Back

Anunţ public privind decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru: „Fermă zootehnică de creştere a bovinelor”, amplasată în Comuna Sînpaul, sat Berindu, fn, judeţul Cluj, titular: SC AGRO PLUS SRL, cu sediul în Comuna Sînpaul, sat Berindu, nr. 203A, judeţul Cluj. Decizia şi proiectul autorizaţiei de mediu sînt ataşate. Documentaţia care a stat la baza emiterii deciziei poate fi consultată la sediul APM Cluj, str. Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj, după următorul program: luni-joi: 9-14, vineri: 9-12. Decizia poate fi contestată în 30 de zile lucrătoare de la data afişării. 10.10.2017

Anunţ public privind decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru: „Fermă zootehnică de creştere a bovinelor”, amplasată în Comuna Sînpaul, sat Berindu, fn, judeţul Cluj, titular: SC AGRO PLUS SRL, cu sediul în Comuna Sînpaul, sat Berindu, nr. 203A, judeţul Cluj.

Decizia şi proiectul autorizaţiei de mediu sînt ataşate.

Documentaţia care a stat la baza emiterii deciziei poate fi consultată la sediul APM Cluj, str. Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj, după următorul program: luni-joi: 9-14, vineri: 9-12.

Decizia poate fi contestată în 30 de zile lucrătoare de la data afişării.

 

10.10.2017

DESCARCA

/documents/840392/0/NI++decizie+emitere+AM+AGRO+PLUS.doc/60d6913b-4a2c-4e15-af1c-0ea2e8fd02be

/documents/840392/0/proiect+AM+AGRO+PLUS.pdf/b7623544-803c-42e0-84c2-26d77ace67e1