Back

.Anunț public privind decizia etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare adecvată de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale evaluării adecvate pentru proiectul „Elaborarea Documentatie PUZ introducere terenuri în intravilan și elaborarea documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului pensiune agroturistică, împrejmuire, parcare, racorduri și branșamente la utilități” propus a fi amplasat în localitatea Poiana Horea, fn.com. Beliș, jud. Cluj, Titular: SC Agro Trif Sereno SRL, cu domiciliul în localitatea Poiana Horea, nr.103A, com. Beliș, jud. Cluj

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în  cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru „Elaborarea Documentatie PUZ introducere terenuri în intravilan și elaborarea documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului pensiune agroturistică, împrejmuire, parcare, racorduri și branșamente la utilități” propus a fi amplasat în localitatea Poiana Horea, fn.com. Beliș, jud. Cluj, beneficiar SC Agro Trif Sereno SRL. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99  în zilele de luni-joi intre orele 09.00-14.00 si vineri, între orele 09.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet . Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj şi la adresa de e-mail: office@apmcj.anpm.ro

decizie

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la data publicarii anuntului.