Back

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul „ELABORARE PUD conform Legii nr. 350/2001 actualizată” în municipiul Cluj-Napoca, str. Năvodari nr. 2, jud. Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, titular S.C. VEL PITAR S.R.L, Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2-4, județul Cluj

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”