Back

Anunţ public privind decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru „Reţea de canalizare ape uzate menajere şi staţie de epurare” amplasată în com. Săcuieu, sat Săcuieu, fn, judeţul Cluj, titular: COMUNA SĂCUIEU

Anunţ public privind decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru „Reţea de canalizare ape uzate menajere şi staţie de epurare” amplasată în com. Săcuieu, sat Săcuieu, fn, judeţul Cluj, titular: COMUNA SĂCUIEU

DESCARCA

/documents/840392/0/5Decizie+emitere+autorizatie+COMUNA+SACUIEU++-+Retea+de+canalizare.doc/25d535f4-b621-4e4c-926d-826a2bffe6a2