Back

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul „PUZ –construire parking suprateran, deviere rețele, branșamente și racorduri la utilități” în municipiul str. Primăverii F.N., jud. Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Titular: Titular: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA Direcția TEHNICĂ Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, județul Cluj Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul PUZ –construire parking suprateran, deviere  rețele, branșamente și racorduri la utilități” în municipiul str. Primăverii F.N., jud. Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

                Titular:  Titular:  MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA Direcția TEHNICĂ

                       Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, județul Cluj

                Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”         

DESCARCA