Back

Anunț public privind decizia de emitere autorizație de mediu pentru desfăşurarea activității: pentru: ”Perimetrul de explorare Cornu”extracție pegmatit feldspatic, jud. Cluj comuna Gilău, sat Someșu Rece, ”Perimetrul de explorare Cornu” (extracție pegmatit feldspatic), județul Cluj Titularul activității: S.C. SEBANA S.R.L. Adresa: municipiul Cluj-Napoca, strada Romulus Vuia nr. 13a, județul Cluj

Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării deciziei. La expirarea acestui termen, APM Cluj eliberează autorizaţia de mediu.

 Observaţiile publicului se pot depune zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 09.00-14.00 şi vineri între orele 9,00-12,00.”

decizie

draft