Back

Anunț public prin care Agenția pentru Protecția Mediului Cluj a stabilit domeniul de evaluare a impactului asupra mediului şi întocmirea Raportului privind impactul asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată

Anunț public prin care Agenția pentru Protecția Mediului Cluj a  stabilit domeniul de evaluare a impactului asupra mediului şi întocmirea Raportului privind impactul asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată (de a solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului)  pentru proiectul ”DESCHIDERE ȘI PUNERE ÎN EXPLOATARE A ZĂCĂMÂNTULUI DE GIPS DIN PERIMETRUL LEGHIA VEST – NADĂȘU – SECTOR MINIER SUDIC ” în comuna Aghireșu, sat Leghia, județul Cluj (proiect modificator al Acordul de mediu nr. 01/05.04.2016). Titular:  S.C. KNAUF GIPS S.R.L. București, Piața Presei Libere nr. 3-5, et. 4, Sector 1

indrumar