„Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit” SIPOCA 35

Anunt atribuire contract furnizare materiale promotionale necesare organizarii SEMINARULUI în cadrul proiectului „Dezvoltarea relaţiilor bilaterale privind monitorizarea substanţelor chimice periculoase”, finanţat din Fondul pentru Relaţii Bilaterale, în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, Programul RO04 - Reducerea substanţelor periculoase.

Anunt atribuire contract furnizare materiale promotionale necesare organizarii  SEMINARULUI în cadrul proiectului Dezvoltarea relaţiilor bilaterale privind monitorizarea substanţelor chimice periculoase, finanţat din Fondul  pentru Relaţii Bilaterale, în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, Programul RO04  - Reducerea substanţelor periculoase.

DESCARCA

/documents/840392/0/2Anunt+atribuire+contract.PDF/7132005e-9165-4e50-850c-c617c5f72210

 


Anunt atribuire contract prestare servicii de organizare a SEMINARULUI în cadrul proiectului „Dezvoltarea relaţiilor bilaterale privind monitorizarea substanţelor chimice periculoase”, finanţat din Fondul pentru Relaţii Bilaterale, în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, Programul RO04 - Reducerea substanţelor periculoase.

 Anunt atribuire contract prestare servicii de  organizare a SEMINARULUI în cadrul proiectului Dezvoltarea relaţiilor bilaterale privind monitorizarea substanţelor chimice periculoase, finanţat din Fondul  pentru Relaţii Bilaterale, în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, Programul RO04  - Reducerea substanţelor periculoase.

DESCARCA

 


Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, ca Promotor de Proiect, împreună cu partenerul său Stieltefsen SINTEF- Norvegia, implementeaza proiectul: „Dezvoltarea relaţiilor bilaterale privind monitorizarea substanţelor chimice periculoase”, finanţat din Fondul pentru Relaţii Bilaterale, în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, Programul RO04 - Reducerea substanţelor periculoase.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, ca Promotor de Proiect, împreună cu partenerul său Stieltefsen SINTEF- Norvegia, implementeaza proiectul: Dezvoltarea relaţiilor bilaterale privind monitorizarea substanţelor chimice periculoase, finanţat din Fondul  pentru Relaţii Bilaterale, în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, Programul RO04  - Reducerea substanţelor periculoase.

 

 


Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Promotor al Proiectului,intentioneaza sa achizitioneze servicii de organizare a SEMINARULUI în cadrul proiectului „Dezvoltarea relaţiilor bilaterale privind monitorizarea substanţelor chimice periculoase”, finanţat din Fondul pentru Relaţii Bilaterale, în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, Programul RO04 - Reducerea substanţelor periculoase.

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Promotor al Proiectului,intentioneaza sa achizitioneze servicii de  organizare a SEMINARULUI în cadrul proiectului Dezvoltarea relaţiilor bilaterale privind monitorizarea substanţelor chimice periculoase, finanţat din Fondul  pentru Relaţii Bilaterale, în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, Programul RO04  - Reducerea substanţelor periculoase.

DESCARCA

/documents/840392/0/2Caiet+de+sarcini.PDF/7b152d1a-5059-4f40-989a-bfc7f7a1fb8a

/documents/840392/0/2Modele+de+Formulare+conferinta.doc/370d64ad-d21f-4ab5-b542-d5b141b2acdf

/documents/840392/0/2CONTRACT-MODEL+conferinta.doc/6d9c8cf7-6619-49e8-90c4-b8e974168f6d

 

 

 


Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Promotor al Proiectului, intentioneaza sa achizitioneze materiale promotionale necesare organizarii SEMINARULUI în cadrul proiectului „Dezvoltarea relaţiilor bilaterale privind monitorizarea substanţelor chimice periculoase”, finanţat din Fondul pentru Relaţii Bilaterale, în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, Programul RO04 - Reducerea substanţelor periculoase.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Promotor al Proiectului, intentioneaza sa achizitioneze materiale promotionale necesare organizarii  SEMINARULUI în cadrul proiectului Dezvoltarea relaţiilor bilaterale privind monitorizarea substanţelor chimice periculoase, finanţat din Fondul  pentru Relaţii Bilaterale, în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, Programul RO04  - Reducerea substanţelor periculoase.

DESCARCA

/documents/840392/0/Caiet+de+sarcini.PDF/4e1ce6e7-f45b-4666-8346-8cf7a387884f

/documents/840392/0/Modele+de+Formulare.doc/51beeaa1-1c04-46f2-862e-7e21321f5387

/documents/840392/0/CONTRACT-MODEL.doc/d15cdb4a-e8dc-423c-87d9-2982dfbfaa53

 


”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul „PUD -CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI –SEDIU ADMINISTRATIV, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER” în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 30-36, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 35, jud. Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Titular: Titular: S.C. BT BUILDING S.A. Cluj-Napoca, str. Geoge Barițiu nr. 8, ap. 3, județul Cluj Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul PUD -CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI –SEDIU ADMINISTRATIV, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER” în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 30-36, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 35, jud. Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

          Titular:  Titular:  S.C. BT BUILDING S.A.

                        Cluj-Napoca, str. Geoge Barițiu nr. 8, ap. 3, județul Cluj

          Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”         

 


Anunț public privind decizia etapei de încadrare fără evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, pentru planul/programul „PUD -CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI –SEDIU ADMINISTRATIV, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER” în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 30-36, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 35, jud. Cluj.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare fără evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, pentru planul/programul PUD -CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI –SEDIU ADMINISTRATIV, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER” în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 30-36, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 35, jud. Cluj.

Titular:  S.C. BT BUILDING S.A.

              Cluj-Napoca, str. Geoge Barițiu nr. 8, ap. 3, județul Cluj

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax: 0264 412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”         

 


„Elaborare documentație pentru P.U.D. și autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului hală de producție și depozitare elemente prefabricate din beton armat și pretensionat, platforme betonate, parcaje, drumuri de incintă, silozuri și stație de beton, acces, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane”, amplasat în comuna Bonțida, sat Răscruci, f.n., județul Cluj; titular: S.C. WINCON S.R.L.

Titlu decizie încadrare plan:

„Elaborare documentație pentru P.U.D. și autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului hală de producție și depozitare elemente prefabricate din beton armat și pretensionat, platforme betonate, parcaje, drumuri de incintă, silozuri și stație de beton, acces, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane”, amplasat în comuna Bonțida, sat Răscruci, f.n., județul Cluj; titular: S.C. WINCON S.R.L.

 

Anunț decizie încadrare plan:

“Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că planul „Elaborare documentație pentru P.U.D. și autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului hală de producție și depozitare elemente prefabricate din beton armat și pretensionat, platforme betonate, parcaje, drumuri de incintă, silozuri și stație de beton, acces, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane”, amplasat în comuna Bonțida, sat Răscruci, f.n., județul Cluj; titular: S.C. WINCON S.R.L., nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că funcțiunea propusă este ȋn concordanță cu prevederile din Planul Urbanistic General al Bonțida, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, telefon 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”. 

 

 

DESCARCA aici: Decizie draft

                                                                                                                                 


INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole din cadrul PNDR 2014-2020

INFORMARE

privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017

pe terenurile agricole din cadrul PNDR 2014-2020

DESCARCA

 


CASA VERDE CLASIC PERSOANE FIZICE Lista solicitanților - persoane fizice respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, în şedinţa Comitetului Director al AFM din 10.05.2017, publicată la data de 10 mai 2017. Precizăm că în Comitetul de Avizare al AFM din 12.05.2017 au fost aprobate primele 50 de dosare aferente fiecărui județ (Alba – Vrancea) Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare şi pot fi transmise prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestora în interiorul perioadei de contestaţii, iar în cazul în care sunt transmise pe e-mail, adresa este ionela.ivan@afm.ro. Lista solicitanților - persoane fizice respinse- Cluj

CASA VERDE CLASIC PERSOANE FIZICE

 

Lista solicitanților - persoane fizice respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, în şedinţa Comitetului Director al AFM din 10.05.2017, publicată la data de 10 mai 2017.

Precizăm că în Comitetul de Avizare al AFM din 12.05.2017 au fost aprobate primele 50 de dosare aferente fiecărui județ (Alba – Vrancea)

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare şi pot fi transmise prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestora în interiorul perioadei de contestaţii, iar în cazul în care sunt transmise pe e-mail, adresa este ionela.ivan@afm.ro.

Lista solicitanților - persoane fizice respinse- Cluj

/documents/840392/0/casa+verde+site.pdf/6ef3f155-38ae-4749-b38c-04457f03c4d2

 


PROCEDURA DE LUCRU CASA VERDE 2016

PROCEDURADE LUCRU CASA VERDE 2016

DESCARCA

 


CASA VERDE CLASIC

Pentru programul Casa Verde Clasic va rugamsa consultati ghidul disponibil pe situl Administratia Fondului pentru Mediu

http://www.afm.ro/casa_verde.php


Casa verde

NU SE DEPUN DOSARE PENTRU PROGRAMUL CASA VERDE

PENTRU MAI MULTE INFORMATII CONSULTATI WWW.AFM.RO


Anunt Conferinta Lansare Proiect RO04

DOCUMENTE DOSAR DECONTARE - 2015

Anunt intentie parteneriat