Back

Anunt public privind decizia de emitere a autorizatiei de mediu pentru “ Întreținerea și repararea autovehiculelor cu spălătorie auto și vulcanizare;Salubritate pe teritoriul administrativ al județului Cluj(colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de DEEE-uri;activități de vidanjare și transport;închiriere toalete ecologice pe teritoriul administrativ al județului Cluj;activități de întreținere și amenajare spații verzi;activităţi de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare;tratamente fitosanitare ” amplasat in Cluj-Napoca, str.Platanilor nr.19,jud.Cluj, titular: SC. STRICT PREST SRL