Anunţ public privind decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice, Floreşti, sat Floreşti, str. Abatorului, nr. 1A, corp C1, sc. B, et. 1, judeţul Cluj, titular: Orion Medicaelit SRL


Anunț public privind decizia de emitere autorizație de mediu pentru „Tăierea și rindeluirea lemnului” din com. Călățele, sat Finciu, nr. 121, județul Cluj: titular: SC Mironana Impex SR


Descriere autorizația de mediu

Autorizaţia de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune.

Procedura de reglementare este stabilită prin OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lista activităţilor pentru funcţionarea cărora este necesară obţinerea autorizaţiei de mediu este dată în Anexa 1 a OM nr. 1798/2007.

Autorizaţia de mediu este valabila 5 ani.

Transferul Autorizaţiei de mediu

  • orice transfer de act de reglementare se va supune, în prealabil aplicării art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • pentru transferul unui act de reglementare nu se percep taxe sau tarife.