Back

Anunț public privind decizia de emitere autorizație de mediu pentru desfăşurarea activității: ”Perimetrul Turda 4 Sud” (extracție balast), municipiul Turda -extravilan F.N., județul Cluj Titularul activității: S.C. NAPOCAMIN S.R.L. Adresa: municipiul Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 1-2, județul Cluj

Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării deciziei. La expirarea acestui termen, APM Cluj eliberează autorizaţia de mediu.

Observaţiile publicului se pot depune zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 09.00-14.00 şi vineri între orele 9,00-12,00.”

decizie

draft