Back

Anunt public privind decizia de emitere a autorizatiei de mediu pentru “Exploatare nisipuri silicioase şi caolinoase-perimetrul de exploatare Mihăieşti Nord” amplasat in Comuna Sînpaul, sat Mihăieşti, extravilan, jud.Cluj, titular: SC. RO MINERAL INVEST SRL