“Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că „Plan Urbanistic de Detaliu construire clădire multifuncţională” ȋn Cluj Napoca, Calea Mănăştur, nr. 3 - 5, judeţul Cluj, titular: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ NAPOCA, nu necesită evaluare de mediu, deoarece planul se referă la o suprafaţa de teren mică la nivel local, funcţiunea propusă prin PUD este compatibilă cu funcţiunea zonei şi nu se identifică impact semnificativ advers asupra mediului ca urmare a implementării planului. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare fara EIM pentru proiectul: Alimentare cu apă, sat Roşieni, comuna Mociu, judeţul Cluj, titular: Comuna Mociu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul...

Anunt public privind Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului Titular: Ministerul Sanatatii – Spital Regional de Urgenta Cluj

Agentia pentru Protectia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „ Construire Spital Regional de Urgență Cluj, cu...

Construire casă de vacanță parter, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități, beneficiar: Șandor Elena Cristina

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în...

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Extindere şi modernizare Hotel Sport, amenajări exterioare, amplasare firmă luminoasă, racorduri şi branşamente la utilităţi, organizare de şantier, conform PUZ aprobat cu HCL nr. 648/01.08.2018” propus a fi realizat în Cluj Napoca, Aleea Stadionului, nr. 1, judeţul Cluj, titular: SC HOTEL SPORT CLUJ SA