Back

Anunț public privind decizia de emitere autorizație de mediu pentru desfăşurarea activității: pentru: – Tăierea și rindeluirea lemnului cu punctul de lucru din comuna Mihai Viteazu, sat Mihai Viteazu str. Principală nr. 763B, județul Cluj Titularul activității: S.C. COSTEL CONSTRUCT S.R.L. Adresa: comuna Poiana Vadului, sat Petelei nr. 393, județul Alba

Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării deciziei. La expirarea acestui termen, APM Cluj eliberează autorizaţia de mediu.

 Observaţiile publicului se pot depune zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 09.00-14.00 şi vineri între orele 9,00-12,00.”

decizie

draft