Back

Anunţ public privind decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru: „Distilerie de rachiuri naturale din fructe” amplasat în: comuna Aghireşu, sat Macău, nr. 298, judeţul Cluj titular: KALLO ŞTEFAN PFA, cu sediul în str. Dr. Ion Raţiu, nr. 52-54, et1, ap.6, judeţul Cluj.

Decizia şi proiectul autorizaţiei de mediu sunt ataşate.

Documentaţia care a stat la baza emiterii deciziei poate fi consultată la sediul APM Cluj, comuna Aghireşu, sat Macău, nr. 298, jud. Cluj, după următorul program: luni-joi: 9-14, vineri: 9-12.

Decizia poate fi contestată în 30 de zile lucrătoare de la data afişării.

decizie

draft