Back

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul „PUZ CONSTRUIRE FABRICĂ PRFABRICATE (HALĂ DE PRODUCȚIE, PAVILION SOCIAL ADMINISTRATIV, DEPOZIT PLATFORME, PARCAJE AUTO, STAȚIE DE BETON), ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI” în municipiul Dej, str. 1 Mai f.n., jud. Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Titular: Titular: S.C. SAMUS TEC S.A. Cluj-Napoca, str. Geoge Barițiu nr. 8, ap. 3, județul Cluj Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul PUZ  CONSTRUIRE FABRICĂ PRFABRICATE (HALĂ DE PRODUCȚIE, PAVILION SOCIAL ADMINISTRATIV, DEPOZIT PLATFORME, PARCAJE AUTO, STAȚIE DE BETON), ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI” în municipiul Dej, str. 1 Mai f.n., jud. Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

                Titular:  Titular:  S.C. SAMUS TEC S.A.

                        Cluj-Napoca, str. Geoge Barițiu nr. 8, ap. 3, județul Cluj

                Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”  

DESCARCA      

/documents/840392/0/SC+SAMUS+TEC+SA++++Anunt+public+privind+decizia+de+incadrare+pentru+planul.doc/96cd55a1-24bf-49ed-a977-a4e4aebbba94