Back

Anunţ public privind decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru: „Spălătorie auto self service Dantri” amplasat în: localitatea Viişoara, nr. 1510S, comuna Viişoara, judeţul Cluj titular: SC DANTRI SRL, cu sediul în localitatea Viişoara, nr. 16, comuna Viişoara, judeţul Cluj.

Decizia şi proiectul autorizaţiei de mediu sunt ataşate.

Documentaţia care a stat la baza emiterii deciziei poate fi consultată la sediul APM Cluj, str. Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj, după următorul program: luni-joi: 9-14, vineri: 9-12.

Decizia poate fi contestată în 30 de zile lucrătoare de la data afişării.

decizie

draft