Back

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul „Construcție și dotare agropensiune turistică, Dealul Botii, județul Cluj”, prin fonduri nerambursabile PNDR 2014-2020, propus a fi amplasat în localitatea Dealul Botii, com. Beliș, jud. Cluj, beneficiar SC Tiarra Media SRL.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99  în zilele de luni-joi intre orele 09.00-14.00 si vineri, între orele 09.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj şi la adresa de e-mail: office@apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la data publicarii anuntului.


DECIZIE