Back

Biroul de presa

Reprezentantul instituţiei în relaţia cu mass-media naţională şi locală este d-na consilier Adina- Maria MAIER- Compartimentul Relaţii Publice si Tehnologia Informatiei

Date de contact: Tel. 0264 - 410.722
E-mail :
adina-maria.maier[@]apmcj.anpm.ro