Back

Anunţ public privind decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „Atelier producţie mobilier şi elemente de dulgherie şi tâmplărie”, din mun. Cluj – Napoca, str. Câmpina, nr. 62A, jud. Cluj; titular: S.C. MADERA PROJECT S.R.L.