Descriere stabilirea obligațiilor de mediu

Stabilirea obligaţiilor de mediu sunt stipulate în art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările...