Back

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul ”PUZ pentru CONSTRUIRE 3 HALE P+E PENTRU ADMINISTRARE, LOGISTICĂ ȘI DEPOZITARE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, BAZIN VIDANJABIL, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” în comuna Baciu, sat Baciu, str. Molidului nr. 31, județul Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, titular: S.C. BRICK DEPOT S.R.L, Cluj-Napoca, str. L. Pasteur nr. 36, ap. 1, județul Cluj.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail:reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”