Back

Anunţ public privind decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru: „Activitatea de salubrizare pentru municipiul Câmpia Turzii (colectare selectivă şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/ sau exterioară a acestora; dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare), Salubrizare în mediul rural (comunele: Viişoara, Luna, Ploscoş, Tritenii de Jos); Colectare DEEE-uri; Activitate de întreţinere peisagistică în municipiul Câmpia Turzii” amplasat în municipiul Câmpia Turzii, str. Piaţa Unirii, nr. 16C, judeţul Cluj; titular: SC COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII SA, cu sediul în municipiul Câmpia Turzii, str. Piaţa Unirii, nr. 16C, judeţul Cluj.

Decizia şi proiectul autorizaţiei de mediu sunt ataşate.

Documentaţia care a stat la baza emiterii deciziei poate fi consultată la sediul APM Cluj, str. Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj, după următorul program: luni-joi: 9-14, vineri: 9-12.

Decizia poate fi contestată în 30 de zile lucrătoare de la data afişării.

decizie

draft