Back

“Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că PUZ pentru CONSTRUIRE HALĂ MONUMENTE ȘI CONSTRUCȚII FUNERARE, ÎMPREJMUIRE TEREN în municipiul Câmpia Turzii -extravilan, județul Cluj,, titular: FEURDEAN MIRCEA-SORIN - nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office[at]apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 900-1200,  în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”