Back

A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare că necesită evaluarea impactului asupra mediului ,în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului,pentru proiectul „Deschidere şi punere în exploatare a zăcământului de gips din perimetrul Leghia Vest-Nadăşu-Sector minier nordic” , propus a fi amplasat în comuna Aghireşu, sat Leghia, extravilşan f.n, judeţul Cluj, titular: S.C. KNAUF GIPS S.R.L. din Bucureşti, P-ţa Presei Libere nr.3-5, City Gate Turnul de Sud, Etaj 4, sector 1

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00, vineri între orele 9.00 – 12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro

Publicul  interesat  poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de ...............(în termen de 8 zile de la data afişării anunţului”

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Cluj(APM Cluj), precum şi la urmatoarea adresă de e-mail office@apmcj.anpm.ro, până la data de .......... (in termen de 13 zile de la data afisarii anuntului).


proiect