Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PRIMARIA COMUNEI POIENI, cu sediul în Str. Principala, Nr. 268, Poieni, Judetul Cluj, prin Boca Gheorghe Constantin , înregistrată la APM Cluj cu nr. 24458/12.08.2015, în baza: - Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare; - Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, - și a completărilor depuse ulterior la A.P.M. Cluj cu nr. 24458/12.08.2015; - înregistrat în SIM cu nr. 1252/27.08.2015;

N I anunt depunere Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul,, Construire ansamblu de imobile cu functiuni mixte amenajari exterioare amenajari drum imprejmuire teren extindere retele si bransamente utilitati operatiuni notariale Cluj Napoca Calea Turzii jud. Cluj Titular