Back

Anunţ public privind decizia de emitere a autorizaţiei de mediu nr. 86/12.04.2019 pentru obiectivul ”Cercetarea, proiectarea și realizarea de aparatură analitică de laborator, precum și elaborarea de metodologii analitice pentru o gamă mare de probe”, pe amplasamentul din municipiul Cluj-Napoca, strada Donath, nr. 47, județul Cluj; titular: INCDO-INOE 2000, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică, Filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică, ICIA