se pot transmite astfel:

Având în vedere că la nivel european a fost creată o bază de date electronică denumită Registrul UE, începând cu anul de raportare 2018, toți operatorii economici care desfășoară activități EPRTR trebuie să se înregistreze în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) – Registrul EPRTR fără să mai țină cont de depășirile de praguri la emisiile în aer, apă, sol, transfer de poluanți în ape uzate, transfer deșeuri, așa cum sunt prevăzute în anexa II a Regulamentului E-PRTR.