APM Cluj anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Elaborare documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire centru pentru activități de agrement public, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități și organizare de șantier”, propus a fi realizat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mareșal Constantin Prezan, nr. f.n., jud. Cluj; titular: MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE, prin SC GRUP TAURUS DEVELOPMENT SRL

Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare fara EIM pentru proiectul: ”Elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire liceu si sala de sport din cadrul proiectului complex ”Dezvoltare infrastructura educationala (HUB Educational) si de sanatate (Unitate de sanatate-centru de excelenta pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructura sportiva (Bazin de inot,baza sportiva) si padure–Parc in cartierul Borhanci” conform PUZ aprobat cu HCL nr. 510 din 07.07.2022” propus a fi amplasat în municipiul Cluj-Napoca, strada Borhanci, nr. FN, judetul Cluj, titular: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

APM Cluj anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Construire 10 hale industriale, împrejmuire, amenajări exterioare, racorduri şi branşamente la utilităţi şi bazin vidanjabil (conform PUZ aprobat cu HCL nr. 172/24.11.2022)”, propus a fi amplasat în com. Floreşti, sat Luna de Sus, jud. Cluj; titular: PECONEX S.R.L. şi S.C. COPTEPOP S.R.L., ARCDOM RENTING S.R.L., OPORTUNITY INVESTMENT LAND S.R.L., S.C. ALPIN SHUNT S.R.L.

Anunt public privind decizia etapei de încadrare a solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Elaborare documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire a obiectivului- Construire hala de productie componente pentru industria aeronautica-parter inalt si zona administrsativa P+E, anexe tehnice, amenajari exterioare (drumuri, parcaje si circulatii pietonale, platforme, spatii verzi) imprejmuire, bazin de retentie ape pluviale, reglementare accesuri, racorduri si bransamente utilitati si organizare de santier” – in municipiul comuna Moldovenesti, localitatea Badeni, Parc Logistic, nr. FN, CF nr.50294, 50295,50296, 53447, 53448 Moldovenesti, judetul Cluj.

Agentia pentru protectia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului fără efectuarea evaluării de impact asupra mediului și fără evaluarea impactului aupra corpurilor de apă) pentru proiectul ”INFIINTAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATA PRIN APORT VOLUNTAR – RUNDA I, ORGANIZARE DE ȘANTIER, IMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” în municipiul Cluj-Napoca, strada Platanilor, nr. F.N., județul Cluj.

Agentia pentru Protectia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului fără efectuarea evaluării de impact asupra mediului și fără evaluarea impactului aupra corpurilor de apă) pentru proiectul ”AMENAJARE CANAL COLECTOR PENTRU EVACUAREA APELOR PLUVIALE DE LA IMOBILUL AUTORIZAT CU A.C. NR. 214 DIN 23.05.2023” în comuna Florești, sat Luna de Sus (identificat cu CF nr. 76166/Nr.CAD. 76166; CF nr. 53877/Nr. CAD. 53877), județul Cluj.

Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare fara EIM pentru proiectul: ”Construire scoală gimnazială din cadrul proiectului complex ”dezvoltare infrastructură educațională (hub educațional) și de sănătate (unitate de sănătate - centru de excelență pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructură sportivă (bazin de înot, bază sportivă) și pădure - parc în cadrul cartierului Borhanci” conform PUZ aprobat cu HCL nr. 510 din 07.07.2022, amenajări exterioare, racorduri și branșamente” propus a fi amplasat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului, fn, jud. Cluj, titular: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire liceu si sala de sport din cadrul proiectului complex ” Dezvoltare infrastructura educationala (HUB Educational) si de sanatate (Unitate de sanatate-centru de excelenta pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructura sportiva (Bazin de inot,baza sportiva) si padure–Parc in cartierul Borhanci” conform PUZ aprobat cu HCL nr. 510 din 07.07.2022” propus a fi amplasat în municipiul Cluj-Napoca, strada Borhanci, nr. FN, judetul Cluj, titular MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA - anunț public depunere solicitare acord de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”ÎNFIINȚAREA UNUI  CENTRU INTEGRAT DE...

S.C. ARC PARC INDUSTRIAL S.R.L. - anunț public depunere solicitare acord de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ”DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE PRIN...

S.C. HASIM CONSTRUCT S.R.L. anunț depunere solicitare emitere acord de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ”EXPLOATARE NISIP ȘI PIETRIȘ ÎN USCAT CU...

APM Cluj anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Elaborare documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire centru pentru activități de agrement public, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități și organizare de șantier”, propus a fi realizat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mareșal Constantin Prezan, nr. f.n., jud. Cluj; titular: MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE, prin SC GRUP TAURUS DEVELOPMENT SRL