Back

Anunț public privind decizia de emitere autorizație de mediu pentru desfăşurarea activității: PUNCT COLECTARE ȘI DEZMEMBRARE VEHICULE SCOASE DIN UZ din municipiul Dej, strada Bistriței nr. 55C, județul Cluj Titular: S.C. FILAUTODA S.R.L.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării deciziei. La expirarea acestui termen, APM Cluj eliberează autorizaţia de mediu.

Observaţiile publicului se pot depune zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 09.00-14.00 şi vineri între orele 9,00-12,00.”

decizie

draft