Back

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată pentru proiectul „STAȚIE DE ASFALT AMMAN GLOBAL 160 TO/H ÎN SAT RĂSCRUCI, COMUNA BONȚIDA F.N., JUDEȚUL CLUJ, PE AMPLASAMENTUL VECHII STAȚII DE ASFALT” în comuna Bonțida, sat Răscruci F.N., jud. Cluj. Titular: S.C. CONSTRUCT PEROM S.R.L., cu sediul în municipiul Bistrița, str. Zefirului nr. 12, județul Bistrița-Năsăud

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, luni între orele 9,00-16,30, marți-joi între orele 9.00 – 14,00, vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la publicarea anunțului pe site.

decizie