Back

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante de referent, grad II, în cadrul Biroului Buget, Financiar, Administrativ și Resurse Umane.

Concursul se va desfășura la sediul APM Cluj în data de 03.10.2019, ora 9 - proba scrisă (iar interviul în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise).

Condiţiile necesare ocupării postului contractual vacant sunt prevăzute la art. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Condiții specifice:

  • studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă: minim 3 ani;
  • experiență în activitatea de secretariat: minim 6 luni;
  • Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – dovedite cu document, emis în condițiile legii, potrivit standardului solicitat;
  • Cunoştinţe de limbi străine – nivel mediu – dovedite cu document, emis în condițiile legii, potrivit standardului solicitat.

Informații privind participarea și desfășurarea concursului pot fi obținute la sediul APM Cluj, tel. 0264/410722, fax. 0264/410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro (persoană de contact: Izabella BUFTEA, consilier Biroul B.F.A.R.U.) sau accesând următorul link: http://apmcj.anpm.ro.

Candidații vor depune dosarele de concurs complete la sediul APM Cluj (Calea Dorobanților nr. 99, Cluj-Napoca), în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

bibliografie