Back

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată pentru proiectul „EXPLORARE SARE GEMĂ DIN PERIMETRUL PLOSCOȘ, JUDEȚUL CLUJ”, în comuna Ploscoș, localitatea Ploscoș județul Cluj, titular: S.C. UNICORN WATER S.R.L. din municipiul București, Sector 6, Aleea Istru nr. 2, bl. A 13, sc. D, et. 4, ap. 59, cam. 1.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, luni între orele 9,00-16,30, marți-joi între orele 9.00 – 14,00, vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la publicarea anunțului pe site.


decizie