Back

Anunţ public privind decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru: „Stație GPL - ALIGAZSTAR” amplasat în: comuna Viişoara, sat Viișoara, nr. 1510E, judeţul Cluj; titular: S.C. ALIGAZSTAR S.R.L, cu sediul în comuna Viişoara, sat Viișoara, nr. 1510E, judeţul Cluj.

Decizia şi proiectul autorizaţiei de mediu sunt ataşate.

Documentaţia care a stat la baza emiterii deciziei poate fi consultată la sediul APM Cluj, str. Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj, după următorul program: luni-joi: 9-14, vineri: 9-12.

Decizia poate fi contestată în 15 de zile lucrătoare de la data afişării.

decizie

draft