Back

„Infrastructură de comunicații în bandă largă cu rețele de tip NGN în județul Cluj” propus a fi amplasat în jud. Cluj, titular: SC Dam Telecom Services SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în  cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Infrastructură de comunicații în bandă largă cu rețele de tip NGN în județul Cluj” propus a fi amplasat în comunele Aluniș (sat Aluniș și Ghirolț), Apahida (sat Corpadea), Beliș (sat Beliș), Bobâlna (sat Bobâlna, Băbdiu, Cremenea, Oșorhel, Răzbuneni, Suarăș), Borșa (sat Borșa, Ciumăfaia, Giula), Călărași (sat Călărași, Bogata), Cășeiu (Rugășești, Guga), Ceanu Mare (sat Ceanu Mare, Boian, Bolduț, Ciurgău, Dosu Napului), Chinteni (sat Chinteni, Deușu, Măcicașu, Sânmărtin, Vechea), Chiuiești (sat Chiuiești, Strâmbu), Cornești (sat Cornești, Stoiana, Morău, Lujerdiu), Dăbâca (sat Dăbâca, Pâglișa), Iclod (sat Livada, Orman), Jichișu de Jos (sat Jichișu de Jos, Jichișu de Sus), Mărgău (sat Mărgău, Buteni), Mica (sat Mica, Nireș), Mociu (sat Mociu, Boteni, Ghirișu Român), Panticeu (sat Cubleșu Someșan, Dârja), Petreștii de Jos (sat Petreștii de Jos, Crăiești, Livada), Ploscoș (sat Ploscoș, Valea Florilor), Poieni (sat Poieni, Morlaca), Sâncraiu (sat Sâncraiu, Brăișoru), Sânmărtin (sat Cutca, Ceaba), Suatu (sat Suatu, Aruncuta), Țaga (sat Țaga, Năsal), Vad (sat Bogata de Jos, Curtuiușu Dejului), Vultureni (sat Bădești, Chidea, Făureni), jud. Cluj titular: SC Dam Telecom Services SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-joi între orele 0900-1400 şi vineri între orele 900-1200 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro.

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

decizie