Back

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că „Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru introducere teren în intravilan cu funcţiunea zonă unităţi industriale nepoluante”, localitatea Luna de Sus fnr., comuna Floreşti, titular SC.RET IMOBILIARE SRL , nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că functiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi, între orele 900-1400 şi vineri între orele 900-1200, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”