AVIZE DE MEDIU 2022

0 1 Aviz-08.02.2022   COMUNA CALATELE Amenajament silvic UP III Calatele 02 Aviz-28.03.2022   COMUNA MANASTIRENI Amenajament silvic UPI Manastireni ...

AVIZE DE MEDIU 2021

Aviz de mediu 01 din 21.04.2021   Comuna Sacuieu Amenajament silvic com Sacuieu Aviz de mediu 02 din 19.05.2021   Comuna Iara Actualizare PUG Aviz de mediu 03 din...

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că: Elaborare PUZ pentru construire pensiune agroturistica” amplasata în Comuna Calatele, localitatea Calatele Padure, Fn, jud. Cluj , titular: PALINCAS SAV TUDOR NICOLAE, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”

Anunt decizie ȋncadrare „Amenajamentul Silvic al UP 1 Sacuieu” amplasat ȋn comuna Sacuieu, jud. Cluj , titular: Proprietari de paduri RADU GAVRILA, BUS GHEORGHE si altii. “Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Amenajamentul Silvic al UP 1 Sacuieu, jud. Cluj, titular: Proprietari de paduri RADU GAVRILA, BUS GHEORGHE si altii , nu necesită evaluare de mediu şi evaluare adecvată, deoarece lucrările silvice sunt specifice şi conforme cu cele menționate şi avizate ȋn procesul verbal al Conferinței a II-a pentru fondul forestir proprietate publica apartinand persoanelor fizice RADU GAVRILA, BUS GHEORGHE si altii, iar lucrările din ariile naturale pentru care există avizul custozilor, se vor executa cu respectarea condițiilor din avizele custozilor, ȋn vederea păstrării integrității ariilor naturale protejate:. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”

Anunt decizie ȋncadrare „ Amenajamentul Silvic al UP 1 Sacuieu” amplasat  ȋn comuna Sacuieu, jud. Cluj , titular: Proprietari de paduri RADU GAVRILA, BUS GHEORGHE si altii. ...

Anunț public privind decizia etapei de încadrare fără evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, pentru planul/programul „PUZ pentru ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL MG TEC PARC INDUSTRIAL” în municipiul Dej, str. Prof. Ing. Leon Birbaum nr. 4, jud. Cluj. Titular: S.C. MG TEC GRUP S.A. prin TECAR IOAN Dej str. Țibleșului nr. 25, județul Cluj Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax: 0264 412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”

“Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că planul ”Elaborare PUZ conform Legii nr. 350/2001 actualizată”, amplasat în municipiul Cluj-Napoca, strada Croitorilor, nr. 19-21, județul Cluj; titular: INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE PROF. DR. OCTAVIAN FODOR CLUJ-NAPOCA, nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că funcțiunea propusă este ȋn concordanță cu prevederile din Planul Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, telefon 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”.

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul „PUZ –construire parking suprateran, deviere rețele, branșamente și racorduri la utilități” în municipiul str. Primăverii F.N., jud. Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Titular: Titular: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA Direcția TEHNICĂ Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, județul Cluj Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”

Anunt decizie ȋncadrare „Amenajamentul Silvic al UP 8 Darja” amplasat ȋn comuna Panticeu, jud. Cluj , titular: Asociatia proprietarilor de paduri „ Vulturul” Darja. “Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Amenajamentul Silvic al UP 8 Darja, jud. Cluj, titular: Asociatia proprietarilor de paduri „VULTURUL” Darja, nu necesită evaluare de mediu şi evaluare adecvată, deoarece lucrările silvice sunt specifice şi conforme cu cele menționate şi avizate ȋn procesul verbal al Conferinței a II-a pentru Asociatia proprietarilor de paduri „ VULTURUL” Darja, iar lucrările din ariile naturale pentru care există avizul custozilor, se vor executa cu respectarea condițiilor din avizele custozilor, ȋn vederea păstrării integrității ariilor naturale protejate:. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.” Anunt decizie ȋncadrare „Amenajamentul Silvic al UP 8 Darja” amplasat ȋn comuna Panticeu, jud. Cluj , titular: Asociatia proprietarilor de paduri „ Vulturul” Darja. “Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Amenajamentul Silvic al UP 8 Darja, jud. Cluj, titular: Asociatia proprietarilor de paduri „VULTURUL” Darja, nu necesită evaluare de mediu şi evaluare adecvată, deoarece lucrările silvice sunt specifice şi conforme cu cele menționate şi avizate ȋn procesul verbal al Conferinței a II-a pentru Asociatia proprietarilor de paduri „ VULTURUL” Darja, iar lucrările din ariile naturale pentru care există avizul custozilor, se vor executa cu respectarea condițiilor din avizele custozilor, ȋn vederea păstrării integrității ariilor naturale protejate:. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”

Anunt decizie ȋncadrare „ Amenajamentul Silvic al UP 8 Darja” amplasat  ȋn comuna Panticeu, jud. Cluj , titular: Asociatia proprietarilor de paduri „ Vulturul” Darja.   “Agenţia...
Read More About Anunt decizie ȋncadrare „Amenajamentul Silvic al UP 8 Darja” amplasat ȋn comuna Panticeu, jud. Cluj , titular: Asociatia proprietarilor de paduri „ Vulturul” Darja. “Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Amenajamentul Silvic al UP 8 Darja, jud. Cluj, titular: Asociatia proprietarilor de paduri „VULTURUL” Darja, nu necesită evaluare de mediu şi evaluare adecvată, deoarece lucrările silvice sunt specifice şi conforme cu cele menționate şi avizate ȋn procesul verbal al Conferinței a II-a pentru Asociatia proprietarilor de paduri „ VULTURUL” Darja, iar lucrările din ariile naturale pentru care există avizul custozilor, se vor executa cu respectarea condițiilor din avizele custozilor, ȋn vederea păstrării integrității ariilor naturale protejate:. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.” Anunt decizie ȋncadrare „Amenajamentul Silvic al UP 8 Darja” amplasat ȋn comuna Panticeu, jud. Cluj , titular: Asociatia proprietarilor de paduri „ Vulturul” Darja. “Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Amenajamentul Silvic al UP 8 Darja, jud. Cluj, titular: Asociatia proprietarilor de paduri „VULTURUL” Darja, nu necesită evaluare de mediu şi evaluare adecvată, deoarece lucrările silvice sunt specifice şi conforme cu cele menționate şi avizate ȋn procesul verbal al Conferinței a II-a pentru Asociatia proprietarilor de paduri „ VULTURUL” Darja, iar lucrările din ariile naturale pentru care există avizul custozilor, se vor executa cu respectarea condițiilor din avizele custozilor, ȋn vederea păstrării integrității ariilor naturale protejate:. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.” »

Anunț public privind decizia etapei de încadrare fără evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, pentru planul/programul „PUZ pentru Construire de locuințe cu regim redus de înălțime” în municipiul Cluj-Napoca, str. Luminii F.N., jud. Cluj. Titular: MESEȘAN VASILE Cluj-Napoca, str. Viilor nr. 15, ap. 23, județul Cluj Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax: 0264 412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul „PUZ CONSTRUIRE FABRICĂ PRFABRICATE (HALĂ DE PRODUCȚIE, PAVILION SOCIAL ADMINISTRATIV, DEPOZIT PLATFORME, PARCAJE AUTO, STAȚIE DE BETON), ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI” în municipiul Dej, str. 1 Mai f.n., jud. Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Titular: Titular: S.C. SAMUS TEC S.A. Cluj-Napoca, str. Geoge Barițiu nr. 8, ap. 3, județul Cluj Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul „Intocmire PUZ pentru fabrica de productie si birouri, imprejmuire, amenajari exterioare, bransamente si organizare de santier aferenta ” în Municipiul Dej, str. Henri Coanda , nr. 5A , jud. Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Titular: SC SAUTER TURNING PROCESS SRL cu sediul în Municipiul Dej, str. Henri Coanda , nr. 5A, județul Cluj Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru planul PUZ introducere teren în intravilan pentru construire ansamblu rezidential cu dotări aferente, comuna Vultureni, sat Băbuţiu, jud. Cluj, titular: SC Şoimeni Parc SA “Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că PUZ introducere teren în intravilan pentru construire ansamblu rezidential cu dotări aferente, comuna Vultureni, sat Băbuţiu, jud. Cluj, titular: SC Şoimeni Parc SA nu necesită evaluare de mediu, deoarece amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională, comunitară sau internaţională şi nu se identifică impact semnificativ advers asupra mediului ca urmare a implementării acestuia. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul „PUZ pentru introducere teren in intravilan si construire agropensiune, imprejmuire, racorduri si bransamente” in Com. Marisel, sat. Marisel, nr. FN , jud. Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Titular: S.C. MARA ECO TOUR S.R.L.-D. cu sediul în com. Marisel, sat. Marisel, nr. 591 A, județul Cluj . Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”

Anunț public privind decizia etapei de încadrare fără evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, pentru planul/programul „PUZ –Exploatare nisip și pietriș precum și ecologizare prin amenajare lac de agrement” în comuna Cășeiu, sat Rugășești, jud. Cluj. Titular: S.C. NOAMY IMPEX S.R.L. cu sediul în municipiul Dej, str. Unirii nr. 12, Bloc B4, Scara A, ap. 17, județul Cluj. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax: 0264 412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Planul Urbanistic în Detaliu-“Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate neutilizate din Pădurea Bungăr, municipiul Dej”, Dej, str.Crânguluilui fnr., titular MUNICIPIUL DEJ, nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că functiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”