Intocmire Baza de date amplasamente de depozitare din judetul Cluj, la cererea Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale

Agentia pentru Protectia Mediului Cluj anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare în cadrul...

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului pentru proiectul ” Elaborare documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire a obiectivului modernizare drumuri comunale in comuna Ceanu Mare, judetul Cluj” în comuna Ceanu Mare, localitatea Ceanu Mare, localităţile Ceanu Mare, Bolduţ, Valea lui Cati, Ciurgău, Fânaţe, județul Cluj, Titular: COMUNA CEANU MARE prin primar Moldovan Ana Liliana cu sediul în comuna Ceanu Mare, localiatatea Ceanu Mare, str. Principală nr. 376, județul Cluj Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, luni între orele 9,00-16,30, marți-joi între orele 9.00 – 14,00, vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 8,00-14,00, în termen de 8 zile de la publicarea anunțului pe site”

Ordine zi sedinda CAT 17.10.2017

Ordine zi sedinda CAT 17.10.2017 DESCARCA