Back

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată pentru proiectul ”Construire 10 locuințe individuale cuplate două câte două cu regim de înălțime P+E, împrejmuire teren și branșamente la rețele” în comuna Florești, sat Florești, str. Avram Iancu nr. 40, județul Cluj Titular: S S.C. EDIL VALENTINO S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dropiei nr. 26A, ap. 2, județul Cluj

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată pentru proiectul ”Construire 10 locuințe individuale cuplate două câte două cu regim de înălțime P+E, împrejmuire teren și branșamente la rețele” în comuna Florești, sat Florești, str. Avram Iancu  nr. 40, județul Cluj

          Titular:  S S.C. EDIL VALENTINO S.R.L.  cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dropiei nr. 26A, ap. 2, județul Cluj

DESCARCA

/documents/840392/0/5SC+EDIL+VALENTINO+SRL++++++Solicitare+punere+pe+site.docx/eda86ed7-1d74-4aa0-bbfa-428a82307344

/documents/840392/0/5SC+EDIL+VALENTINO+SRL+++++Decizie+2017.pdf/a63195d8-18be-4ec6-b6d7-99739f41bc70