Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru planul „Plan Urbanistic Detaliu realizare hală de producţie V şi birouri, realizare parcări” ȋn municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, nr. 159, Parc Industrial Reif, judeţul Cluj titular: SC HECO SCHRAUBEN SRL “Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că „Plan Urbanistic Detaliu realizare hală de producţie V şi birouri, realizare parcări” ȋn municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, nr. 159, Parc Industrial Reif, judeţul Cluj titular: SC HECO SCHRAUBEN SRL nu necesită evaluare de mediu, deoarece amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, funcţiunea propusă prin PUZ este compatibilă cu funcţiunea zonei şi nu se identifică impact semnificativ advers asupra mediului ca urmare a implementării planului. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru planul „Plan Urbanistic Detaliu realizare hală de producţie V şi birouri, realizare parcări” ȋn municipiul Câmpia Turzii, str. ...

Agentia pentru Protectia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului şi de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare de impact asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul: Alimentare cu apă a localităţilor Chidea şi Bădeşti, comuna Vultureni, judeţul Cluj Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni, intre orele 9.00-16.00 şi marti - joi intre orele 9.00-14.00 si vineri intre orele 9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmcj.anpm.ro

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Extindere construcţie industrială Ecolor 5”, com. Jucu, sat Juc Herghelie, nr. 69A, jud. Cluj, titular SC ECOLOR SRL Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul “Extindere construcţie industrială Ecolor 5”, com. Jucu, sat Juc Herghelie, nr. 69A, jud. Cluj, titular SC ECOLOR SRL

Anunț public privind decizia etapei de încadrare fără evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, pentru planul/programul „PUZ –Construire punct procesare secundară carne –produse tip tradițional în regim familial” în municipiul Gherla, sat Băița nr. 2, județul Cluj. Titular: TINTELECAN ALEXANDRU, cu domiciliul în municipiul Gherla, sat Băița nr. 2, județul Cluj. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax: 0264 412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului pentru proiectul ” CONSTRUIRE 5 IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+E+M, BRANSAMENTE SI RACORDURI LA UTILITATI, AMENAJARI EXTERIPOARE SI IMPREJMUIRE ” în comuna Floresti, str. Sesul de Sus , FN, județul Cluj Titular: SC EDIL VALENTINO SRL cu sediul în Judetul Cluj, municipiul Cluj- Napoca, str. DROPIEI Nr.26A. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, luni între orele 9,00-16,30, marți-joi între orele 9.00 – 14,00, vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 8,00-14,00, în termen de 8 zile de la publicarea anunțului pe site”

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru planul PUZ extindere drumuri şi reţele utilităţi; incubator de afaceri de producţie; spaţii de locuit tip hotelier; cantină şi clădire administrativă; hale industriale de producţie şi depozitare; service şi minimarket; staţie de alimentare combustibil; sală de sport multifuncţională; platformă de colectare deşeuri pentru rezidenţii parcului; amenajare spaţii verzi; amenajare bazin de apă ca zonă de agrement şi relaxare; amenajare capelă; centrală solară fotovoltaică; împrejmuire perimetru cu gard sârmă; sistem de supraveghere şi gard viu, Dej, str. Henri Coandă, nr. 1, jud. Cluj, titular: SC ARC Parc Industrial SRL

ORDINE DE ZI SEDINTA CAT 14.03.2017

ORDINE DE ZI SEDINTA CAT 14.03.2017 DESCARCA  

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „D.T.A.C. Casă de vacanță P+M, fosă septică, branșamente utilități”, propus a fi amplasat în localitatea Dej, nr. 50, nr. jud. Cluj, Titular: Dălălău Călin și soția Roxana Elisabeta Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj în cadrul procedurii de evaluare adecvată, de a solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată pentru proiectul „D.T.A.C. Casă de vacanță P+M, fosă septică, branșamente utilități”, propus a fi amplasat în localitatea Dej, nr. 50, nr. jud. Cluj,Titular: Dălălău Călin și soția Roxana Elisabeta Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj, în zilele de luni între orele 9.00-16.00; marţi – joi între orele 9.00 – 14.00, vineri, între orele 9.00-12.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la publicare. Data afişării pe site: 06.03.2017

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „D.T.A.C. Casă de vacanță P+M, fosă septică, branșamente utilități”, propus a fi amplasat în localitatea Dej, nr. 50, nr....

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „D.T.A.C. Casă de vacanță P+M, fosă septică, branșamente utilități”, propus a fi amplasat în localitatea Dej, nr. 50, nr. jud. Cluj, Titular: Dălălău Călin și soția Roxana Elisabeta Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, şi de a solicita efectuarea evaluarii adecvate in cadrul procedurii de evaluare adecvata pentru proiectul „D.T.A.C. Casă de vacanță P+M, fosă septică, branșamente utilități”, propus a fi amplasat în localitatea Dej, nr. 50, nr. jud. Cluj,Titular: Dălălău Călin și soția Roxana Elisabeta Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj, în zilele de luni între orele 9.00-16.00; marţi – joi între orele 9.00 – 14.00, vineri, între orele 9.00-12.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la publicare.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „D.T.A.C. Casă de vacanță P+M, fosă septică, branșamente utilități”, propus a fi amplasat în localitatea Dej, nr. 50, nr....

Titlu: Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul: “ Modernizare infrastructură rutieră în comuna Călăţele, judeţul Cluj ” propus a fi amplasat in intravilanul şi extravilanul şi extravilanul comunei Călăţele, satele Călăţele, Finciu, Văleni, jud.Cluj, titular COMUNA CALATELE Agentia pentru Protectia Mediului Cluj anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si a procedurilor de evaluare adecvata, pentru proiectul „Modernizare infrastructură rutieră în comuna Călăţele, judeţul Cluj” propus a fi amplasat in intravilanul şi extravilanul comunei Călăţele, satele Călăţele, Finciu, Văleni , titular COMUNA CĂLĂŢELE 1 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Cluj, str.Dorobantilor nr.99, in zilele de luni intre orele 9,00-16,30, marti-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 precum si la urmatoarea adresa de internet apmcj.anpm.ro.Publicul interest poate înainta comentarii/observatii în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru planul PUZ conform Legii nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare, Cluj-Napoca, str. Eugen Ionescu, fn, jud. Cluj, titular: SC General Pro Invest SRL “Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că: PUZ conform Legii nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare, Cluj-Napoca, str. Eugen Ionescu, fn, jud. Cluj, titular: SC General Pro Invest SRL nu necesită evaluare de mediu, deoarece amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională, comunitară sau internaţională şi nu se identifică impact semnificativ advers asupra mediului ca urmare a implementării acestuia. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.” 28.02.2017

Titlu Anunţ: Anunţ public privind decizia de încadrare pentru Planul Urbanistic Zonal- CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE UNIFAMILIALE, situat în Cluj-Napoca, str.Petre Dulfu , titular Botezan Marius Bogdan Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Planul Urbanistic Zonal- CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE UNIFAMILIALE ”, str. Petre Dulfu fnr. , titular Botezan Marius Bogdan, nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că functiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”

ORDINE DE ZI CAT 28.02.2017

ORDINE DE ZI CAT 28.02.2017 DESCARCA  

TITLU: Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Desfiinţare construcţii existente”, propus a fi amplasat în mun. Cluj – Napoca, str. Onisifor Ghibu, nr. 20 A, jud. Cluj; Titular: S.C. ARGO DEVELOPMENT S.R.L. Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Desfiinţare construcţii existente”, propus a fi amplasat ȋn mun. Cluj – Napoca, str. Onisifor Ghibu, nr. 20 A, jud. Cluj; Titular: S.C. ARGO DEVELOPMENT S.R.L. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj din Cluj - Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj, în zilele de luni între orele 9.00-16.00, marţi - joi între orele 9.00 – 14.00 şi vineri între orele 9.00 – 12.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării pe site.

TITLU: Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Ȋmbunătăţirea infrastructurii rutiere în comuna Ciurila, judeţul Cluj”, propus a fi amplasat în com. Ciurila, satele Sălicea, Pruniş, Pădureni şi Sălişte, jud. Cluj; Titular: COMUNA CIURILA Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Ȋmbunătăţirea infrastructurii rutiere în comuna Ciurila, judeţul Cluj”, propus a fi amplasat ȋn com. Ciurila, satele Sălicea, Pruniş, Pădureni şi Sălişte, jud. Cluj; Titular: COMUNA CIURILA Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj din Cluj - Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj, în zilele de luni între orele 9.00-16.00, marţi - joi între orele 9.00 – 14.00 şi vineri între orele 9.00 – 12.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării pe site.

TITLU: Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „ Ȋ mbun ă t ăţ irea infrastructurii rutiere î n comuna Ciurila, jude ţ ul Cluj”, propus a fi amplasat în...