Back

Anunt decizie PUZ pentru extindere imobil existent de la P la P+2E+ER şi schimbare de destinaţie în clădire cu funcţiuni mixte: comerţ la parter şi servicii la etaj, împrejmuire, ȋn comuna Floreşti, sat Floreşti, str. Avram Iancu, nr. 164, judeţul Cluj, titular: SC TSI INVEST SRL.

“Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că PUZ pentru extindere imobil existent de la P la P+2E+ER şi schimbare de destinaţie în clădire cu funcţiuni mixte: comerţ la parter şi servicii la etaj, împrejmuire, ȋn comuna Floreşti, sat Floreşti, str. Avram Iancu, nr. 164, judeţul Cluj, titular: SC TSI INVEST SRL, nu necesită evaluare de mediu, deoarece amplasamentul nu se aflǎ în arii naturale protejate şi nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 900-1400 şi vineri între orele 900-1200, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”