”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul „PUZ CONSTRUIRE FABRICĂ PRFABRICATE (HALĂ DE PRODUCȚIE, PAVILION SOCIAL ADMINISTRATIV, DEPOZIT PLATFORME, PARCAJE AUTO, STAȚIE DE BETON), ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI” în municipiul Dej, str. 1 Mai f.n., jud. Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Titular: Titular: S.C. SAMUS TEC S.A. Cluj-Napoca, str. Geoge Barițiu nr. 8, ap. 3, județul Cluj Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul „Intocmire PUZ pentru fabrica de productie si birouri, imprejmuire, amenajari exterioare, bransamente si organizare de santier aferenta ” în Municipiul Dej, str. Henri Coanda , nr. 5A , jud. Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Titular: SC SAUTER TURNING PROCESS SRL cu sediul în Municipiul Dej, str. Henri Coanda , nr. 5A, județul Cluj Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru planul PUZ introducere teren în intravilan pentru construire ansamblu rezidential cu dotări aferente, comuna Vultureni, sat Băbuţiu, jud. Cluj, titular: SC Şoimeni Parc SA “Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că PUZ introducere teren în intravilan pentru construire ansamblu rezidential cu dotări aferente, comuna Vultureni, sat Băbuţiu, jud. Cluj, titular: SC Şoimeni Parc SA nu necesită evaluare de mediu, deoarece amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională, comunitară sau internaţională şi nu se identifică impact semnificativ advers asupra mediului ca urmare a implementării acestuia. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul „PUZ pentru introducere teren in intravilan si construire agropensiune, imprejmuire, racorduri si bransamente” in Com. Marisel, sat. Marisel, nr. FN , jud. Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Titular: S.C. MARA ECO TOUR S.R.L.-D. cu sediul în com. Marisel, sat. Marisel, nr. 591 A, județul Cluj . Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”

Anunț public privind decizia etapei de încadrare fără evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, pentru planul/programul „PUZ –Exploatare nisip și pietriș precum și ecologizare prin amenajare lac de agrement” în comuna Cășeiu, sat Rugășești, jud. Cluj. Titular: S.C. NOAMY IMPEX S.R.L. cu sediul în municipiul Dej, str. Unirii nr. 12, Bloc B4, Scara A, ap. 17, județul Cluj. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax: 0264 412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Planul Urbanistic în Detaliu-“Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate neutilizate din Pădurea Bungăr, municipiul Dej”, Dej, str.Crânguluilui fnr., titular MUNICIPIUL DEJ, nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că functiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”