Back

Anunt public privind initierea procesului de elaborare a Planului Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca

Primăria Municipiului Cluj-Napoca, titular al Planului Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, anunţă publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a  Planului Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, pentru indicatorii oxizi de azot (NOx/NO2) și particule materiale (PM10), perioada 2019-2023.

  Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul menţionat.

  Propunerea de plan poate fi consultată la sediul Primăriei  Municipiului Cluj-Napoca.

  Informaţii privind propunerea de plan pot fi consultate la sediul Primăriei  Municipiului Cluj-Napoca,  str. Moților nr. 1-3, cam. 28, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum și la adresa de internet: www.primariaclujnapoca.ro.

Comentariile, întrebările sau opiniile pot fi transmise în scris, la sediul Primăriei  Municipiului Cluj-Napoca sau utilizând mijloace electronice la adresa: ecologieurbana@primariaclujnapoca.ro, până la data 24.06.2019.